بخش اول: در این مقاله ضمن نقدمنشور۶ نفره، بخصوص برجسته کردن خطوط نانوشته آن که معمولا در نقدها مغفول می ماند، اما از آن فراتر می رود و به بحران منشورها وچگونگی مواجهه با آنها به گونه‌ای که تأثیرمخربی برهمبستگی و شکوفائی جنبش در مبارزه علیه اختاپوس حکومت اسلامی برجای ننهد نیز پرداخته شده است. رضاپهلوی از سال‌ها قبل لااقل بطورغریزی شده هم می دانست که اگر بخواهد شانه به‌شانه با سایرگرایش‌ها و جریان‌ها، سیاست ورزی کند نخواهد توانست جایگاه ویژه و مدنظرخود را حفظ کند.

 جایگاه سیاسی "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی" در مبارزات جاری و نگاهی به انتقادات تا کنون مطرح شده
مقدمه: در یازدهمین روزانتشار "منشور مطالبات حداقل تشکلهای صنفی و مدنی ایران" هستیم. این اقدام مثبت بازتاب گسترده داشته و تاکنون حمایتهای خوبی از آن صورت گرفته است. نهادها و تشکلها و نیروهای چپ و کمونیست عمده نیروی حامی این منشور هستند. در عین حال منتقدین و مخالفین هم دارد. یک جنبه دیگر مسئله وجود تعابیر متفاوت از جایگاه این منشور در صف موافقانش است. این سمینار مناسبتی است که همه جانبه تر برخورد به این منشور را بررسی کرد و به سهم خود یکبار دیگر حمایتم را مجددا تاکید کنم و به علاوه تعبیرم را از جایگاه سیاسی آن در فضای سیاسی کنونی جامعه بیان کنم. یک محور بحثم نگاهی به انتقادات و ملاحظات تاکنون مطرح شده در قبال منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی است. در بخش پایانی ارائه بحث نظرم را در مورد گامهای بعدی و ضرورت انجام تلاشهای موفقیت آمیز مطرح میکنم.

در مطلبی که هفته گذشته درباره منشور مطالبات حداقلی نوشتیم اشاره کردیم که به نقد آن خواهیم پرداخت. در متن پیشین به حملات وارده به منشور پرداختیم و تلاش کردیم نمونه‌های راست و چپ چنان حملاتی را نشان دهیم. در آن متن از جمله انتقاد گروه راهکار سوسیالیستی را مورد نقد قرار دادیم. در این مدت انتقاداتی درباره متن هفته گذشته دریافت نمودیم. علاوه بر آن توانستیم از نظرات تعدادی از کسانی که در جریان تدوین منشور قرار داشتند بهره برده و نظرات و انتقادات جدیدی را درباره منشور مطالعه کنیم. از اینرو لازم است ذکر کنیم که نقد ما به راهکار سوسیالیستی دستکم در دو مورد که به آن خواهیم پرداخت اشتباه و واکنش ما به منشور تا اندازه‌ای عجولانه بوده است. در اینجا سعی میکنیم به سهم خود منشور مطالبات حداقلی را بررسی کنیم.

اطلاعیه پشتیبانی تشکلها و گروههای دانشجویی از مبارزات مردم ایران و جنبش زن – زندگی- ازادی و منشور مطالبات حداقلی.... لیست شماره 3 حمایت از منشور مطالبات حداقلی: ما، تشکلها و گروههای دانشجویی دانمارک از مردم ایران و جنبش زن- زندگی – آزادی در ایران حمایت میکنیم. ما همچنین حمایت خود را از این منشور مشترک و مطالبات حداقلی طرح شده درآن که از طرف 20 تشکل کارگری، زنان و دانشجویی ایران در 15 فوریه 2023 منتشر شده است، اعلام میکنیم.

