جدیدترین مطالب خبری ایران تریبون

Grid List

کارگران، معلمان و دانشجویان! شنبه نهم مهر ماه مردم آزادیخواه ایران با برپایی اعتصابات و اعتراضات شکوهمند، پیروزی بزرگی را در مبارزه علیه جمهوری اسلامی بدست آوردیم. شهرهای کردستان در اعتصاب بود، دانشگاه ها در اعتصاب و در تصرف دانشجویان و خیابان ها زیر پای زنان و مردان انقلابی می لرزید. با گذشت پانزده روز اعتراض و اعتصاب شکوهمندمان، مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی وارد مرحله ای جدید شده است. اعتماد به نفس مردم بالاتر رفته است، حجاب بطور نانوشته و به حکم ما در سراسر ایران لغو شده است.

شانزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم!روز جمعه 8 مهرماه درشانزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد شاهد ادامه و گسترش اعتراضات بقرارزیر بودیم:

تجمعات خیابانی در شهرهای:

در ده روز گذشته که از جان باختن مهسا امینی و اعتراض‌های اخیر در شهرهای ایران می‌گذرد، این رویدادها از زاویه‌های مختلف مورد توجه کابران شبکه‌های اجتماعی افغانستان نیز قرار گرفته است و به آن واکنش نشان داده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌های زنان در ایران از زاویه‌های مختلف با اعتراض‌های بیش از یک سال پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان مقایسه شده است. هشتگ #مهسا_امینی در شبکه‌های اجتماعی صبح امروز از مرز ۱۰۰ میلیون نیز گذشته است.

در جمهوری اسلامی کودک همسری، یا بعبارت دقیقتر تجاوز شرعی به دختربچه ها، یک فاجعه چند بعدی است. فاجعه ای که تماما از قوانین شرعی، اخلاقیات پوسیده اسلامی، و نگاه اسلام و حکومت اسلامی به زنان بعنوان کالای جنسی و وسیله لذتجوئی مرد ناشی میشود. بنا به آمار دولتی در چند ماهه اول سال جاری ازدواج دختربچه ها نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ١٩ درصد افزایش داشته و به ٦٧٤ مورد رسیده است. یعنی به ٦٧٤ دختر بچه شرعا و قانونا تجاوز شده است. این تازه آمار رسمی دولتی است؛ آمار واقعی بی شک بسیار بیش از این است.

با خروش موج طغیان جامعه و در راس آنها خیزش زنان ایران برای آزادی و برافکندن اختناق حجاب، دولتهای غرب، احزاب و جریانات گوناگون ناسیونالیسم ایرانی و قومی و اتنیکی، نیز  پایان دوره سازش و مماشات با حاکمیت اسلام سیاسی را بایگانی میکنند. همه این دولتها و نیروهای سیاسی به منظور مصادره مبارزه مردم، همگی یکباره “به مردم ایران” میپیوندند. اما تجربه همه انقلابها و ظغیانها و شورش ها نشان میدهند که در پس این هم رنگ شدنها، سناریوها و نقشه های دیگری در راستای سلطه و گرفتن سکان رهبری و هدایت طبق منافع متضاد با اهداف مردم خوابیده است.