نسان نودینیان: علیه نمایش مشمئزکننده تلویزیون روداو

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اخیرا یکی از مجری های تلویزیون روداو در برنامه ای رو در رو با خانم صدف قادری که به تبلیغ برای لباس‌های مد در شهر سلیمانیه(کردستان عراق) مشغول است، و در تهیه ویدئو کلیپ تبلیغی بخش‌هایی از سینه او عریان بوده، با بر آشفتگی مردانه و بدور از شان یک مجری مسئول و متعهد به اصول و پرنسیب های برنامه ای علنی، با پیش کشیدن سوالات مشمئزکننده درباره شیوه استفاده از لباس و پوششی که خانم صدف قادری از آن استفاده کرده، به شکلی غیر عادی برنامه با خانم صدف قادری را به محاکمه او تبدیل، وایشان را مجبور به گریه و التماس می‌کند.

سوال های زن ستیزانه مجری نر با اعتراف‌گیری درباره شیوه فیلمبرداری و پوشش مورد استفاده فراتر رفته و به نمایش آشکارا شکنجه و آزار روحی و شخصیت شکنی علیه خانم صدف قادری تبدیل شده. این حجم از زن، ستیزی و نمایش مردسالاری علیه زنان فقط و فقط از سیستم فکری و سنت عشیره ای - ناسیونالیستی تولید می‌شود که جایگاه و مقام زن با پوشش "پسندیده" و "معقول" برایش تعریف شده. 
رفتار مجری بی ادب برنامه رودر رو با خانم صدف قادری برآمده از رفتار مردسالارانه، فرهنگ و سنت لابالیگری و غیر مسئولی است که با پول و ثروت های فرعونی و اشرافی بر قله نظامی قرار گرفته اند که حاصل نظم نوین و خونین بوش پدر و ائتلاف جهانی و در حال حاضر، حاصل بلوک بندی ارتجاعیترین دولتهای منطقه، ترکیه اسلامی ـ فاشیستی، حکومت تبهکار جمهوری اسلامی و قاتل مردم ایران و عربستان سعودی ارتجاعیترین دولتط در منطقه است. 
حکومت اقلیم، تلویزیون و سیستم تبلیغی  موجود در کردستان عراق محصول سیستم فدرالیسم و دموکراسی موزائیکی نظم نوین جهانی است. نظامی که اراده توده های مردم با میلیتاریزم حکومت اقلیم و دولتهای منطقه سرکوب میشود.  
کم نیستند پروپاگاندهای ضد زن، تبلیغ مستمر چند همسری و حمایت از باندهای مذهبی و دینی، سانسور آزادیخواهی و سلب تریبون از کمونیستها و آزادیخواهان در برنامه های تلویزیون های کلان از جمله تلویزیون رو داو، در کردستان عراق. 
محاکمه خانم صدف قادری در یک تریبون علنی و رفتار ضد زن مجری، بخشی از سیاست و پلاتفرم ناقهرمانان و نرهای حاکم در تلویزیون روداو است.  
سکوت جایز نیست. در کردستان عراق آزادی پوشش، نمایش مدل لباس، آزادی زن تابو نیست. جنبش آزادیخواهی زنان و برابری طلبانه ریشه های قوی و اعتراضی و مبارزاتی دیرینه ای دارد. در انقلاب زن زندگی آزادی کم نبودند زنان و مردان مبارزی که بشیوه های مختلف از این انقلاب و دستاوردهای اجتماعی و آرمان هایش حمایت کردند. و در صف و جبهه انقلاب ژینا قرار گرفتند. کم نیستند زنان رهایی بخشی که در طول سالیان دراز علیه ناموس پرستی و علیه مردسالاری سیستم عشیره ای ـ ناسیونالیستی احزاب سنتی و ناسیونالیستی ایستادند و برای حق زن و انقلاب زنانه مبارزه کرده اند.  ایجاد جبهه ای انسانی علیه زن ستیزی تلویزیون روداو و مسئولین آن، کار زنان و جنبش آزادیخواهانه آنها است. رفتار ضد انسانی مجری نر و ضد زن برنامه رو داو را محکوم کنید! از کرامت انسانی خانم صدف قادری بشکل وسیع حمایت کنید. او را در شبکه ای از پیام های انسانی و حمایتی مردم محاصره کنید. امنیت جانی و خفظ شخصیت او را پاس بدارید. هم سرنوشتی انسانی شما جواب محکمی است به تلویزیون روداو و سنت و فرهنگ مردسالارانه موجود در این تلویزیون.
نسان نودینیان 
١٣ ژانویه ٢٠٢٤