در کنار”وکالت”دادن لیستی از هنرپیشه ها، خوانندگان قدیم درباری، ورشکستگان سیاسی و شونیست به رضاپهلوی، لازم میدانیم به بخشی از جرائم قابل پیگرد و همچنین به گوشه های از نقش منفی و ضد انقلابی رضا پهلوی که در هر دو نظام سلطنتی و اسلامی مرتکب شده و ایفا نموده اند،که در واقع میبایست تا بحال محاکمه میشد نه به او سمت و اعتبار هرگز نداشته مبنی بر “وکالت دادن” به او داده شود،بطوراختصار بر میشماریم و امیدوار هستیم وسیعا این نوشته در دسترس جامعه قرار بگیرد:

گفته می شود تعدادی آدم بدون اختیار افسار سرنوشت خود را تحت نام "وکالت سیاسی" به شازده رضا پهلوی سپرده اند. من نه قصد سرزنش دارم و نه نصیحت. اما می گویم، در جای بد تاریخ ایستادید.  بی اختیاری و سرسپردگی سندرومی است که از نظام های توتالیتر فئودالی و عشیره ای و شاهی و مذهبی به مردمانی بی اختیار و اراده به ارث رسیده است. این یک بیماری است. بیماری شخصیتی. این که انسان هایی نه در نظام برده داری و فئودالی بلکه در پیشرفته ترین دوران تاریخ بشریت اختیار و اراده سیاسی اش را به کسی بفروشد، باید بحالش گریست.

 پس از دور اول و دوم تلاش در میانه‌ی خیزش انقلابی و خونبار مردم ایران در بین لابی‌های قدرت در غرب برای شکل‌دهی به آلترناتیوی سیاسی از بالای سر آنان، که از فرانسه آغاز و با توئیتهای مشترک و برجسته‌سازی توئیت کننده‌ها به عنوان شاخص‌ترین چهره‌های اپوزوسیون!! جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد اینک دور سوم این تلاش‌ها با بیعت‌گیری برای رضا پهلوی از میان ورزشکاران و هنرمندان و ... شروع شده است.

 رضا پهلوی، در مصاحبه با تلویزیون من و تو، اعلام کرد که " تمامیت ارضی" خط قرمز اوست! این همان شاهزاده لیبرال، متین و دمکرات بود که تا مرز همکاری با جریانات فدرالیست رفت.  سوال این است که چه اتفاقی موجب شده تا به جای هزار و یک مسئله سیاسی در جامعه امروز، ایشان نگران تمامیت ارضی است؟ آیا برای مرزهای کشور خطر بلقوه ای پدیدار شده است؟ آیا شرایط کشور به سوی سناریوی سیاه و خطر تجزیه رفته است؟ آیا یک نیروی سیاسی خطرناک برای خاک ایران متولد شده است؟ آیا ناسیونالیست های کرد ادعای متفاوت از همیشه را داشته اند؟

بهرام رحمانی: پنجمین دادگاه استیفاف حمید نوری‌(عباسی)، دادیار سابق جمهوری اسلامی در زندان گوهردشت و نقش او در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367، امروز پنج‌شنبه 19 ژانویه 2023-29 دی 1401، در استکهلم ادامه یافت. جلسه امروز به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکلای شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.

پارلمان اروپا قطعنامه قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروهای تروریستی را تصویب کرد. و بر توقف اعدامها در ایران تاکید نمود.  سپاه پاسداران سازمان نظامی تحت فرماندهی خمینی و خامنه ای در خدمت سرکوب خونین اعتراضات مردمی است. بر کسی پوشیده نیست که سپاه پاسداران بازوی سرکوب حکومت اسلامی است. سپاه پاسداران از جایگاه "دولت با تفنگ" برای سرکوب انقلاب زن زندگی آزادی با طرح های تهاجمی، به تجمع های اعتراضی حمله میکند و با بکارگیری باتوم، تفنگ ساچمه ای و سلاحهای جنگی به بازوی اصلی سرکوب در خدمت خامنه ای و حفظ نظام شناخته میشود.

