ادامه اعتراضات کارگران رسمی عملیاتی در شرکت ملی حفاری ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتراضات همکاران  رسمی در شرکت های مختلف نفت ادامه دارد و از آغاز سال جدید تجمعات اعتراضی متعددی از سوی آنان انجام گرفته است. بنا بر گزارش منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز ۱۴ فروردین کارگران رسمی عملیاتی در شرکت ملی حفاری ایران و شاغل در نفت مرکزی در اعتراض به تعیین سقف حقوق که تعرضی به سطح دستمزد آنهاست و برای پیگیری دیگر مطالباتشان دست به تجمع زدند.

همانطور که در اطلاعیه خبری قبلی گزارش کردیم تجمع اعتراضی کارگران رسمی نفت در  نفت مرکزی با سر دادن شعار "ما میتوانیم" شبانه صورت گرفت. همچنین در روزهای پنجم و دهم فروردین کارگران  رسمی در شرکت فلات قاره در لاوان و خارک تجمع داشتند. اعتراضات کارگران رسمی و مطالبات آنها سراسری است و خواستهای فوری آنها عبارتند از:  حذف کامل سقف‌حقوق، حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت. 
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ضمن گزارش این خبر و اعلام حمایت از اعتراضات کارگران در بخش های مختلف نفت مینویسد:"خواست افزایش دستمزدها  مطالبه سراسری ما کارگران شاغل در نفت است. بویژه به زودی موعد بستن قراردادهای کاری جدید ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت فرا میرسد و باید خود را برای اعتراضی متحد بر سر مطالبه فوری سطح دستمزدها و مزدی که بتواند جوابگوی سبد معیشتی ما کارگران باشد و متناسب با رشد تورم اتومات افزایش یابد، آماده کنیم. خواست دیگر سراسری ما حذف پیمانکاران مفتخور است و در پیشبرد این مطالبه همکاران ارکان ثالثی قدمهای مهمی  برداشته اند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر اعتراض سراسری متحد برای جمع کردن بساط پیمانکاران در نفت و مقابله با هر تلاشی که بخواهد اعتراضات ما را بدنبال باندهای مافیایی قرارگاه خاتم و پیمانکاران مفتخور  بکشاند تاکید میکند."
از اعتراضات و خواستهای کارگران نفت باید وسیعا حمایت کرد. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ۴ آپریل  ۲۰۲۴