بیانیه بیش از 270 نفر از فعالین سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و هنری : از منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران حمایت می کنیم! ماجمعی ازفعال سیاسی،کارگری،اجتماعی،حقوق زنان و فرهنی و هنری درخارج ازکشوراز"منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صننفی ومدنی ایران" پشتیبانی میکنیم،به یاران خود دراین تشکلها صمیمانه درود می فرستیم و همبستگی خود را با آنان اعلام می داریم. این منشور، بیان فشرده و پر صلابت خواسته ها، مطالبات و فرمان هایی است که مردم ایران بیش از صد سال برای تحقق آن، علیه حکومت های استبدادی سلطنتی و مذهبی حاکم مبارزه کرده اند و اینک،

لیست شماره 2 پشتیبانی از منشور مطالباتی حداقلی.......

به لیست پشتیبانی از "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی" اتحادیه معلمان، دو اتحادیه کارگری و شورای سراسری زنان دانمارک اضافه شد.
Teknisk Landsforbund Hovedstaden og Bornholm / The Danish Association of Professional https://tl.dk/

در پایان این بیانیه می خوانیم: «مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت»!من نیز بمثابه یکی از امضاکنندگان در خارج از ایران، به سهم خود به تدقیق ۱۲ ماده مطروحه خواهم پرداخت. باشد تا با تدقیق و توضیح این ۱۲ ماده، گامی در راه اجتماعی شدن آلترناتیو اکثریت عظیم تولیدکنندگان در ایران، برداریم.

 یک قدم به جلو: «منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ با امضای ۲۰ تشکل و‌ گروه «صنفی و مدنی» در ایران انتشار یافته است شامل ویژگیها و مضامین پیشتازی است که در مقایسه با تلاشهای جریانات راست و ناسیونالیستی قدمی است مهم به جلو. یک ویژگی برجسته این بیانیه، در شرایطی که رسانه های رسمی و فاندبگیر ایرانی در خارج از کشور تقریبا بطور تمام‌و‌کمال تمرکزشان را بر رهبرسازی و تحمیل «رهبری» فردی بر خیزش انقلابی زن زندگی آزادی از طریق پسر شاه سابق و تعدادی هنرپیشه و ‌ورزشکار و فعال سیاسی راست و پرو ناتو در خارج از کشور گذاشته اند، این‌«منشور» در داخل و توسط جریاناتی که به درجات مختلف دارای سابقه فعالیت در کشور هستند تدوین‌ و ‌انتشار پبدا کرده است.

«منشور مطالبات حداقلی» و ضرورت مبارزۀ سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر: در تاریخ ۲٥ بهمن ماه سال جاری سندی با عنوان «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران» از سوی ۲٠ تشکل از فعالان مبارزات کارگری، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و مدافعان حقوق بشر منتشر شد. این سند شامل یک مقدمه و ۱۲ خواست سیاسی، اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است. (در اینجا از معلمان به صورت جداگانه اسم نبردیم زیرا ما اکثریت قاطع معلمان را از نظر اجتماعی - اقتصادی جزء جدائی ناپذیری از طبقۀ کارگر می دانیم. معلمان جزء کارگران فکری هستند و اساساً نیروی کار فکری خود را برای گذران زندگی می فروشند همان گونه که کارگران یدی، اساسا نیروی کار بدنی خود را در بازار کار عرضه می کنند.

دوستانی می پرسند، نظر شما در مورد "منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران"، چیست؟ شکی نیست مفاد این منشور صرفنظر از موقعیت اجتماعی واقعی هر کدام از نهادهای امضا کننده، مثبت است.  اما فراموش نکنیم که در سنت و تجارب چند دهه اخیر، قطعنامه، بیانیه و منشورهای زیادی نوشته شده و محتوایشان هم خوب بوده، اما متاسفانه این نوشته ها بخودی خود به هدف تبدیل شده اند، نه ابزار مبارزه ی معین. شما می توانید با رجوع با آرشیوها ده ها و صدها قطعنامه و منشور و بیانیه کارگری، زنان، دانشجویی و حتی احزاب سیاسی پیدا کنید، که خیلی هایشان هم خوب و معتبرند. اما برای تبدیل کردن آن ها به پرچم جنبش های اجتماعی فاصله همچنان باقی است.

