باید با تمام قوا از اعتصابات کارگران به پیشگامی کارگران نفت و پتروشیمی حمایت کرد! (ما تشکل‌ها و گروه‌های مبارزاتی دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان و جوانان کنار کارگران اعتصاب کننده نفت، پتروشیمی و فولاد هستیم)از جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، اعتصابات گسترده‌ای در واحدهای نفت و پتروشیمی آغاز شدند و تا زمان انتشار این بیانیه حداقل ۸۰ مرکز وارد این اعتصابات و یا اعتصابات حمایتی شده‌اند. این اقدام اعتراضی رو به جلو، قدرت دوچندانی به مردم ذله شده از حکومت اسلامی سرمایه داران؛ یعنی، جمهوری اسلامی داده است.

 - ششمین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی-  کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری: از اعتصاب یک پارچه ومتحدانه کارگران پروژه ای و تولیدی حمایت کنیم - ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اهواز نسبت به سطح نازل حقوق منجمله مصوبه ضد کارگری شورای عالی کار‌ مبنی بر تعیین حداقل دستمزد 5 میلیون و 300هزارتومانی با برپایی تجمعی دیگرمقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان

 روز سه شنبه شرکت های تازه ای به اعتصاب گسترده ی کارگران در مناطق نفتی پیوستند. کارگران شرکت نصب نیرو شاغل در رمیله کشور عراق نیز در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زدند. هم اکنون نزدیک به ۹۰ شرکت در اعتصاب هستند. شرکت های تازه ای به اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی پیوستند اعتصاب در مناطق نفتی ادامه دارد و روز سه شنبه شرکت های تازه ای به اعتصاب سراسری پیوستند.

زنده باداول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران علیه نظام سرمایه داری گسترده تر و مستحکمتر باد همبستگی کارگران درراه دستیابی به مطالباتشان- قطعنامه مشترک انجمنهای کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:اعتصاب ادامه داردبا اعتصاب هزاران نفره روز جهانی کارگر را گرامی میداریم- اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه منتظری أصفهان دراعتراض به عدم پداخت حقوق ودیگر مطالبات- تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن ملی زنجان نسبت به افزایش قیمت واحدها و بلاتکلیفی زمان تحویلشان مقابل استانداری

 اعتصاب نفت : شماره ۷  شماره ۸  پنجمین و ششمین  روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای نفت امروز پنجم اردیبهشت اعتصاب قدرتمند کارگران پروژه ای نفت با دو خواست فوری افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی وارد پنجمین روز خود شد. این اعتصابات از صنعت نفت فراتر رفته و کارگران پروژه ای در فولاد و معادن و نیروگاهها نیز به آن پیوسته اند. بنا بر تخمین کارگران بیش از صد هزار نفر در این اعتصابات شرکت دارند و دامنه آن به حدود صد مرکز از صنایع نفت و فولاد و صنایع دیگر کشیده شده است.

 نسبت به تفرقه افکنی ها هوشیار باشیم  اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت با قدرت ادامه دارد و خوشبختانه هر روز بخش های بیشتری از همکاران به اعتصاب می پیوندند به گونه ای که تا هم اکنون در بیش از ۶۰ شرکت پیمانکاری و کارگاه اعتصاب در جریان است.  اما در این میان جریانات معلوم الحال همچون دفعات قبل با روشهایی عقب مانده و تبلیغات ارتجاعی عملا فضای اعتراض را مخدوش و باعث تفرقه در صفوف اعتراضاتی ما کارگران میشوند که در برابر چنین تلاش هایی باید هوشیار بود.

روز ۹ فوریه، آقای لوران برژه، دبیر کل کنفدراسیون دموکراتیک کارگران فرانسه، CFDT ، در نشریه l’Obs ابراز خشنودی کرد که : « فرانسه ای که کف خیابان تظاهرات می کند، همان فرانسه ایست که کار می کند و به طور دموکراتیک برعلیه اصلاحات ناعادلانه به پا خواسته است. این فرانسه شبیه سندیکای ماست.» اما امروزه CFDT کجای کار است ؟ در ماه مارس ۲۰۲۰، درست قبل ازآنکه دولت اصلاحات قبلی را به دلیل بحران کوید کنار بگذارد، در کنار سندیکای کارفرمایان فرانسه (Medef)، برای شرکت در کنفرانس تأمین مالی بازنشستگی ابراز آمادگی برای گفتگو کرده بود.

رفقای كارگر!  اعتصابات سراسری و هماهنگ شما در آستانه اول مه برای افزایش دستمزدها،علیه تعرض بورژوازی ایران و حكومتش به سفره خالی طبقه كارگر و تحمیل فقر و بردگی مطلق، علیه مصوبه ضد كارگری "شورای عالی كار"، خواست مشترك و سراسری ۷۹ درصد افزایش دستمزد، گامی بزرگ و به پیش در جنبش کارگری است. گسترش این اعتصابات و پیوستن هر روزه بخشهای مختلف طبقه كارگر به آن، قدرت طبقه کارگر در خواباندن چرخ تولید، اتحاد سراسری شما، بورژوازی ایران، كارفرمایان و حكومت آنها را به هراس انداخته است و همزمان امیدواری جدی ای را در صفوف طبقه كارگر، در میان همه اقشار محروم جامعه، برای عقب راندن حکومت بورژوایی، ایجاد كرده است.

