اخباروگزارش های کارگری 26-27-28 فروردین ماه 1403

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

- یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته: 1- تجمع باشکوه معلمان بازنشسته سراسر ایران در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه برای همسان‌سازی حقوق‌بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری با شعارهای: «جواب پشت شیشه جواب ما نمیشه» «مشکل رتبه ما امروز باید حل بشه» «منصوربیا پائین»یکشنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۳ فراخوان تجمع برای فردا هم ادامه خواهد داشت 

- 2- اعتراض کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌، وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی با راهپیمایی  و تجمع درشهرهای اراک واهواز  مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان های مرکزی و خوزستان،
کرمانشاه مقابل کانون بازنشستگان  با همراهی بازنشستگان کشوری
وشوش مقابل  اداره تامین اجتماعی شهرستان
3- اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله اجرا نشدن همسان سازی،عدم پرداخت مطالبات معوقه  وخدمات درمانی ناکافی بابرپایی تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در شهرهای اصفهان،تهران و قائم شهربا شعارهای:
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
«فریاد از این همه بیداد»
«بازنشسته داد بزن حق تو فریاد بزن»
- اعتصاب  کارگران پروژه ای سایت1 امیدیه آغاجاری دراعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق
- ادامه اعتراضات کشاورزان أصفهان نسبت به عدم اختصاص حقآبه با راهپیمایی و تجمع تراکتوری 
- ادامه اعتراضات مال باختگان شرکت رضایت خودروی طراوات نوین با راهپیمایی وتجمع در قزوین
- جان باختن یک کارگرجوان درمشهد براثرسقوط آجر روی سرش
- جان باختن یک کارگر جوان کارخانه سنگبری زاهدان براثر ریزش سنگ بر رویش
*******
*یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته:
1- تجمع باشکوه معلمان بازنشسته سراسر ایران در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه برای همسان‌سازی حقوق‌بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری با شعارهای:
«جواب پشت شیشه جواب ما نمیشه»
«مشکل رتبه ما امروز باید حل بشه»
«منصوربیا پائین»
یکشنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۳
فراخوان تجمع برای فردا هم ادامه خواهد داشت 
 
 
 
2- اعتراض کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌، وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی با راهپیمایی  و تجمع درشهرهای اراک واهواز  مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان های مرکزی و خوزستان،
کرمانشاه مقابل کانون بازنشستگان  با همراهی بازنشستگان کشوری
وشوش مقابل  اداره تامین اجتماعی شهرستان
شعارها:
«دردما درد شماست مردم به ما ملحق شوید»
«امنیتی به هوش باش  بازنشسته ایم نه اوباش»
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
«لشکری کشوری تامین اجتماعی اتحاد اتحاد»
«تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم»
«نه تهدید نه زندان نه اعدام نیست جلودارمان»
«مابازنشستگانیم خواهان حق مانیم»
«پیام ما به دولت خجالت خجالت»
«دولت ورشکسته دشمن بازنشسته»
«دولت سرسپرده گرونی رو آورده»
«نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»
«قانون کی شکسته دولت ورشکسته»
«معیشت منزلت حق مسلم ماست»
«نوبت ما که میشه خزانه خالی میشه»
«دشمن همینجاست دروغ میگند آمریکاست»
«معلم زندانی آزاد باید گردد»
«کارگر زندانی   آزاد باید گردد»
« پیام به دولت خجالت خجالت»
«دولت 6 کلاسه خجالت خجالت»
«حاصل کاردولت غارت جیب ملت»
«رئیسی بی عرضه برگرد برو توحوزه»
« مدعی عدالت خجالت خجالت»
«تورم اسفبار حاکم شده توبازار»
«خیلی دروغ شنیدیم عدالتی ندیدیم»
«دولت انتصابی دروغ میگه حسابی»
«حقوق بازنشسته فقط واسه یه هفته»
«یخچال بازنشسته خالیتر از گذشته»
«کشور پردرآمد چه برسر توآمد»
«نه صدقه نه منت حق بدین باعزت»
«مجلس سرسپرده گرانی رو آورده»
«زیربار تورم شکسته پشتم مردم»
«گرانی تورم بلای جان مردم»
«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»
«ظلم وستم کافیه سفره ما خالیه»
«وعده وعید چه خوب بود ولی همش دروغ بود»
«حقوق نصف نیمه سکوت کنی همینه»
«تامین غارت کردند مارو بیچاره کردند»
« مارو بیچاره کردند تامین غارت کردند »
«کشور غارت کردند مارو بیچاره کردند»
«ایران غارت کردند مارو بیچاره کردند»
«حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون»
«تامین اجتماعی از انحصار دولت آزاد باید گردد»
«مرتضوی حیا کن وزارت و رها کن»
«وزیر بی کفایت خجالت خجالت»
«وزیر بی کفایت استعفا استعفا»
«موسوی مرتضوی استعفا استعفا»
«حقوق ما ریالیه هزینه ها دلاریه»
«ننگ ما ننگ ما صداو سیمای ما»
«ننگ ما ننگ ما مخبر الدنگ ما»
«از خوزستان تا گیلان ننگ برمدیران»
«ایران پردرآمد مسئول بی لیاقت چه برسر توآورد»
تصاویر:
اراک:
 
شوش:

 
 
3- اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله اجرا نشدن همسان سازی،عدم پرداخت مطالبات معوقه  وخدمات درمانی ناکافی بابرپایی تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در شهرهای اصفهان،تهران و قائم شهربا شعارهای:
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
«فریاد از این همه بیداد»
«بازنشسته داد بزن حق تو فریاد بزن»
تصاویر:
اصفهان:
 
تهران:
 
قائمشهر:
 
*اعتصاب  کارگران پروژه ای سایت1 امیدیه آغاجاری دراعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق
روزیکشنبه 26 فروردین، کارگران پروژه ای سایت1 امیدیه آغاجاری(کارگران پیمانکار احمدانصاری)برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماه های دی ،بهمن و اسفند سال گذشته از رفتن برسرکارشان خودداری کردند.
  
