با صعود دلار برای چند ساعتی به بالای ۶۰ هزار تومان می‌رویم تا چند روز یا در هفته‌های دیگر و با رسیدن آن به قیمت معنادار ۷۰ هزار تومان برای هر دلار، ارزش پول ملی کشور ظرف ۴۴ سال چیزی معادل ده هزار برابر کمتر شده باشد. کدام اقتصادی در جهان می‌تواند به چنین رکورد فضاحت باری دست یابد و دوام آورد؟ ماه‌های اسفند ۴۰۱، فروردین و اردیبهشت ۴۰۲ سه ماه جهنمی برای اقتصاد معیشتی مردم خواهند بود و تردید نیست که اگر تا آن موقع مملکت مورد حملات هوایی و موشکی آمریکا و اسرائیل برای هدف قرار دادن ۳۰۰۰ نقطه و یا یک حمله‌ی گسترده‌ی شیمیایی یا زمین لرزه‌ای مهیب یا چیزهایی شبیه به این نباشد، می‌رویم که گرمترین تابستان عمر رژیم آخوندی را با جمع کثیری از ناراضیان و گرسنگان و بی خانمان‌ها در کف خیابان‌ها تجربه کنیم.

در یک نگاه: نقشه خامنه ای "فرمانده و سازمانده آتش به اختیاران" حکومتی در طرح سبعانه مسمومیت دختران به گل نشست. جلاد سردسته "خودسران" مجبور به توقف آن شد. اذعان کرد که "افراد و گروههایی" بدون آنکه بتواند به " دشمن و اسراییل" ربط دهد، لابد از درون نظام دست اندرکار این جنایات بزرگ اند. با مانور آخوندی و حقه بازانه خواستار "اشد مجازات مسببین " شد . این اعتراف به شکست و تلاش مذبوحانه برای سروته آوردن آن است. کور خوانده است. تازه سرآغاز اعتراضات کوبنده علیه این جنایات هولناک است. با تظاهراتها و تجمعات گسترده و سازمان‌یافته در مدارس و دانشگاه و خیابان و شهر و نه تاکتیک مضر تعطیلی مدارس میتوانیم جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه نزدیک کنیم. آنوقت خامنه ای و همه جانیان همکارش را محاکمه و مجازات‌ میکنیم.

حمله به مدارس دخترانه با گاز سمی و مسموم کردن بیش از هزار دانش آموز ادامه بیش از چهار دهه جنایت رژیم اسلامی علیه زنان است. اعتراض به قتل حکومتی ژینا سر آغاز حرکت انقلابی مردم علیه رژیم اسلامی شد و جنایات هیولاهای ضد زن اسلامی، حرکت انقلابی زنان و مردم ایران را متوقف نخواهد کرد. رژیم اسلامی رفتنی است. جنایت بیشتر، تنها گور دین و مذهب را در ایران گود تر می کند و به هر گونه دخالت دین در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم پایان میدهد.

بحث در مورد «کار جنسی» در جنبش اتحادیه‌ای بریتانیا اختلاف برانگیز شده است. در حالی که اتحادیه GMB تلاش می کرد زنان را در «کلوپ‌های رقص برهنگی(در اینجا اصطلاحی برای لپ‌دنس) سازماندهی کند، کنگره زنان TUC به پیشنهادی برعلیه جرم زدایی صنعت سکس و اتحادیه کارگران جنسی رای داد. در عوض، قطعنامه ای برای جرم انگاری خرید خدمات جنسی تصویب کرد. در طول دو سال گذشته، اتحادیه دانشگاه UCU، اتحادیه کارگران ارتباطات CWU و اتحادیه بخش عمومی، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد این موضوع اتخاذ کرده اند. [1]

مردم آزادیخواه ایران: امروز در صحنه سیاست ایران، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، دو صف در مقابل هم قرار گرفته اند. امروز برای هر شاهد بی طرف و متوهمی باید روشن شده باشد که "اتحاد همگانی" میان مردم، اتحاد میان ستمگر و ستمکش، اتحاد میان سرکوبگر و سرکوب شونده، اتحاد میان جنایتکاران و قربانیان، اتحاد میان طرفداران تداوم فقر و فلاکت و بی حقوقی اکثریت با طرفداران اجرای عدالت اقتصادی به قیمت مهار زدن بر ماشین بهره کشی و استثمار اکثریت، وجود ندارد!

