بشریت در برابر فاشیسم و نسل کشی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی): سیزدهم ژانویه مردم بشردوست و متمدن عزم کرده اند که در ابعادی گسترده و جهانی مجددا به تقابل با نسل کشی، پاکسازی قومی، توحّش، جنگ و جنایت دولت اسرائیل و دولتهای حامی آن و در دفاع از مردم فلسطین به میدان بیایند. مردمی که سه ماه است بی امان و هر روزه علیه سیاست های ارتجاعی دمکراسی غربی مقاومت کرده و دیوارهای پوشالی اش را درهم کوبیده اند، اعلام میکنند تا پایان دادن به این توحش و آزادی کامل مردم فلسطین از پای نخواهند نشست!

ابعاد وسیع ضدیت مردم با سیاست های ضد انسانی دولتها، برای کسی توهم باقی نگذاشته که دیگر حنای ریاکاری ارتجاع جهانی و پز "یافتن راه نجاتی" برای بشریت و "سد بستن" در برابر توحش دولت اسرائیل، برای مردم دنیا دیگر رنگی ندارد. از منظر مردم متمدن دولتها، احزاب پارلمانی در "جامعه جهانی" و نهادهای بین المللی شان،  تماما مشروعیت خود را از دست داده اند و بعنوان شرکای این جنایت و توحش شناخته میشوند.
بیش از سه ماه است نسل کشی و پاکسازی قومی مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل ادامه دارد، بیش از سه ماه است دولت اسرائیل روزانه دهها تن بمب بر سر مردم بیگناه در نوار غزه می بارد و کرانه باختری را راکت باران میکند. بیش از سه ماه است که روزانه دهها و صدها نفر از مردم بیگناه فلسطین و در راس آن کودکان غزه قربانی توحش دولت فاشیست اسرائیل و متحدین آن، "جامعه جهانی"، میشوند. کودکان غره سه ماه است به جای ستاره ها، نور صاعقه وار موشک ها را می شمارند و به جای لالائی با غرش مرگبار جنگنده ها به خواب میروند.

دولت اسرائیل در این سه ماه تمام رکورد های توحش را در هم شکسته، رکورد توحش در کشتار انسانها و کودکان، در ویران کردن تمامی مدارس، بیمارستانها و مراکز خدماتی، در از بین بردن تمامی زیر ساختهای جامعه سه میلیون نفری و با خاک یکسان شدن تمامی شهرها و جاده ها در غزه، رکورد کشتار خبرنگاران، امدادگران، کارکنان سازمان ملل، رکورد انهدام آمبولانس و اتوبوس و .....! دولت فاشسیت اسرائیل در این سه ماه رکورد جنایت امریکا در جنگ بیست ساله در ویتنام، در هیروشیما و ناکازاکی، کشتارعمومی در رواندا، نسل کشی یهودیان توسط فاشیسم هیتلری در طول شش سال و دهها جنایات را شکسته است.

همزمان با حمایت دول غربی از این نسل کشی و توحش بی سابقه، تقابل بشریت با فاشیسم قرن بیست و یک هر روز قدرتمندتر می شود و ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. صف آرائی گسترده تر مردم در مقابل دولتها، مقابله با نسل کشی، پاکسازی قومی، جنگ و جنگ طلبان، با تسلیح دولت جنایتکار اسرائیل از طرف دول غربی و نهایتا در دفاع از مردم فلسطین، از آزادی و رفاه و امنیت آنان، صف متحد "جامعه جهانی" را چند شقه کرده است.

ایرانیان بشر دوست و آزادیخواه در سرتاسر جهان در روز سیزدهم ژانویه بار دیگر با تمام توان در صف انسان دوستی، ضدیت با جنایت و نسل کشی ایستاده و صدای دهها هزار قربانی و بازماندگان توحش دولت اسرائیل و حامیان آنان شده و اعلام میکنند تا آزادی مردم فلسطین از پای نخواهند نشست.

روز سیزده ژانویه در صف میلیونی خود برای نجات بشریت، برای نجات حرمت و جان انسان، برای نجات جان صدها و میلیونها کودک و انسان بیگناه در فلسطین به میدان می آئیم. خشم و نفرت و محکوم کردن ها در خانه و محل کار و زندگی را با صف میلیونی در سراسر دنیا گره میزنیم و خیابانها را به صحنه نمایش رژه میلیونی خود علیه ماشین کشتار دولت جنایتکار اسرائیل و متحدین آن تبدیل خواهیم کرد!

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱۰ ژانویه ۲۰۲۴