مصاحبه اخیر رضا پهلوی، در تلویزیون من و تو قرار است نکات محوری دار و دسته در تبعید ایشان را دیکته کند، سران و مقامات جمهوری اسلامی "بشنوند" و مردم هم مرعوب شوند.  مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی کردن آن از نظر شاه زاده همان دست به دست شدن دولت از سران رژیم به شاه زاده و دلقک سلبریتی های همراهش است.  مبارزه مردم، جنبش های سیاسی و مبارزاتی طبقه کارگر و دیگر کارکنان زحمتکش در نزد شاه زاده ی نره شیر نشان، برده گانی است که با آلوده شدن فضا از طرف دولت ها و قدرت های میدیایی، تماما مسموم و سپس مطیع شوند.

یکی از دغدغه های مهم و اصلی نسل جوان در ایران بی آیندگی است. امروزه نه تنها در طیف گسترده دانشجویی که در میان نوجوانان و جوانان حاضر در جنبش خیابانی بوضوح مشاهده میشود که جدی نگرفتن آنها و بی برنامگی نظام برای آینده این نسل در سایه غارت و چپاول نجومی منابع ملی و انسانی کشور, چالشی بزرگ است.حضور گسترده نوجوانان در جنبش زن زندگی آزادی نشاندهنده اضطراب آنها از آینده خود و همچنین واکنش به بی اعتنایی مسئولان نظام است که میانگین سنی آنها شاید هفتاد باشد و اساسا درکی از ذهنیت ها,خواستها, نیازها و آرزوهای بحق و طبیعی آنها ندارند.

نوشته زیر با نگاهی به پیشینه رویکردهای مختلف به جنبش دادخواهی، به رویکردِ کنونی حامد اسماعیلیون و همکارانش در پیگیری پرونده‌ی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین می‌پردازد. تلاش شبکه شناخته شده‌ای از افراد و لابیگران به همراه اسماعیلیون، بیشتر به یک تئاتر جمعی شباهت یافته که یکی می‌گوید و بازیگر دیگری تائید می‌کند. آن‌ها و پشتیبانان رسانه‌ای‌شان، با این تئاتر برای مخاطبی که فقط مجذوب چنین صحنه تئاتری شده، فضایی فکری، اجتماعی و سیاسی را می‌سازند که در آن فضای وهم‌آلود، جنگ افروزی، دعوت دولت‌ها به دخالت در امور جنبش دادخواهی و فراتر ازآن کل جنبش انقلابی ایران، امری بدیهی و مورد در خواست „مردم“ ایران جلوه داده می‌شود.

جنبشی که در ابتدا به عنوان یک اعتراض آغاز شد با طرح خواست سرنگونی رژیم از خود یک جنبش انقلابی ساخت. در صورت پیروزی و انجام دگرگونی هایی بنیادین این جنبش نام انقلاب بر خود خواهد گرفت. دلیل داشتن وسواس برای به کار بستن واژه‌ی «انقلاب» از آن روی موجه است که تغییر رژیم یک دگرگونی سیاسی است و انقلاب یک دگرگونی توام و عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. این دو را با هم یکی گرفتن به مثابه همسان دانستن تغییر بخشی از یک ساختمان موجود و یا کوبیدن آن و برپا کردن یک بنای جدید است.

خلیل کیوان: سرنگونی جمهوری اسلامی از منظر نیروهای چپ و راست به چه معناست؟ ناسیونالیست ها و سوسیالیست ها هر کدام پیروزی انقلاب را چگونه تعبیر و تبیین میکنند؟ راه حل ها و برنامه های ناسیونالیست ها و سوسیالیست ها برای مصائب و تبعیضاتی که انقلاب بخاطر آنها شکل گرفته است، چیست؟ این پرسشها و پرسشهای بیشتر را با حمید تقوایی در برنامه امروز پاسخ در میان میگذاریم. حمید تقوایی چپ و راست از نظر دیدگاه ها و سیستم ارزشی، از نظر آرمانی و برنامه های اثباتی در دو قطب مخالف هم هستند، ولی هر دو علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنند.