تردیدی نیست هدایت گر جهاد بیولوژیکی علیه دختران دانش آموز شخص خامنه‌ای جلاد است و این نقشه ای تماما سازماندهی شده حکومتی علیه اراده نوجوانان و جوانان دختر سرکش علیه سراپای اسلام و خرافه مذهب و دین است. هدف پوسیده وحوش حاکم اسلامی، تنها عکس العمل موقتی و میان مدت در مقابل نقش دختران دانش آموز پرشور و پیشکسوت خروش انقلابی پنج ماهه اخیر و صرفا ترفند انتقامجویی از حجاب سوزان این نسل نیست، به علاوه و فراتر از آنها به قول خودشان، نقشه "راهبردی" رژیم درمانده برای عقب راندن نوجوانان و جوانان‌ پرچمدار دگرگونی اساسی در جامعه، طرح بلند مدت تر آنها برای بیرون راندن دختران از عرصه آموزش و مدارس و دانشگاه و از عرصه سیاست و مبارزه و به خیال خام خود خلاصی یافتن از دست بخش مهمی از نیروی رادیکال آزادیخواه و برابری طلب سرنگونی خواه جمهوری اسلامی و نظم سرمايه است.

یکسال از شروع جنگ اوکراین میگذرد. جنگی که روسیه با ادعاهای "مبارزه علیه فاشیسم" و یا "دفاع از حق تعیین سرنوشت" ساکنین دانستک و لوگانسک، و غرب و ناتو تحت نام "مبارزه علیه کشورگشایی روسیه" و "دفاع از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین"، شروع شد، تا امروز همچنان ادامه دارد و با خود دهها هزار کشته و صدها هزار مجروح و بی خانمانی و مهاجرت میلیونی، از بین رفتن زیربناهای جامعه مدنی را به بار آورده است. فراتر از میدان های جنگ، تاثیرات این جنگ به اروپا و آسیا و آفریقا کشیده شده و خود باز بهانه ای برای تحمیل هزینه های بیشتر و ناامنی گسترده تری به میلیونها انسان در کشورهای گوناگون تبدیل شده است.

جنایتی هولناک از سه ماه قبل در جریان است. مسموم کردن دانش آموزان در مدارس کشور با ابعادی گسترده در دستور کار جنایتکاران وابسته به حکومت قرار دارد. تنها در یک روز وهمزمان دهها مدرسه و خوابگاه دانشجویی دختران هدف قرار گرفت و دهها دانش آموز را راهی بیمارستان کرد. خانواده های نگران در برابر مدارس تجمع کرده و با شعارهای ضد حکومتی نفرت و انزجار خود نسبت به عوامل آن و همچنین بی تفاوتی مسئولان که همراه با تائید این وقایع ضدانسانی است, را ابراز کردند.

مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدارس دخترانه، بخشی از مجموعه اقدامات جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی علیه انقلاب «زن، زندگی، آزادی» است! مسمومیت زنجیره‌ای و سازمان‌دهی‌شده دانش‌آموزان در مدارس دخترانه، هم‌چنان شهر به شهر و روز‌به‌روز ادامه دارد و در تازه‌ترین موارد، به تهران، کرمانشاه و اردبیل نیز رسیده است. در مواردی گزارش شده است که به دنبال این مسمومیت گسترده برخی از مدارس تخلیه شده‌اند.