*ادامه اعتراضات کشاورزان أصفهان نسبت به عدم اختصاص حقآبه با راهپیمایی و تجمع تراکتوری 
برپایه فیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی،روزیکشنبه 26 فروردین کشاورزان أصفهان به اعتراضشان نسبت به عدم اختصاص حقآبه با راهپیمایی و تجمع تراکتوری ادامه دادند.
کشاورزان معترض قصد تجمع مقابل استانداری را داشتند که نیروهای سرکوب دستگاه رهبری و دولت مانع ازورودشان به داخل شهر شدند.
*ادامه اعتراضات مال باختگان شرکت رضایت خودروی طراوات نوین با راهپیمایی وتجمع در قزوین
فیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی،از ادامه اعتراضات مال باختگان شرکت رضایت خودروی طراوات نوین با راهپیمایی وتجمع روز یکشنبه 26 فروردین در قزوین خبر می دهند.
*جان باختن یک کارگرجوان درمشهد براثرسقوط آجر روی سرش
روزشنبه 25 فروردین،یک کارگر 26 ساله حین در یک ساختمان نیمه‌کاره واقع در غرب مشهد براثر سقوط یک آجر برسرش جان خودرا ازدست داد.
*جان باختن یک کارگر جوان کارخانه سنگبری زاهدان براثر ریزش سنگ بر رویش
روزیکشنبه 26 فروردین، یک کارگر24 ساله کارخانه سنگبری در 2کیلومتری شهر زاهدان بنام عبدالرحمن  شاهوزهی بر اثر شکسته شدن دستگاه انتقال سنگ و ریزش سنگ‌ها برسرش جان باخت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

اخباروگزارش های کارگری 27 فروردین ماه 1403
- تجمع اعتراضی کارگران راه آهن اراک نسبت به سطح نازل حقوق مقابل ساختمان اداره کل
- سومین روز تجمع اعتراضی جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس شهرستان خمینی‌شهر نسبت به سطح نازل حقوق مقابل فرمانداری
- تجمع اعتراضی جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس شهرستان آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان نسبت به سطح نازل حقوق و وعده های پوشالی
- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول نسبت به عدم پرداخت مطالبات
- تجمع اعتراضی مراقبین سلامت خصوصی استان فارس نسبت به عدم پرداخت 30 ماه حقوق درشیراز با شعار«رضائیان استعفا استعفا»
- ادامه اعتراضات کشاورزان أصفهان نسبت به عدم اختصاص حقآبه با تجمع و به صف کردن تراکتورها در خوراسگان و ورزنه
- طوفان توییتری #جنگ_علیه_زنان 
- تهدید دانش‌آموزان مدارس دخترانه در سنندج
- رهنمودهایی برای مسخ کردن کارگران و بازنشستگان  
- احضار یک فعال کارگری توسط اطلاعات سنندج
- جان باختن یک کارگر در مهاباد حین کار براثرایست قلب
- جان باختن یک کارگردرمشهد زیر آوار دیواره استخر
- جان باختن 3 تن از کارکنان راه سازی بر اثر سیل در کارواندر خاش
*******
*تجمع اعتراضی کارگران راه آهن اراک نسبت به سطح نازل حقوق مقابل ساختمان اداره کل
روز دوشنبه 27 فروردین، کارگران راه آهن اراک برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان اداره کل در میدان راه آهن اراک زدند.
 
گزارشی بقلم یک کارگربرگرفته از شبکه های اجتماعی:
تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی ...
مکان.میدان راه آهن مقابل اداره کل
  زمان ،دوشنبه 27فروردین۱۴۰۳
این تجمع کارگران اراک طی فراخوانی از قبل داده شده انجام گرفته و باید گفت شرکت های قرار دادی حاضر نیستند با قرار داد امضا شده با کارگران کار بکنند و باید گفت این تجمعات و اعترضات و اعتصابات ادامه خواهد داشت
*سومین روز تجمع اعتراضی جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس شهرستان خمینی‌شهر نسبت به سطح نازل حقوق مقابل فرمانداری
روزدوشنبه 27 فروردین برای سومین روزمتوالی، جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس شهرستان خمینی‌شهر برای اعتراض به سطح نازل حقوق مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان اصفهان تجمع کردند.
 
*تجمع اعتراضی جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس شهرستان آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان نسبت به سطح نازل حقوق و وعده های پوشالی
روزدوشنبه 27 فروردین، جمعی از خدمتگزاران و سرایداران مدارس شهرستان آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان نیز برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق و وعده های پوشالی دست به تجمع زدند.
 
*تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول نسبت به عدم پرداخت مطالبات
روزدوشنبه 27 فروردین،جمعی از کارگران شهرداری دزفول برای اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل درب ورودی این شهرداری دراستان خوزستان تجمع کردند وخواستار پاسخگویی شهردار و اعضای شورای شهر شدند.
 
