ساختار سیاسی – اجتماعی : در توضیح و بررسی ساختار سیاسی- اجتماعی در شیوۀ تولید آسیایی، به موارد مهم زیرین  یعنی دولت، طبقه و دین پرداخته می شود:  دولت، دین و طبقه:  میدانیم که :  بطور کلی « هر طریقه از تولید بنیاد های قضایی مخصوص به خود و یک نوع خاص از حکومت و غیره را سبب می شود».(خنجی -همان) و « شرایط تولید هر دوره موقف عناصر را تعیین می‌کند و جمیع شئون اقتصادی و اجتماعی را مشخص می سازد.

سال ۱۴۰۱، سال بیم و امید برای همه شهروندان ایران به‌ویژه زنان و جوانان بود. جنبشی با محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی»، سراسر جامعه ایران و هم‌چنین ایرانیان خارج کشور را چنان فراگرفت که حتی جهانیان را نیز دچار شگفتی کرد. در این سال، جرقه امید رهایی از چنگال خونین جمهوری اسلامی زده شد اما از سوی دیگر، هم‌زمان کشتارهای خیابانی به خصوص کودکان و دستگیری ده‌ها هزار نفر از مخالفین، همه شهروندان آزادی‌خواه جامعه ایران و حامیان بین‌المللی آن‌ها را نیز در بیم و نگرانی فرو برد.

چکیده: نبرد صنف روشنفکر جنبش دموکراسی خواهی با "دیو ایدئولوژی ها" بخشی از پروژه پرورش و بقای یکی ازآن ها- یعنی ایدئولوژی طبقه حاکم و وحشت پراکنی علیه جنبش کمونیستی زیر نقاب مخالفت با "ایدئولوژی" ها است. هدف این پروژه خودی نشان دادن هر ایده ای است که با وضع موجود سازگار بوده و دشمنی با هر ایده ای است که مخالف وضع موجود باشد.

توضیحی به خواننده گان، خصوصن خواننده گان ِ ساکن ِ ایران: من، مقالات ام را که عمدتن در دفاع از مارکسیسم ِ بد فهمیده شده و بد فهمانده شده اند برای تمام ِسایت های اسم ورسم دار ِتشکیلات های موسوم به چپ ارسال می کنم. اما غیر از دو- سه سایت، هیچ یک از این سایت ها نوشته های من را درج نمی کنند. خواننده گان می توانند با مراجعه به به سایت های اسم و رسم داروتشکیلات داردرستی ِ حرف ِ من را ببینند و سایت هایی را که دفاعیه های من از مارکسیسم ِراستین را در زمینه های مختلف ِ سیاسی، فلسفی، و ایدئولوژیک درج نمی کنند بشناسند.

 از نظر ما به عنوان یک حزب سوسیالیستی وهمچنین از نظر جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر مبارزه اقتصادی طبقه کارگر یک رکن مهم مبارزه طبقاتی و عرصه سرنوشت سازی برای پیشروی جنبش ما محسوب میگردد. یک جنبش رادیکال کارگری با استراتژی سرنگونی دولت و طبقه حاکمه و همینطور یک حزب کمونیستی و کارگری نیز، اگر حزب آن طبقه باشد، و استراتژی و هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن طبقه حاکمه و پایان دادن به استثمار وحشیانه ی دولت و طبقه حاکمه است، نمیتواند به مبارزه اقتصادی طبقه لاقید باشد!

توضیح: مقاله پیش رو  از منیر شفیق، یکی از کادرهای مارکسیست-لنینیست جبهه الفتح می باشد که با توجه به ارتباط مبارزاتی بین نیروهای مارکسیست- لنینیست در جنبش مقاومت خلق فلسطین با انقلابیون ایران، اولین بار به زبان فارسی در ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ("نبرد خلق" شماره 3) به تاریخ خرداد 1353 درج شده است. امروز که برخی از بزرگترین دشمنان خلق فلسطین یعنی امپریالیستها و به تبع از آنها نیرهای سازشکار یک بار دیگر "راه حل" ورشکسته "دو دولت" را پیش کشیده اند،

معرفی اوباش حجاب بان، گرچه در ظاهر، نشان از شکست رژیم اسلامی در تحمیل اختناق حجاب است، اما حکایت از یک پیام حساب شده به دوایر غرب است. که “اسلام” با بلند شدن هر صدای اعتراض، هر اندازه پیوسته و گسترده، “صدای انقلاب” را نمیشنود. که رژیم اسلامی حتی برای روزهای کفن و دفن، هیچ میدانی را برای میدانداری “کمونیستها” و نیروهای پیشرو، خالی نمیگذارد.