خدامراد فولادی: چالشی مارکسیستی با مازیاررازی در: «سرمایه داری هرگز به ایران دموکراسی نمی آورد»
چرا جایگزین ِ استبداد دموکراسی است
( آیا دوران ِ دموکراسی ِ بورژوایی به سررسیده؟)
( به اضافه ی یادداشت های من برمقاله ی مازیار رازی)

از آغاز جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" تا به امروز، صحنه سیاسی جامعه جدال های مختلفی را پشت سر گذاشته است. حضور قدرتمندانه زنان در این جنبش برای در هم کوبیدن و پایین کشیدن قرون وسطایی ترین قوانین ضد زن از اریکه قدرت، نقطه عطف کم سابقه ای در تاریخ مبارزات زنان برابری طلب و آزادیخواه بود. از همان روزهای نخست این خیزش انقلابی، کانون توجه به ایران حول و حوش لفاظی های جمهوری اسلامی و دولتهای غربی و منطقه ای علیه یکدیگر، مذاکرات و شاخ و شانه کشیدن های برای همدیگر، جای خود را به گرمترین کانون انقلابی در سطح دنیا داد. ایران اینبار کانون امید و مبارزه برای بشریت متمدن خواهان یک زندگی در خور انسان امروزی شد. خیزش زنان و مردان در این انقلاب، نوید بخش عصر جدیدی از مبارزه، جسارت و عصیان های اجتماعی علیه سیستم های نابرابر در همه اشکال اش شد.

پیشاپیش این روز را به همه زنان و مردان آزاده در جای جای جهان شادباش میگویم. اگر هنوز تناسب قوای مبارزاتی در سراسر جهان آنچنان قدرتمند نیست، که دنیا طبقاتی کنونی را از بیخ و بن بر افکند، و زنان یک بار برای همیشه در جایگاه و منزلت والای انسانی خود قرار گیرند، اما راهی نداریم جز مبارزه بیوقفه برای پیشبرد و تحقق آن. با وقوع خیزشها و اعتصابات و اعتراضات پیاپی ایندوره در ایران، شانس اینکه تناسب قوا در جدال طبقاتی و سیاسی بنفع افق و آلترناتیو کارگری و کمونیزم تغییر کند، زیاد است.

«آیا مارکس درست می‌گفت؟» این پرسش را هفته نامه بزرگ آلمانی اشپیگل در آغاز سال مطرح می کند، با تصویر نوینی از منتقد سرمایه و بنیانگذار کمونیسم مدرن در صفحه اول. سرمایه داری نه تنها قربانیانی تولید می کند که در شکوه و شکایات خود محبوسند، بلکه قبرکنان و جانشینان خود را نیز به عنوان بازیگران سازنده آینده به میدان می آورد. تازگی سوال طرح شده توسط اشپیگل این است که بیش از آنکه تحلیل گر سرمایه داری و بحران های آن را مورد خطاب قرار دهد، به متفکر و کنشگر خروج از سرمایه داری که آنرا کمونیسم می نامد، می پردازد. زیرا به گفته این روزنامه، اعلام اینکه سرمایه داری دیگر کارآمد نیست و بنابراین باید به دنبال نوشتن صفحه جدیدی در تاریخ بشر با هدف غلبه بر آن باشیم، امری پیش پا افتاده است.

به مرور و با گذشت بیش از پنج ماه از عمر خود، جنبش اعتراضی-انقلابی مردم ایران به عرصه های تازه ای پا می گذارد. گذر زمان آن را در مقابل چالش هایی سنگین و سرنوشت ساز قرار داده و بی پایان نبودن مهلت و فرصت را به آن یادآور می شود. جدیت خطرهایی مانند حمله ی نظامی، جنگ، یا فروپاشی اقتصادی و آغاز آشوب های بزرگ اجتماعی غیر قابل مهار، و جنگ آب و نان، برخی از تهدیدهایی هستند که بالای سر جنبش کنونی و به طور دقیق تر، بر فراز جامعه ی ایرانی می چرخند.

از اوایل آذرماه 1401 مواردی از "مسمومیت سریالی" به گازهای سمی در بخشی از مدارس دخترانه قم شایع گشت. نتایج تحقیقات پزشکان متخصص هفته ها به درازا کشید تا حقایق را نصف و نیمه بیان کنند. بدلیل اینکه رژیم به آسانی در نظام پزشکی ایران هم سرک میکشد، متخصصین مستقل تنها اعلام نموده اند این رویداد را پدیده ای نادر و تماما مشکوک تشخیص داده اند! رژیم که خود طراح این سناریوی کثیف بوده است، تلاش کرد جهت به انحراف کشاندن افکار عمومی و رد گم کردن، این جنایت را با عاملهای جانبی توضیح دهد و توجیه کند.