*تجمع اعتراضی مراقبین سلامت خصوصی استان فارس نسبت به عدم پرداخت 30 ماه حقوق درشیراز با شعار«رضائیان استعفا استعفا»
فیلم کوتاه منتشره درشبکه های اجتماعی،از تجمع روز دوشنبه 27 فروردین مراقبین سلامت خصوصی استان فارس نسبت به عدم پرداخت 30 ماه حقوق درشیراز با شعار«رضائیان+ استعفا استعفا»خبر می دهد.
+عباس رضائیان زاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
*ادامه اعتراضات کشاورزان أصفهان نسبت به عدم اختصاص حقآبه با تجمع و به صف کردن تراکتورها در خوراسگان و ورزنه
برپایه فیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی،روز دوشنبه 27 فروردین کشاورزان أصفهان به اعتراضشان نسبت به عدم اختصاص حقآبه با با تجمع و به صف کردن تراکتورها در خوراسگان و ورزنه ادامه دادند.
*طوفان توییتری #جنگ_علیه_زنان 
از روز شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، مقابله با زنان دارای پوشش اختیاری به نام «طرح نور» با خشونت و‌ سرکوبی چندجانبه و حداکثری به‌پیش رفته است. در این طرح، نیروهای ناجا، لباس شخصی و بی‌شمار ماموران لباس خاکستری به فحاشی، رعب و وحشت، ضرب‌وشتم و بازداشت زنان در میادین و معابر شهری پرداخته‌اند.
زنان که در تمامی دهه‌های گذشته، علیه اشد سرکوب‌ها، ستم‌ها و تبعیض‌های جنسیتی، اقتصادی، سیاسی، اتنیکی و اجتماعی ایستاده‌ و‌ مبارزه کرده‌اند، این‌بار نیز متحمل خشونت و بازداشت‌های گسترده در قبال حق پوشش آزاد خود هستند. 
 روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، ساعت ۲۱ به‌وقت ایران، از #جنگ_علیه_زنان می‌گوییم. جنگی تمام‌قد از سوی حاکمیت که جان و تمامی حقوق اساسی زنان را نشانه گرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*تهدید دانش‌آموزان مدارس دخترانه در سنندج
بر اساس گزارش ارسالی به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز دوشنبه 27 فروردین ماه، حراست مدارس دخترانه سنندج دانش‌آموزان و معلمان را تهدید کرده‌اند در صورتی که حجاب اجباری را در مدرسه و در طول مسیر راه به خانه‌هایشان، رعایت نکنند، بازداشت خواهند شد.
*رهنمودهایی برای مسخ کردن کارگران و بازنشستگان  
اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)
از آذر ماه سال گذشته که قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی منعقد شد، "فقط در همان ماه" حق بیمه ها به شرکت مربوطه پرداخت شده و این در حالی است که حق بيمه از فیش حقوقی بازنشستگان به صورت ماهانه کسر می شود. اگر سازمان تامین اجتماعی حق بیمه ها را به شرکت واگذار نکند، شرکت هم خدماتی به بازنشستگان ارائه نمی کند که در حال حاضر در این وضعیت هستیم. علی اکبر عیوضی دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران ضمن گفتن مشکل ذکر شده به خبرنگار عصر خبر (1403/01/21)، مدیر عامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی را خطاب قرار داده و تهدید میکند که «اگر نمی توانید سازمان را اداره کنید فکری به حال خودتان کنید چون بازنشستگان در مراجعه به کانون ها عاملان سرگردانی خود را نفرین می کنند و آرزوی مرگ خود و آنها را دارند»، چه تهدیدات خطرناکی!! 45 سال است که این حکومت و دست نشانده های آن تلاش دارند کارگران ، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش این جامعه را مسخ نمایند! آنها میگویند مشکلات زندگی را یا با دعا کردن و یا با نفرین کردن حل کنید!! اگر حقوقهایتان زیر خط فقر تصویب میشود و یا بیمه های تکمیلی خدمات نمیدهند؛ صولت مرتضوی و یا میرهاشم موسوی را نفرین کنید! اگر حقوقتان جوابگوی خرید گوشت، مرغ، برنج، روغن و دیگر مایحتاج زندگی را نمیدهد؛ دعا کنید که وضع زندگیتان از این بدتر نشده است، بیشتر دعا کنید تا وضع زندگیتان بهتر شود! شما فقط یا دعا کنید یا نفرین کنید، کاری به کار اختلاس چهار میلیارد دلاری چای دبش و یا اختلاس بزرگ فولاد مبارکه نداشته باشید! البته علی اکبر عیوضی راه جدیدی را هم پیدا کرده است که میگوید "آرزوی مرگ خود و یا مسئولین را بکنید"! علی اکبر عیوضی خود خوب میداند که بسیاری از کارگران بخاطر از دست دادن شغل و یا پائین بودن درآمد؛ دیگر مرگ خود را آرزو نمیکنند بلکه متاسفانه براحتی به زندگی فلاکتبار خود پایان میدهند! و یا بعلت نداشتن یک تغذیه سالم و یا نداشتن بهداشت و درمان استاندارد، دچار مرگ زودرس میشوند! اما این مسئله که بازنشستگان آرزوی مرگ مسئولین را بکنند، تاریخ بشریت نشان داده است که مرگ یک فرد با آرزوی دیگران اتفاق نمیافتد. گذشته از این آرزوهای پوچ؛ با تعویض و یا مرگ یک مسئول؛ مشکل بازنشستگان حل نمیشود؛ چرا که با چنین اتفاقی، فرد دیگری بر سر کار میآید و او باید همان وظایف مسئول قبلی را انجام دهد!
سالهاست که دیگر این رهنمودهای مذبوحانه ی علی اکبر عیوضی و امثال او قابل پذیرش نیستند! محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران بر روی پیشانی خود جای مُهر داشت و هر جمعه با چفیه ای بر گردن در صف اول نماز جمعه می ایستاد، درست در زمانی که دیگران در حال دعا کردن و نفرین کردن بودند؛ او بفکر اختلاس خود بود و سرانجام با اختلاسی برابر با بودجه یک سال این مملکت از کانادا سر در آورد! مگر میشود کسی زمینخواری کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران (اِند دعا کردن و نفرین کردن) را ببیند و این رهنمودهای فریبکارانه را بپذیرد؟!
امروزه کارگران و بازنشستگان به این مسئله پی برده اند که نه تنها با دعا کردن و نفرین کردن بلکه با مرگ مسئولین و یا تعویض آنها و یا با تعویض دولتها به خواسته های خود نمیرسند. ما با این فرد یا آن فرد و یا این دولت یا آن دولت طرف نیستیم، ما با کل حکومت طرفیم و فقط در کف خیابان میتوانیم خواسته های خود را بگیریم.
26 فروردین 1403
*احضار یک فعال کارگری توسط اطلاعات سنندج
صدیق ریحانی، فعال کارگری اهل سنندج در پی مراجعه ماموران امنیتی  به محل سکونت وی در روز یکشنبه بیست‌وششم فروردین‌ماه احضار شده است.
آقای ریحانی پیشتر در اواسط تیر سال گذشته توسط این نهاد تروریستی بازداشت شد و پس از گذشت بیش از سه هفته با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
تاکنون از اتهامات انتسابی علیه این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست.
برگرفته از کانال کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
*جان باختن یک کارگر در مهاباد حین کار براثرایست قلب
یک کارگر 71 ساله حین کار جمع آوری گیاهان دارویی در ارتفاعات کوه‌های ابراهیم جلال مهاباد در استان آذربایجان غربی بر اثر ایست قلبی جان باخت.
*جان باختن یک کارگردرمشهد زیر آوار دیواره استخر
یک کارگر 32 ساله حین کارخاک برداری دیواره یک استخر در یکی از روستاهای جنوب شهر مشهد بر اثر ریزش آوار جان خود را ازدست داد.
*جان باختن 3 تن از کارکنان راه سازی بر اثر سیل در کارواندر خاش
یکشنبه شب(26 فروردین)،سه تن از مهندسین راه سازی بنام های احسان نظری، محمدرضا ریحانی و منصور دلیری اهل رفسنجان حین کاربازگشایی مسیر با لودر در کارواندر خاش دراستان سیستان وبلوچستان گرفتارسیلاب شدند و پس از ساعت ها پیکر بی جان آنهاپیدا شد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