- گرامیداشت خاطره شهریار محمدی از جان باختگان اعتراضات سراسری اخیربوکان بمناسبت زادروزش باشرکت جمعی از اهالی با حضور خانوادەی وی و خانواده و ژینا برسرمزارش - چهارمین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی - شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: بیانیه دو م اعتصاب ۱۴۰۲  نسبت به تفرقه افکنی ها هوشیار باشیم- دومین دوشنبه اعتراضی سال جدید کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان با برپایی تجمع مقابل یا درمحوطه ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های اردبیل،أصفهان ، البرز ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی، خوزستان ، فارس ، کردستان ، لرستان ومازندران واستان تهران مقابل وزارت ارتباطات و ساختمان معاونت مالی مخابرات ایران

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: به اول ماه مه روز جهانی کارگر نزدیک میشویم. روز همبستگی و اتحاد و روز دادخواهی و مبارزه علیه سیستمی که ناخواسته ما را به جنگی نابرابر برای بقا و زنده ماندن کشانده است. سیستمی که با دستمزدهای ناچیز، عقب انداختن پرداخت همان اندک دستمزدمان، بی توجهی به نا امن بودن محیط کار، بیمه درمانی ناکافی، قراردادهای موقت و دهها شیوه غیر انسانی دیگر زندگی و معیشت ما و خانواده های مان را به نابودی کشانده است.

 کارنامه بسیار درخشان جنبش مزدبگیران با گذشت بیش از ۷ ماه مبارزه برای تغییر بنیادی همچنان مسیر اجتماعی خود را در پیش رو میگشاید و هر روز فصلی جدید از استقبال مردمی را میان مزدبگیران، کارگران و زحمتکشان و سایر اقشار مردمی را باز میکند، فصل های جدیدی که هریک بیانگر خواسته های انباشته شده مردم از حاکمانی است که سالها و دهه ها حقوق مردم را پایمال کرده اند. حاکمان نیز تلاش کرده ومیکنند تا خواسته های مردم را به یک یا چند موضوع کاهش دهند و به نوعی گریبان خود را از خواسته های اصلی مردم برهانند.

 اعلامیه مشترک اتحاد فدائیان کمونیست و کارگران انقلابی متحد ایران  کارگران مبارز!  اول ماه مه روز تجلی اتحاد و همبستگی جهانی کارگران را به شما شادباش می گوئیم. کارگران جهان اول ماه مه امسال را در شرایط ویژه ای برگزار می کنند. در سالهای اخیر بحرانهای اقتصادی عمیق تر شده و تضادهای درونی دول سرمایه داری و تضاد میان انحصارات امپریالیستی و تلاش آنها برای تجدید تقسیم مناطق نفوذ و تسلط بر بازارهای کار، کالا، سرمایه و بر منابع طبیعی جهان، شدت یافته است.

اعلامیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری نفت و گاز در عراق با اعتصابات کارگران نفت ایران! فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری نفت و گاز در عراق با اشتیاق تمام شرایط کارگران در ایران و بویژه در مناطق استراتژیک یعنی کارگران پالایشگاه های نفتی و پتروشیمی ها را دنبال میکند. این فدراسیون به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار که به کنوانسیون های این سازمان پیرامون آزادی تشکل و تجمع پایبنداست، حمایت و همبستگی عمیق خود را با اعتصابات سراسری کارگران نفت ایران اعلام میدارد و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات کارگران است.

هفت تپه کانال مستقل, دیده شده که فراخوان هایی در فضای مجازی دست به دست میشود که سه روز مشخص را برای اعتصابات کارگری تعیین کرده اند که اشتباه است و ما بدینوسیله در اینباره هشدار میدهیم. فرض میکنیم کسانی که این فراخوان های سه روزه را اعلام کرده اند تحت تاثیر دستگاه امنیتی نیستند و در اثر کم اگاهی نسبت به مبارزات کارگری دست به این کار زده اند. اما اعلام میکنیم این یک روش اشتباه است. برای اعتصابات کارگری روز خاص اعلام نکنید و بگذارید کارگران، بر اساس شرایط محیط کار خود، اعتصاباتشان را مدیریت کنند.

 اطلاعیه اتحاد سوسیالیستی کارگری به مناسبت روز کارگر در آستانه روز کارگر 1402، جنبش مستقل کارگری بیش از هر زمانی در تاریخ خود چشم به قدرت سیاسی دارد. اگر در انقلاب 57 کارگران صنعت نفت از زبان رهبران شورای پالایشکاه آبادان خواهان شرکت یک نماینده کارگر در شورای انقلاب بودند، رضا شهابی و حسن سعیدی در پیام خود به همایش کلن اعلام کردند که "با توجه به شرایط خاص به لحاظ اعتراضات سراسری در کشور که بستر اصلی آن نارضایتی کارگران و فرودستان می باشد،