دانشجویان بازداشتی باید فورا آزاد شوند! و مطلب دیگر اعدام قتل عمد دولتی است، علیه حکومت اعدام بپاخیزیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه حزب حکمتیست: طی روزهای گذشته تعدادی از دانشگاهیان از دانشگاه‌های مختلف پس از برگزاری مراسم سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی در شهر کرمان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند. اسامی بازداشت شدگان؛ مهدی سعادتی (دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی)، امیر راه پیکر (دانشگاه صنعتی اصفهان)، شاهین غفوری (استاد دانشگاه آزاد قروه) و محمد شباهتی (دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران) از فعالان دانشجویی هستند

که از روز ۱۹ دیماه، با هجوم نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدند و از وضعیت آنان هنوز اطلاعی در دست نیست.

یورش به این فعالان دانشجویی در ادامه موج بازداشتها بدلیل انتقاد و اظهارنظر در سوشیال میدیا صورت گرفت. جمهوری اسلامی با سرکوب و میلیتاریزه کردن دانشگاه و کارخانه و جامعه، نمیتواند در مقابل موج برگشت ضد اسلامی و تمایلات گسترده و ریشه دار آزادیخواهی و برابری طلبی سدی ببندد. این تلاشها بیهوده است، دوره شما تمام شده است، نه سرکوب و نه تروریسم و نه جنگ طلبی بدادتان نخواهد رسید.  

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست بازداشت این دانشجویان و سرکوب مستمر در دانشگاه های کشور را قویاً محکوم میکند. مسئولیت جان و سلامت این دانشجویان مستقیما با جمهوری اسلامی است. دانشجویان بازداشتی فورا و بی قید و شرط باید آزاد شوند. 

دانشگاه پادگان نیست!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢١ دیماه ١٤٠٢- ١١ ژانویه ٢٠٢٤

 

 

 


اعدام قتل عمد دولتی است، علیه حکومت اعدام بپاخیزیم!

اعدام "مجازات" نیست، سلب حق حیات انسانی است. هدف اعدام ارعاب جامعه و تسليم مردم به منویات طبقه حاکم است. اعدام سازماندهى و طراحى گرفتن جان فرد يا افرادى با قصد و نقشه قبلى است. اعدام يک قتل عمد آگاهانه دولتی است. دولتها زير پوشش کاذب "نمايندگى جامعه"، "اجراى عدالت و قانون"، شرایط جنگی و مخالفت با قدرت فائقه می کشند و نيروهاى مرتجع غیر دولتی زير پوشش "نواميس ملى و مذهبى" و تعصبات واپسگرای ايدئولوژيک دست به جنایت میزنند. هر دو يک اقدام را عملى ميکنند؛ قتل و نابودى کسانى که در دستگاه "عدالت" دلبخواهى اينان "مجازات اعدام" دريافت کرده اند. 

برخلاف توجيهات رسمى که اعدام را "روشى برای مصونيت جامعه از قاتلين و جنايتکاران" معرفی میکنند، عمده اعدامها و گرفتن آگاهانه و عامدانه جان شهروندان به دلائل ديگرى صورت ميگيرد؛ به جرم آزاد بودن، به جرم تن ندادن به شوونيسم مردسالار، به جرم گردن نگذاشتن به آتوريته دولت و قدرت فائقه و يا مراجع مذهبى و عشيره اى و قومى. 

در سال ٢٠٢٣ میلادی بە گزارش نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ٧٤٦ انسان را بە بهانەهای مختلف اعدام کرده است. هم اکنون نیز دەها نفر در لیست اعدام قرار دارند؛ مجاهد کورکور، رضا رسائی، حسین محمدی، میلاد آرمون، ماکان داوری، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و... از جملە کسانی هستند کە هر آن ممکن است حکم جنایتکارانه اعدام در موردشان اجرا شود. 

در شرایط امروز، صدور پی در پی احکام اعدام، یک ابزار سرکوب انقلابیون و مواجهه با امواج قریب الوقوع مبارزات کارگری و توده ای انقلابی است. اما اعدام و سرکوب تاکنون نتوانسته هیچ نظام دیکتاتوری را بیمه کند. جمهوری اسلامی شاید بتواند تعدادی از انقلابیون و مخالفین سیاسی را اعدام کند اما نمیتواند عزم تغییر انقلابی و مبارزه برای امر آزادی و برابری را اعدام کند. 

جمهوری اسلامی و دادگاه هایش صلاحیت صدور هیچ حکمی را ندارند، کلیه احکام صادر شده باید لغو شوند! در داخل کشور مقابل زندانها اجتماع کنیم. در خارج کشور با ابتکارات مختلف علیه اعدامها تلاش کنیم. در اجتماعات علیه حکومت اسلامی اعدام فعالانه شرکت کنیم. علیه حکومت اعدام بپاخیزیم! 

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست ایرانیان آزادیخواە و مخالفین رژیم اسلامی را بە اعتراضات وسیع و گستردە در اقصی نقاط جهان علیە احکام و اجرای عمل شنیع اعدام فرا میخواند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
١٠ ژانویه ٢٠٢٤