اخباروگزارش های کارگری 28 فروردین ماه 1403
- سه شنبه های اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه) با تجمع مشترک با کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مقابل استانداری خوزستان در شهر اهواز 
- تجمع اعتراضی جمعی ازصاحبان زمین هفت سنگان ازجمله  کارکنان استانداری قزوین نسبت به عدم صدور مجوز ساخت وساز مقابل استانداری قزوین
- ادامه اعتراضات مال باختگان شرکت رضایت خودروی طراوات نوین با تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری با شعار« دادستان رشوه گیر نمی خوایم نمی خوایم»
- تجمع اعتراضی جمعی از حواله داران زمستان 1402 بهمن خودرو مقابل وزارت صنعت
- تحریم غذای دانشجویان دختر و پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک )تهران دراعتراض به کیفیت بد غذای سلف سرویس
- عملکرد بسیار ضعیف بیمه تکمیلی دانا در پرداخت هزینه به رانندگان و‌ سایر کارگران 
- تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وحید اصغری، نوجوان دانش آموز هفده ساله
- دینا قالیباف بازداشت شد
- جان باختن یک کارگر مقنی در اراک در عمق چاه 20متری
*******
*سه شنبه های اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه) با تجمع مشترک با کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مقابل استانداری خوزستان در شهر اهواز 
شعارها:
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
«بازنشسته بپاخیز برای رفع تبعیض»
«بازنشسته می میرد سازش نمی پذیرد»
«نه تهدید نه زندان اعدام نیست جلودارمان»
«امسال سال خیانته این افتخار دولته»
«نه مجلس نه دولت نیستن بفکر ملت»
«کشور غارت کردند مارو بیچاره کردند»
«تا حقمون نگیریم هر روز همین بساطه»
«کانون بازنشسته چرا ساکت نشسته»
«کارگر زندانی آزاد باید گردد»
«معلم زندانی آزاد باید گردد»
«حق توفریاد بزن نیفته دست راهزن»
«این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی»
«ایران پردرآمد مسئول بی لیاقت چه بر سرتو آورد»
«رئیسی بی عرضه برگرد برو توحوزه»
«رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو»
«پیام ما به دولت خجالت خجالت»
«موسوی مرتضوی استعفا استعفا»
«کومهار تورم دروغ نگید به مردم»
«تا کی شرمندگی یا مرگ یا زندگی»
«نه صدقه نه منت حق بدید با عزت»
« فقر وفساد همینجاست حرومزاده آمریکاست »
« فقر وفساد همینجاست حرومزاده کاناداست »
 
*تجمع اعتراضی جمعی ازصاحبان زمین هفت سنگان ازجمله  کارکنان استانداری قزوین نسبت به عدم صدور مجوز ساخت وساز مقابل استانداری قزوین
روزسه شنبه 28 فروردین، جمعی ازصاحبان زمین هفت سنگان ازجمله  کارکنان استانداری قزوین برای اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت وساز مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. 
 
تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:از سال 86 تعدادی از کارکنان استانداری در هفت سنگان صاحب زمین شده‌اند، این زمین‌ها برای ساخت ویلا تغییر کاربری داده شده و مشکلی ندارد.
یکی از افراد حاضر در تجمع نیز گفت: انشعابات آب، برق، گاز و خیابان‌کشی هم برای این زمین‌ها انجام شده، استعلامات لازم هم از نهادهای مختلف گرفته شده، اما به ما اعلام می‌شود که صلاح نمی‌دانیم چون مصوبه آن باطل شده، این درحالی است که زمین‌های مجاور ساخته‌اند.
وی بیان کرد: تعدادی از افراد مجوز دارند که مجوزشان تمدید نمی‌شود و برای افرادی که مجوز ندارند هم چیزی صادر نمی‌شود.
*ادامه اعتراضات مال باختگان شرکت رضایت خودروی طراوات نوین با تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری با شعار« دادستان رشوه گیر نمی خوایم نمی خوایم»
روز سه شنبه 28 فروردین برپایه تصاویر وفیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی، مال باختگان شرکت رضایت خودروی طراوات نوین در ادامه اعتراضات دامنه دارشان دست به تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران با شعار« دادستان رشوه گیر نمی خوایم نمی خوایم» زدند.
 
*تجمع اعتراضی جمعی از حواله داران زمستان 1402 بهمن خودرو مقابل وزارت صنعت
تصاویر وفیلم های منتشره درشبکه اجتماعی،از تجمع اعتراضی  روزسه شنبه 28 فروردین،جمعی از حواله داران زمستان 1402 بهمن خودرو مقابل وزارت صنعت خبر می دهند.
 
*تحریم غذای دانشجویان دختر و پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک )تهران دراعتراض به کیفیت بد غذای سلف سرویس
روزسه شنبه 28 فرودین، دانشجویان دختر و پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک )تهران برای اعتراض به کیفیت بد غذای سلف سرویس دست به تحریم غذا زدند وسینی های غذایشان را وسینی های غذایشان را پس از تحویل روی زمین به ردیف گذاشتند.
 
*عملکرد بسیار ضعیف بیمه تکمیلی دانا در پرداخت هزینه به رانندگان و‌ سایر کارگران 
بیمه تکمیلی در شرکت واحد حدودا یک دهه و اندی است که جاری میباشد و پرسنل شرکت واحد از این بیمه تکمیلی در مواقع عمل جراحی و سایر بیماری هایی که از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج است استفاده می‌کنند و این بیمه  سال ها  تحت پوشش بیمه آسیا بود که پرسنل شرکت از خدمات دهی این بیمه در طول این سال ها در مجموع رضایت داشتند. ولی متاسفانه با برنامه ریزی غلط تیم مدیریت جدید این بیمه در آذر ماه سال ۴۰۲ به بیمه دانا انتقال پیدا کرد، حالا در این نقل و انتقال منافع چه کسانی در شرکت مورد توجه بود بماند. از آنجا که این بیمه به مدت چهار ماه است که در این شرکت وصل و جاری میباشد ولی متاسفانه  در این مدت هیچ خدمات مطلوبی در پرداخت هزینه ها به مجموعه شرکت نداشته و اگر هم‌داشته با کاهش درصد بیشتر از مبلغ فاکتور و پرداخت اندک مبلغ از فاکتور به بیمه گزار بوده که این موضوع باعث نارضایتی و اعتراض کارکنان مجموعه نسبت به این بیمه زیانبار گشته.
با توجه به گزارشات ارسالی به سندیکا اکثر همکارانی که در بهمن ماه سال گذشته فاکتور های پزشکی را به این بیمه ارسال کردند هنوز بعد از گذشت ۲ ماه هیچ مبلغی دریافت نکرده اند و با مراجعه بعضی از همکاران‌ در سامانه یک به سایت بیمه (همراه دانا) متوجه شدند که برخی فاکتورهای تحویلی به مددکاری در هیچ کدام از مراحل پرداخت بیمه ثبت نشده و معلوم نیست این فاکتورها بعد از تحویل به مددکاری سامانه در کجا گم شده و یا از بین رفته است. حال سهل انگاری از بخش مددکاری بوده و یا از مدیریت در هر صورت بیمه دانا مسئول است و‌ باید پاسخگو باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قبلا هم در این مورد خبررسانی نموده و بار دیگر از مدیریت میخواهد که هر چه سریعتر به مشکلات کارکنان در این خصوص رسیدگی کند.
چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
*تداوم بازداشت و بلاتکلیفی وحید اصغری، نوجوان دانش آموز هفده ساله
وحید اصغری، دانش آموز هفده ساله ساکن شهر سهند، علیرغم گذشت بیش از چهل روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان تبریز بسر می‌برد.
وحید اصغری متولد مردادماه سال ۱۳۸۵، دانش آموز مقطع دوازدهم دبیرستان امام خمینی شهر سهند است که شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است. ماموران پس از بازداشت وی، اقدام به تفتیش منزل خانواده‌اش کرده و شماری از وسایل شخصی، تلفن همراه و کامپیوتر او را ضبط کردند.
وحید اصغری شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، به زندان تبریز منتقل شده است و علیرغم گذشت چهل و یک روز از زمان بازداشت، کماکان بلاتکلیف است و تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است؛ که موجب نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت سلامت این دانش آموز و احتمال اخراج وی به دلیل عدم حضور در کلاس‌های درس و پرونده‌سازی علیه اوست.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*دینا قالیباف بازداشت شد
روز سه شنبه 28فروردین،دینا قالیباف دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بهشتی پس از انتشار رشته توئیتی در خصوص نحوه آزار و اذیتش توسط پلیس مترو به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، در منزلش بازداشت شد.
تا لحظه انتشار خبراطلاعی ازدینا و نهاد بازداشت کننده اش در دست نمی باشد.
*جان باختن یک کارگر مقنی در اراک در عمق چاه 20متری
یک کارگرمقنی 42 ساله حین کار در عمق چاهی 20متری در جاده اراک به هزاوه جان خود را از دست داد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