انتشار این منشور پاسخی به یک نیازمندی جنبش انقلابی در همه سطوح برای طرح مطالبات و فرموله کردن آنها چه در شرایط کنونی و چه در آینده مبارزات مردم در ایران است. اقدام به انتشار این منشور گامی بلند در راه اتحاد هر چه بیشتر مبارزین و تشکل ها و رهبران این جنبش و مبارزاتی آتی آن باز کرده است، مهم نیست وزن فراخوان دهندگان و امضا کنندگان این منشور چه اندازه است مساله این است که درست در چنین مواقعی با بلند کردن یک پرچم مبارزاتی و مطالباتی که از نیازمندیها و در عین حال کمبود های این جنبش بوده، در زمان و مکان درست دارد صورت میگیرد و اتفاقا این رمز قدرتمند شدن هم میتواند باشد.

اعلامیه فعالین کارگری شورایی در تهران- سنندج- کامیاران: "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" مورد حمايت جدی ما است. اخیرا و به ابتکار تعدادی ازنهادها و تشکلهای صنفی و مدنی ، "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" رو به جامعه منتشر شده است که حاوی نکات بسیار مهمی از خواست و مطالباتی است که چکیده و حاصل بیش از چهل سال مبارزه مستمر و پیگیر تشکلهای صنفی و فعالین کارگری و اجتماعی و انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی است که در طی این سالیان با سازماندهی اعتصابات بزرگ کارگری و مبارزات توده ای به ویژه در ماههای اخیر و تحمل رنج زندان و انواع مرارتها و محرومیتهای اجتماعی از جانب حاکمیت اما کوتاه نیامده و همچنان پرچم دفاع از حقوق کارگران و زنان و مردم تحت ستم و انسانیت را برافراشته نگاه داشته‌اند.

تکرار تکرار شده ها: در چند ماه گذشته تغییرات بسیاری در فضای سیاسی ایران در جریان است، بر اساس آمار حکومتی بیش از ۳۲ هزار نفر دستگیر، بالای ۵۰۰ نفر کشته ، چند نفر اعدام و صدها نفر احکام سنگین گرفته اند. براساس همین آمارهای حکومتی بیش از یک میلیون نفر در اعتراضات بیش از صدها شهر شرکت کرده اند که ۷۵ درصد آنها زیر سی سال سن داشته اند. این ۷۵ درصد نیروی آینده ساز همین جامعه ای هستند که آتشفشانی بوجود آورده که هیچ کسی نمی تواند چگونگی تغییرات آینده را تشخیص دهد. سرکویگر حتی مدرسه دخترانه را شیمیایی می کند.

حكمتیست: اخیرا منشوری زیر عنوان "منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران" با امضای ۲۰ نهاد در سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی منتشر شده است و مباحثی را هم در همین سطح دامن زده است. احزاب و شخصیت های متنوعی یا از این منشور دفاع کرده اند و یا مخالف آن حرف زده اند. از حزب حکمتیست می پرسند که چرا تاکنون حزب موضعی در موافقت یا مخالفت با این منشور اتخاذ نکرده است؟ میخواهند نظر حزب را در این زمینه بدانند. نظر شما در این زمینه چیست؟

 بدنبال انتشار چند روز پیش« منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران» در دنیای مجازی، شاهد واکشنهای وسیع از سوی موافقین و مخالفین این منشور بودیم. منشوری که بزعم تدوین کنندگان، میخواهد پاسخگوی نیازهای فوری خیزش انقلابی جاری باشد البته با این پیش شرط تا اطلاع ثانویه انقلاب و سوسیالیزم بایگانی! خیزش انقلابی که شهریور امسال شروع شد هر چند هنوز نوک قله رفیع اعتراضات علیه وضع موجود را نشان داد و به مصاف آورد، اما پتانسیل اجتماعی زیر و رو کننده تر از خیزشهای دی ماه 96 و آبانماه 98 و اعتصابات و اعتراضات پیاپی را در پی داشت.