آسو سهامی: گرمترین سلام های ما را پذیرا باشید. بیننده و شنونده یکی دیگر از برنامه های نینا هستید.  ماشین کشتار، راکت باران و بمباران دولت اسرائیل در حمایت آمریکا و اکثر دولتهای اروپایی در نوارغزه علیه مردم فلسطین به شدت ادامه دارد. امروز در نوارغزه هیچ جنبنده ای حتی کارکنان سازمان ملل، مدرسه، بیمارستان، خبرنگاران، و حتی آمبولانسها وغیره در امان نیستند. اسرائیل و دولتهای غربی و میدیای رسمی آنها می گویند که این مقابله با جریان تروریستی حماس است.

توماج صالحی که در سال‌های اخیر با ترانه‌هایش درباره مسائل اجتماعی و سیاسی به شهرت رسید و یکی از سرشناس‌ترین حامیان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ بود، آبان پارسال در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شده بود.  توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، مجددا با خشونت‌آمیز به دست شماری از ماموران لباس‌شخصی مسلح حکومتی در شهر بابل خبر داد.

اعتصاب چندین هزارنفره کارگران ذوب آهن اصفهان بی گمان نقطه عطفی درمبارزات جاری کارگران برای سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران است.امروزیازدهم آذرهزاران نفرازکارگران بخشهای مختلف ذوب آهن دست به اعتصاب وتجمع دربرابردفترمدیریت وسرمایه داران زدند. خواست کارگران افزایش دستمزدها،اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،همسان سازی دستمزدها بادیگرمراکزوصنایع فولادی و... است.

حال که پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراددستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند، و نیز با توجه به وجود مجموعه وسیعی از شواهد و مدارک غیرقابل انکار و نیز شمار قابل توجهی از بازماندگان زندانیان آن دوره که خود یا شخصا شکنجه شده و یا شاهدشکنجه های دیگران بوده اند،

هفت ساعت مصاحبه شبکه رو به افول «من و تو» با پرویز ثابتی فقط با هدف سفیدشویی ساواک انجام نشده است. تخلیه جنبش از نیروهای مردمی و مصادره دستاوردهای مدنی ملت ایران و بازتولید نهادهای سرکوبگر هدف اصلی‌ست. مصاحبه با پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک و رئیس ساواک تهران که در پنج قسمت و در پنج شب پیاپی از شبکه «من و تو» پخش شد، حرف تازه‌ای نداشت و به یک معنا تکرار مکرر گفته‌‌های او در «دامگه حادثه» بود که در سال ۱۳۹۰ در مصاحبه با عرفان قانعی‌فرد در شرکت کتاب در لس‌آنجلس آمریکا منتشر شده بود.

جنایات اسرائیل و کشتار مردم بی سرپناه در فلسطین همچنان ادامه دارد و دولت ها و سازمان ملل، همراه تمام شاخه های منطقه ای و سراسری آن، نشان داده اند که زندگی میلیون ها انسان، به جرم فلسطینی بودن شان، ارزشی نداشته و ندارد. مردم متمدن دنیا که با حضور وسیع خود و با انواع ابتکارها در مقابل دولت ها و میدیای آن، به پا خواسته و فضای عمومی را آنچنان تحت تاثیر قرار داده اند و انگشت اتهام را نه تنها به سوی دولت اسرائیل،‌ بلکه به سوی حکومت های آمریکا و اروپا، بعنوان شریک جرم این نسل کشی نشانه رفته اند.

بر اساس اسناد و شواهد امروز این حقیقت انکار ناپذیری‌ست که در سال ۱۳۵۷ انقلاب مردم به دست کشورهای قدرت‌مند (امپریالیست‌ها) به بیراهه کشانده شد و در نهایت با ترفندهای بسیار، ارتجاع مذهبی قدرت را در دست گرفت؛ و یا این‌که خیلی راه دور نرویم، همین سال گذشته و در اوج خیزش انقلابی ۱۴۰۱ همگی شاهد به آب و آتش زدن دولت‌های مدافع دموکراسی‌ای!!؟؟ (همان امپریالیست‌ها) که منافع خود را در بقای جمهوری اسلامی می‌بینند، بودیم

ڕۆژئاواو ئەمریکا بۆ خزمەتکردنی بەرژەوەندیەکانیان، پێشوازی بێشەرمانەو تەواویان لە دەستدرێژی ئیسرائیل بۆ سەر غەززە کرد، بەمەش بزماری کوشندەیان لەو نەزمە جیهانیەی دوای کۆتایی بلۆکی ڕۆژهەڵات بانگەوازی بۆ دەکەن داکوتا، تەنانەت پێش شەڕی ئیسرائیل بۆ سەر غەززە، نەزمی ئێستای جیهانی بە سەرکردایەتی ئەمریکاو ڕۆژئاوا گەشتی داڕمانی خۆی دەستپێکردبوو.