اخباروگزارش های کارگری 29 فروردین ماه 1403
- دوازدهمین هفته از "کپمین سه ‌شنبه‌های نه به اعدام"
- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی وتبعیدی گروه ملی صنعتی فولاد مقابل ورودی مجتمع
- کنش های کارگران کارخانه نساجی بروجردبرای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی
- تجمع اعتراضی کارکنان شرکت‌های مسافربری اهوازنسبت به پرداخت 5 در صد عوارض بدون خدمات و افزایش اجاره غرفه‌های مسافربری مقابل شهرداری اهواز
- تجمع اعتراضی جمعی اززنان دارای معلولیت نسبت به عدم اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون حمایت از حقوق معلولان مقابل ساختمان شورای شهر کرج
- تجمع اعتراضی جمعی از کشاورزان قزوین نسبت به کم شدن حقآبه مقابل استانداری
- تجمع اعتراضی جمعی از اهالی سی سخت نسبت به تعطیلی پروژه پل قوسی مقابل فرمانداری شهرستان دنا
- گرامید‌اشت روز کانون نویسندگان ایران در پنجاه و ششمین سالگرد بنیادگذاری
- محمد صادقی، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان جهت اجرای حکم حبس به شعبه هفتم اجرای احکام دادگاه انقلاب اراک احضار شد
- بازهم تصادف سرویس رفت و آمد کارگران قربانی گرفت اینبار مصدومیت 30 کارگرکارخانه
*******
*دوازدهمین هفته از "کپمین سه ‌شنبه‌های نه به اعدام"
روز گذشتە، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، در دوازدهمین هفته از "کپمین سه‌شنبه‌های نه به اعدام"، شمار گسترده‌ای از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف کشور از جمله #زندان_قزلحصار، #اوین و زندان‌های #مشهد، #خرم_آباد #سقز، با توجه به افزایش احتمال اجرای گسترده احکام غیرانسانی اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زدند.
بنا بر گزارشات منابعی از داخل زندان‌ها، در چند روز اخیر و با سواستفاده حکومت از شرایط ملتهب در منطقه، شماری از محکومان در زندان‌های مختلف کشور در سکوت خبری اعدام شده و تعداد دیگری نیز به سلول‌های انفرادی در زندان قزلحصار و دیگر زندان‌ها جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده‌اند.
با توجه به اخبار منتشر شده، به نظر می‌رسد موج جدید سرکوب و ارعاب از طریق اجرای احکام غیرانسانی اعدام توسط دستگاه قضایی و امنیتی آغاز شده است. این در حالی است که در چند روز اخیر تعدادی حکم جدید اعدام صادر شده و نیز به با حمله به زنان در خیابان‌ها فضای امنیتی را تشدید نموده‌اند.
زندانیان زندان قزلحصار از سه‌شنبه نهم بهمن سال گذشته با راه‌اندازی کارزار "سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام" تلاش کرده‌اند حداقل مسئولیت اخلاقی خود را جهت توجه بیشتر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی به مساله نقض فاحش "حق زندگی" و اعدام گسترده زندانیان در ایران را انجام دهند. این کارزار در چند هفته‌ اخیر از سوی زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان‌ها به این کارزار پیوستند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*تجمع اعتراضی کارگران اخراجی وتبعیدی گروه ملی صنعتی فولاد مقابل ورودی مجتمع
روز چهارشنبه 29 فروردین، کارگران اخراجی وتبعیدی گروه ملی صنعتی فولاد مقابل ورودی مجتمع تجمع کردند و خواهان بازگشت بکارولغو تبعید شدند.
کارگران حق طلب اعلام کردند در صورت عدم لغو احکام اخراج و تبعید از محل کارشان، در تهران و مقابل مدیریت بانک ملی ایران دست به اعتراض خواهند زد.
 
