اخراج هر کارگر تعرض به جنبش کارگری است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد: قریب یک دهه است که برای بهبود معیشت مان، دستمزدهای ناچیز، حفظ کرامت انسانی، شرایط محیط کار، قراردادهای کاری، مقابله با مافیا و استثمار و ستمی که بر ما روا داشته شده، نبرد و مبارزه ای مستمر در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در جریان است. این مبارزه، افت و خیزها و فراز و نشیب های بسیاری داشته که هر کدام از آنها ما را پخته و آبدیده کرد که اوج آن را در شکل گیری مجامع عمومی روزانه در دل اعتصابات متعدد شاهد بوده و هستیم.  

ما با اتکای به این مجامع بود که توانستیم شرکت را از چنگال قوه قضاییه که به بهانه وجود اختلاس، برای غارت و چپاول آمده بود، بیرون بکشیم.
ما با اتکای به مجامع و همفکری و دخالتگری جمعی مان بود که موسوی آن دزد بلند پرواز فاسد را با خفت از خانه خود بیرون انداختیم.
ما با اتکای به این مجامع و هم نظری ها بود که یک صدا مقابل توطئه تشکیل شورای اسلامی ضد کارگری ایستادیم و آن را در نطفه خفه ساختیم.
این مجامع عمومی و خرد جمعی ما بود که اتحاد عمل مان را در برابر بیکار سازی و اخراج همکاران در دوره های مختلف رقم زد و در دفاع از آنها از پای ننشستیم و اجازه ندادیم احدی به خاطر مطالبه گری و حق خواهی از خانه خود اخراج شود.
چاره‌ جویی ها، همفکری ها و همدلی ما بود که متحدمان ساخت و خیابان های شهر را به لرزه در آوردیم و فریاد حق طلبی مان که نه در اهواز بلکه در پهنه کشور طنین انداز شد و هنوز رد حک شده گام های استوارمان در خیابان ها قابل مشاهده است.
ما قدرت و اتحادمان را از دل همین مجمع ها و نشست ها و همفکری ها کسب کردیم.
در این سالها علیرغم همه فشارها، تهدیدات، بازداشت ها و بگیر و ببندها، احضارهای پیاپی و توطئه ها برای رخنه در صف متحدمان، با هر اعتصاب یکپارچه و قدرتمند، لرزه بر اندام مفسدان و غارتگران انداختیم و آن ها را وادار به عقب نشینی ساختیم و ثابت کردیم از حق خود کوتاه نمی آییم و بر سر منافع مان سازش نمی کنیم.
اکنون نیز به قدرت اعتصاب درخشان اخیر، تعلیق از کار و ممنوعیت ورود به شرکت همکاران برداشته و جبهه مقابل ما متعهد به بازبینی مجدد در طرح طبقه بندی مشاغل شده است، اما همچنان باقی مطالبات ما پاسخ نگرفته و مهم تر آن که تعدادی از همکاران شفق همچنان ممنوع الورود بوده و اکنون مدیرعامل فاسد شرکت هم تهدید به اخراج آنها کرده است.
بازگشت ما به محل کار به معنی پذیرش شرایط موجود نیست، ما بارها و بارها ثابت کرده ایم اخراج هیچ کارگری را برنمی تابیم. آن که باید از این شرکت اخراج شود علی محمدی و مدیران فاسد تر از او هستند.

ما بارها گفته ایم خط قرمز مان اخراج همکاران است، بنابراین هشدار می دهیم که دست از این بازی خطرناک بردارید.
بازگشت ما به محل کار، فرصت مغتنمی است تا هم تجدید قوا کرده و هم خود را برای مقابله و مبارزه ای دیگر سازمان دهیم.
همچنان بر عهد خود استوار ایستاده ایم که:
آمده‌ایم تا بساط استثمار و ستم بر کارگر گروه ملی را جمع کنیم و همکاران مطالبه‌ گر را به شرکت بازگردانیم و مدیران نالایق و زیان‌آور را اخراج کنیم. 