کارگران انقلابی متحد ایران: در 43 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، مبارزۀ اعتراضی و در پاره ای موارد مبارزۀ انقلابی علیه آن در همۀ عرصه های اقتصادی و سیاسی هیجگاه قطع نشده است. جنبش زنان از صفحات درخشان این مبارزات است. هم چنین است مبارزات دانشجوئی و مبارزات خلقهای تحت ستم بویژه مردم کردستان که به رغم فراز و فرودها از پای نیفتاده اند. کارگران واحدهای صنعتی و معادن، معلمان و بازنشستگان با اعتصابات و تظاهرات خویش بویژه در دهه ای که پشت سر گذاشتیم گامهای بلندی را در جنبش کارگری برداشته اند که در حیات جمهوری اسلامی بی نظیرند.

رزا لوگزامبورگ گفته است «تاریخ بهترین معلم» برای نسل‌های کنونی است. رزا لوکزامبورگ، شاید از شورشی‌ترین و بحث‌برانگیزترین، و به‌قول‌ هانا آرنت، کم‌درک‌شده‌ترین چهره‌های سیاسی قرن بیستم اروپا باشد. او زن جوانی بود سرشار از انرژی و پیگیری سیاسی، با ذهنی پیچیده، صداقت انقلابی، وفادار به آرمان سوسیالیسم، سازش‌ناپذیر، با قلم و زبانی تندوتیز، و شجاعت بی‌مانند سیاسی و اجتماعی و اخلاقی. با آن که روزا از رهبران انترناسیونال دوم بود و با لنین رابطه نزدیکی داشت و شاید تنها مارکسیست عمیقا حامی انقلاب اکتبر روسیه در رهبری حزب سوسیال‌دموکرات آلمان بود، اما با مشاهده‌ نخستین نشانه‌هایی در دولت نوپای شوروی در سرکوب مخالفان و رسانه‌ها، با صدای بلند و رسا اعلام کرد که «آزادی سیاسی اگر شامل گروه‌های مخالف دولت نشود، اصلا آزادی نیست.»

یاشار سهندی خود را پیرو ِکمونیسم ِمنصور حکمت می داند. کمونیسم ِمنصورحکمت چگونه کمونیسمی است؟ کمونیسمی ندانمگراوناشناخت مند،وازاین رو فاقد ِ جنبه ی استدلالی اثباتی ِ نظرورانه ی اقناعی ِ تاریخن معتبر. یا به بیان ِ سر راست تر کمونیسمی که الگوی اش را نه از حرکت ِ تاریخی تکاملی ِ جامعه ی انسانی، بلکه از ایده ها و تصورات ِ آرزو مندانه ی فاقد ِپشتوانه ی دستاوردهای مادی و تاریخی ِ حاضر و آماده و در دسترس گرفته است.

سیر رشد و عروج آقای رضا پهلوی از حاشیه به مرکز و به جلو صحنه نمایش مبارزه با جمهوری اسلامی ایران، شگفت انگیز است. سرعت شیفت، از یک شخصت سیاسی، "دمکرات" که در گفتار چندان تعلق شخصی به پادشاهی و پادشاه شدن نداشت، از "فرزند"ی که نمی خواست چون "پدر" دیکتاتور شود و مردم را به قول خود "چون گوسفند" بدنبال چوپان به "چراگاه" ببرد، به رهبر "کاریزماتیک" بچه "حزب اللهی" ها و "انجمن اسلامی" چی های دیروز، به ستاره میدیاهای راست افراطی، رهبر امثال فرشگردی های طرفدار اعدام های سیاسی نظام پادشاهی و شیفتگان ساواک و اوین، حیرت آور است.