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد:
امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، کارگران اخراج شده گروه ملی صنعتی فولاد و تعدادی از کارگرانی که به اجبار و تحت عنوان مامور به خدمت از محل کار خود به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شده اند، مقابل ورودی شرکت دست به تحصن زدند.
خواسته این کارگران، بازگشت به کار همه کارگران اخراجی و بازگشت به محیط شرکت برای کارگران تبعید شده است.
هجدهم فروردین و در جریان تحصن قبلی کارگران اخراج شده، عوامل و نیروهای امنیتی حراست به کارگران معترض یورش برده و مانع از ادامه اعتراض آنها شدند.
کارگران معترض اعلام کرده اند در صورت عدم لغو احکام اخراج و تبعید از محل کارشان، در تهران و مقابل مدیریت بانک ملی ایران دست به اعتراض خواهند زد.
*کنش های کارگران کارخانه نساجی بروجردبرای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی
روز چهارشنبه 29 فروردین، کارگران بیکارشده کارخانه نساجی بروجرد با 2 ماه حقوق وحق بیمه پرداخت نشده از کنش هایشان برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی خبر دادند.
یکی از کارگران نساجی بروجرد به خبرنگاریک رسانه محلی گفت:آخرین حقوقی که دریافت کردیم حقوق دی‌ماه بوده و هم‌اکنون دو ماه حقوق معوقه داریم که معلوم نیست چه زمانی پرداخت می‌شود.
وی افزود: تعداد زیادی از کارگران این کارخانه قراردادشان تا پایان اسفند بوده و با گذشت یک ماه از سال هنوز تکلیف مشخص نیست که چه زمانی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
این کارگر نساجی بروجرد تصریح کرد: پیگیری زیادی انجام دادیم که مشخص شود کی باید سر کار برویم ولی به ما گفته می‌شود خودمان اطلاع می‌دهیم و با گذشت  روز از فروردین هنوز هیچ اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.
وی بیان کرد: آیا خود مسئولان می‌توانند چند ماه بدون حقوق و بیمه زندگی کنند؟ به همین خاطر از مسئولان انتظار می‌رود که به این مشکل رسیدگی کنند تا مشکل ما هم برطرف گردد و سال جدید را با فعالیت این کارخانه آغاز کنیم.
*تجمع اعتراضی کارکنان شرکت‌های مسافربری اهوازنسبت به پرداخت 5 در صد عوارض بدون خدمات و افزایش اجاره غرفه‌های مسافربری مقابل شهرداری اهواز
روز چهارشنبه 29 فروردین، کارکنان شرکت‌های مسافربری اهوازبرای اعتراض به عملکرد مدیرعامل جدید مبنی بر پرداخت 5 در صد عوارض بدون خدمات و افزایش 40 تا 90 درصدی اجاره غرفه‌های مسافربری مقابل شهرداری اهوازتجمع کردند.
 