ما کارگران آهنیم
ریشه ظلم رو می کنیم

 


چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا

همکاران عزیز و گرامی
همانگونه که مطلعید، در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۲، شماری از همکاران به بهانه پایان یافتن قرارداد از کار اخراج و شمار دیگری نیز به ورزشگاه غدیر منتقل شده اند تا آنها هم در نوبت اخراج قرار گیرند.
این تصمیم با پرونده سازی عوامل امنیتی و حراست و با صحنه گردانی علی محمدی در پی ماهها تلاش شکست خورده آنها برای ایجاد تفرقه میان صف متحد ما و شایعه سازی های شرم آور برای برخی همکاران عزیز صورت گرفته است. 
اعتصاب های پیاپی و قدرتمند ما در ماه های گذشته و نتایج نسبتا قابل قبول آن، چنان ضربه خرد کننده ای بر پیکر  دشمنان همیشگی کارگر وارد کرده که چون مار زخمی به خود می پیچند و شبانه روز در اتاق های فکر خود مشغول دسیسه چینی و طراحی نقشه های کثیف برای خاموش کردن صدای حق طلبی ما کارگران گروه ملی فولاد هستند.
مدیریت شرکت، حامیان و برادران امنیتی، سیاسی و مافیایی او که فساد و دروغ سر تا پایشان را فرا گرفته و جز به غارت و دزدی نمی اندیشند، گمان کرده اند با این ترفندها قادر خواهند بود مبارزه ما را عقب برانند اما فراموش کرده اند که بارها در بزنگاه های مختلف اتحاد و همبستگی ما چگونه معادلات کثیف شان را بهم زده است.
ما به کرات گفته ایم اخراج هر کارگر تعرض به جنبش کارگری است و در عمل هم نشان داده ایم که متحد و همدل پای کارگر اخراجی ایستاده و اجازه تعرض به معیشت و زندگی همکاران مان را نداده ایم.
این بار هم هرچه در توان داریم به میدان نبرد خواهیم آورد و در دفاع از همکاران خود مقابل تان به صف خواهیم شد. 
دشمنان ما بدانند که اجازه نمی دهیم اخراج کارگر را بدون هیچ هزینه ای به رویه ای عادی بدل سازید، آن کس که باید از این خانه بیرون رود کارگر نیست، دزدان و فاسدانی هستند که برای تاراج معیشت و زندگی ما و غارت سفره ما به کمین نشسته اند.
خانه تکانی را که همیشه نباید قبل از سال نو انجام داد، تعطیلات نوروزی که تمام شود همه اعضای خانواده بزرگ کارگران گروه ملی دست در دست هم به پاکسازی گروه ملی و جارو کردن بساط پلیدی ها و شرارت ها خواهیم پرداخت.


جمعه ۳ فروردین ۱۴۰۳

 

حمله گستاخانه به کارگران اخراجی گروه ملی فولاد بی پاسخ نخواهد ماند

عوامل مزدور واحد حراست شرکت گروه ملی صنعتی فولاد به کارگران اخراجی متحصن مقابل یکی از ورودی های شرکت حمله کردند.

امروز شنبه هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۳، شماری از کارگران گروه ملی که در جریان اعتراضات اخیر از ابتدای سال از کار اخراج شده اند، برای پیگیری بازگشت به کار خود و به نشانه اعتراض به احکام اخراج، قصد برپایی چادر و تحصن مقابل شرکت را داشتند که با حمله و هجوم مزدوران حراستی روبرو شدند.

حمله بیشرمانه چوب و چماق کش ها و لمپن های جیره خوار حراست به کارگران اخراجی که برای احقاق حق خود مقابل شرکت تحصن کرده بودند، نفس وجودی اداره حراست را بیشتر نمایان ساخت.
ما به کرات از همدستی حراست و مدیر فاسدش با غارتگران در گروه ملی فولاد سخن گفتیم.
میدانستیم و میدانیم فلسفه و ماهیت وجودی واحد حراست، تنها نگاهبانی از منافع قبیله ای چپاولگران و سرکوب کارگران معترض است.
مزدوران و لات و اوباش های حراستی که در لباس کارگر مقابل کارگر قرار گرفته اند بدانند، 
گستاخی و بی شرمی امروز بی پاسخ نمی ماند.

 

امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، کارگران اخراج شده گروه ملی صنعتی فولاد و تعدادی از کارگرانی که به اجبار و تحت عنوان مامور به خدمت از محل کار خود به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شده اند، مقابل ورودی شرکت دست به تحصن زدند.
خواسته این کارگران، بازگشت به کار همه کارگران اخراجی و بازگشت به محیط شرکت برای کارگران تبعید شده است.

هجدهم فروردین و در جریان تحصن قبلی کارگران اخراج شده، عوامل و نیروهای امنیتی حراست به کارگران معترض یورش برده و مانع از ادامه اعتراض آنها شدند.

کارگران معترض اعلام کرده اند در صورت عدم لغو احکام اخراج و تبعید از محل کارشان، در تهران و مقابل مدیریت بانک ملی ایران دست به اعتراض خواهند زد.

http://t.me/sedayemostaghelfolad