برپایه گزارش رسانه ای شده،مدیرعامل جدید از شرکت‌های مسافربری بابت خدمات 5 درصد عوارض دریافت کرده که این 5 درصد باید هزینه خدمات گرمایشی و سرمایشی و فضای سبز و امکانات رفاهی برای مسافرین شود؛ اما تا به‌حال هیچ‌گونه خدماتی طی 7 ماه گذشته ارائه نشده است. 
مورد دیگر اعتراضی این کارکنان به مدیرعامل جدید پایانه‌ای استان این است که وی در نظر دارد اجاره غرفه‌های مسافربری را بین 40 تا 90 درصد افزایش دهد.
*تجمع اعتراضی جمعی اززنان دارای معلولیت نسبت به عدم اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون حمایت از حقوق معلولان مقابل ساختمان شورای شهر کرج
کانال کمپین پیگیری حقوق افراد داری معلولیت:
کرج: صبح امروز تعدادی از معلولان در اعتراض به عدم اجرای تبصره ۱ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، در مقابل ساختمان شورای شهر کرج تجمع کردند.
معلولان خواستار ایجاد سامانه‌ حمل و نقل ویژه معلولان با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده، تسهیل در دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی و مناسب‌سازی فضاهای شهری بودند
این تجمع منجر به دیدار معلولان با رحیمی نائب رئیس شورای شهر کرج شد.ایشان پس از شنیدن مشکلات و مطالبات معلولان در این دیدار گفت:"تا اواسط اردیبهشت ماه ۳ دستگاه ون به یک موسسه آموزشی معلولان و ۱۰ دستگاه ون مناسب‌سازی شده دیگر در اختیار معلولان کرجی قرار خواهدگرفت و همچنین بزودی ۱ دستگاه اتوبوس مناسب‌سازی شده به ناوگان اتوبوسرانی شهری کرج اضافه خواهد شد و تمامی اتوبوس‌هایی که جدیدا خریداری شده، دارای رمپ هستند ."
رحیمی همچنین در خصوص موضوع گردشگری معلولان گفت:"با هماهنگی‌های لازم با معلولان، امکانات ویژه‌ای برای حضور آنها در اماکن گردشگری فراهم خواهد شد."
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
چرا حتی یک مرد در تجمع امروز نبود؟
*تجمع اعتراضی جمعی از کشاورزان قزوین نسبت به کم شدن حقآبه مقابل استانداری
براساس فیلم وگزارش رسانه ای شده بتاریخ 29 فروردین، جمعی از کشاورزان قزوین نسبت به کم شدن حقآبه مقابل استانداری تجمع کردند.
بنا بهمین گزارش ،کشاورزان قزوین نسبت به کم شدن حقآبه از کانال آب کشاورزی، انتقاد دارند.
کشاورزان معتقدند سال گذشته حقآبه قزوین از سد طالقان، به کمتر از یک سوم کاهش یافت و خسارات فراوانی به مزارع و باغات وارد کرد.
کشاورزان می‌گویند: امسال هم رهاسازی آب از سد طالقان با تاخیر اتفاق افتاد که این مسئله مزارع گندم، جو، کلزا را دچار خسارت کرده است.
*تجمع اعتراضی جمعی از اهالی سی سخت نسبت به تعطیلی پروژه پل قوسی مقابل فرمانداری شهرستان دنا
جمعی از اهالی سی سخت برای اعتراض به تعطیلی پروژه پل قوسی مقابل فرمانداری شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.
یکی از تجمع‌کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت: این پروژه به دلیل تعلل مسئولان شهرستانی جمع‌آوری شد، چرا مسئولان شهرستان و استان هیچ کاری برای مردم سی سخت نکرده‌اند و نمی‌کنند.
وی افزود: یک سال هست که کارگاه ایجاد شده، اما برای شروع به کار، جاده بسته نمی‌شود، چرا مسئولان دستورات لازم را ابلاغ نمی‌کنند.
یکی دیگر ازاهالی شهر سی‌سخت نیز در حضور فرماندار گفت: جاده روستای کریک که جایگزین جاده سی سخت یاسوج است، وضعیت غیراستاندارد دارد، که باید برای این جاده فکری می‌کردند، چون تمام بار ترافیک جاده سی سخت، روی جاده کریک می‌افتد، اما تاکنون کاری برای آن انجام نشده است.
*گرامید‌اشت روز کانون نویسندگان ایران در پنجاه و ششمین سالگرد بنیادگذاری
آیین گرامی‌داشت پنجاه و ششمین سالگرد بنیادگذاری کانون نویسندگان ایران برگزار شد.
کمیسیون فرهنگی روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین مراسم نکوداشت پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس کانون را با حضور جمعی از اعضای این تشکل دیرپا در منزل یکی از اعضا برگزار کرد. سخنرانی، شعرخوانی و اجرای قطعات موسیقی قسمت‌های مختلف مراسم بود که با اجرای آنها حاضران به استقبال پنجاه و ششمین سالروز تاسیس کانون رفتند.
در ابتدا مجری برنامه علی جانوند، شاعر و منتقد، با یادی از درگذشتگان و ستم‌کشتگان کانون از حضار درخواست کرد به احترام آنها که زندگی خویش را به مخالفت با سانسور و دفاع از حق آزادی بیان بخشیدند، به پا خیزند و یک دقیقه سکوت کنند.
سپس، در همین زمینه کلیپی کوتاه با نام «یاد یاران» که توسط بخش «نمای آزاد» کمیسیون انتشارات تهیه شده بود برای حضار به نمایش درآمد.
نخستین سخنران جلسه حافظ موسوی، شاعر و منتقد و عضو چندین دوره‌ی پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود که به بیان ویژگی‌ها و تطبیق برخی سندهای کانون از جمله «درباره یک ضرورت»، «نامه‌ی ۱۳۴ نویسنده» و منشور کنونی کانون (مصوب سال ۱۳۷۸)، پرداخت.
سپس سید علی صالحی، مریم حسین زاده، فرامرز سه‌دهی و فرخنده حاجی‌زاده به شعرخوانی پرداختند.
برنامه‌ی بزرگداشت کانون با اجرای موسیقی توسط سیامک میرزاده و سامان حیدر ادامه یافت، گودرز ایزدی، رضا عابد و فاطمه حسن‌پور در سخنانی کوتاه از ویژگی‌های کانون گفتند و رحیم رسولی، علیرضا بهنام، علیرضا عباسی، قارن سوادکوهی و ماشاالله احمدی نیز به شعرخوانی پرداختند. 
در پایان این مراسم و پس از داستان‌خوانی فاطمه سرحدی‌زاده حضار گرداگرد کیک پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس این نهاد دیرپای نویسندگان مخالف سانسور و مدافع آزادی بیان حلقه زدند و به نشانه‌ی همبستگی و پیوستگی عکسی به یادگار گرفتند.
یکم اردیبهشت ماه یادآور برگزاری نخستین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران است که در سال ۱۳۴۷ برگزار شد.
*محمد صادقی، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان جهت اجرای حکم حبس به شعبه هفتم اجرای احکام دادگاه انقلاب اراک احضار شد
بر اساس ابلاغیه‌ای که شعبه هفتم اجرای احکام دادگاه انقلاب اراک صادر به آقای صادقی ابلاغ کرده است، از وی خواسته شده که شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۳ جهت اجرای حکم حبس در این شعبه حاضر شود. او ۱۴ فروردین جاری، جهت تحمل محکومیت ۱ ساله‌ خود به زندان اراک مراجعه، اما پس از ساعاتی به دلیل تعویق در اجرای حکم، آزاد شده بود.
آقای صادقی پیشتر در شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به ریاست قاضی حسینی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۷ ماه زندان و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که آن حکم در اسفند گذشته، در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به ریاست قاضی محسن عدالت به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
 او ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ نیز در اراک بازداشت شده و نهایتاً پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
*بازهم تصادف سرویس رفت و آمد کارگران قربانی گرفت اینبار مصدومیت 30 کارگرکارخانه
صبح روزیکشنبه 26 فروردین،اتوبوس حامل کارگران کارگران کارخانه داتیس درجاده شریف آباد پاکدشت به منطقه صنعتی ایوانکی سمنان ورودی روستای عبدل آباد تصادف کرد و 30 مصدوم برجا گذاشت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید