در بیانیه "کلکتیو زن، زندگی، آزادی" که در تظاهرات بزرگ برلین خوانده شد بر سرکوب‌های خونین از دهه پنجاه تا کنون به طور فشرده و موجزی تاکئید شده است. بر ستم و آپارتاید جنسی و جنسیتی و جامعه LGBTQ+ و ستم و سرکوب ملی و اتنیک‌ها به درستی اشاره شده و نماینده‌ای از آنها نیز در برنامه پایانی حضور داشتند. تا اینجا کار کلکتیو مثبت است.(1)در بیانیه اما از ستم طبقاتی بر کارگران،اعم از کارگر صنعتی، خدماتی و معلمان، انبوه تلنبار شده بیکاران و طرد شدگان اجتماعی که زیر سلطه حکومت مذهبی و سرمایه داری جمهوری اسلامی زندگی‌‌شان تباه می‌شود و مبارزه آنان برعلیه نظام حاکم اثری نبود.

رضا پهلوی باردیگر کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. تلویزیونها و رسانه های نان به نرخ روز خور فارسی زبان بساط فضا سازی را برای"شاهزاده" گرم کردند. ایشان بار دیگر آرزوهای بارها گفته شده خود را تکرارکرد. آنچه این بار پررنگتر از گذشته برآن تاکید کرد، وعده "ایجاد دولت موقت" با کسان و جریانات "موافق" این طرح واهی است. برای داغ نگه داشتن سناریوی معماری شده در نمایشی مضحک، تلویزیون ایران انترناشنال به فوریت"آیت الله زاده" حسن شریعتمداری "دبیر کل شورای مدیریت گذار جمهوریخواه " را به منظور نشان دادن "همسویی مشروطه خواه و جمهوریخواه" جلو دوربین گذاشت.

بدنبال عروج اعتراضات سراسری در ایران و تبدیل شدن به یک خیزش انقلابی؛ بدنبال اینکه مردم بپاخاسته در صدها شهر میادین و خیابانهای اصلی شهر را تصرف کردند؛ بدنبال اینکه این خیزش نشان داد بر بخش زیادی از کاستیها موجود در خیزشهای گذشته فائق آمده، و دارای ادامه کاریست؛ بدنبال اینکه این خیزش نشان داد از یک انسجام بهتری نسبت به گذشته در تعرض به دشمن برخوردارست، و خصوصا با ایجاد کمیته محلات شهرها نقش تعیین کننده رهبری و سازمانیابی در امر مبارزات در اولویت پیشرویش می باشد، ولو هنوز تماما فراگیر نیست؛

اخیرا و در بحبوبه اعتراضات خیابانی دو بیانیه با نام جنبش انقلابی مردم ایران در بین تظاهرکنندگان تهرانی توزیع که در برخی سایت های خارجی نیز منعکس کردید . بررسی سابقه این محفل یا بقول خودشان گروه با تعداد محدود نشان می دهد که از این گروه قبلا نیز اعلامیه های منتشر که در سایت های گروه های انقلابی ایران و حتی افغانستان نیز بازنشر شده است .پرسش و پاسخ های زیرروز پنجشنبه 29 شهریورماه 1401 به صورت محفلی و مجازی در همین رابطه با یکی از دست اندرکاران گروه انجام که برای اگاهی مردم مبارز کوچه و خیابان منتشر می شود

سازمان، رهبری "رهبری محلی، شهری، کشوری": بیش از یک ماه از جنبش انقلابی و خیزش جوانان و در پیشاپیش آن زنان و دختران جوان با شعارهای انقلابی، می گذرد. تحولات امروز بر زمینه ی بیش از چهار دهه مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی و آزادی و حفظ حرمت انسان و ازادی زن است که با شلاق، زندان، شکنجه و گلوله پاسخ داده شده است. یک بربریت تمام عیار در جامعه ای مدرن و متمدن و انساندوست و ازادیخواه به نام ایران. خواست تغییر و سرنگونی تنها راه باقیمانده جلو پای جامعه است. و ما امروز در آغاز این راهیم. آغاز پایان جمهوری اسلامی.

در حالی که کردستان بسیار ملتهب است و مردم علیه کلیت حکومت اسلامی به پا خواسته‌اند و تمرکز ارتش و سپاه و سایر نیروهای سرکوبگر در کردستان سنگین شده است باید مواظب نفوذی‌های حکومت در میان مردم و تظاهرات‌ها بود. نفوذی‌ها، سعی می‌کنند شعارهای منحرف‌کننده حاکمیت را در میان تجمعات بیندازند و یا به محل کسب و کار مردم آسیب برسانند و این تخریبات خود را به نام معترضین تمام کنند. نادر کیانی که خود او و رسانه‌های حکومت اسلامی او را تحلیل‌گر بین‌المللی معرفی می‌کنند یکی از عناصر چند چهره وزارت اطلاعات حکومت اسلامی است که به سازمان کردستان حزب کمونیست ایران - کومه‌له، نفوذ کرده بود. اکنون خاطرات او به صورت کتابی تحت عنوان «نادر کیانی، راوی کتاب سیطره؛ افشای دروغ گروهک‌های تروریست کردی...» منتشر شده است.

کانال تلگرامی اخبار سپاه قدس پاسداران که قبلا مولانا عبدالحمید را تهدید کرده بود و خیره سرانه نوشته بود: "تشویق جوانان و هیجانی کردن آنها، علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ممکن است برایتان گران تمام شود. این آخرین هشدار است". اما ظاهرا "آخرین هشدار" نبود. زیرا مجددا امروز یکشنبه تهدید خود را تکرار کرد و باز هم نوشت: " باز هم می گوئیم این آخرین هشدار است". کانال سپاه قدس خطاب به مولانا عبدالحمید نوشته است: "با کدام اجازه ای، آمارهای غلط در مورد کشته شدگان اخیر منتشر می کند، با کدام اجازه ای مقام معظم رهبری را تهدید میکند، با کدام اجازه ای نظام را دروغگو می خواند!! باز هم می گوییم این آخرین هشدار است.

یادداشت های روزهای اعتراضات -4: بزرگترین جنایت رژیم های پهلوی، متوقف ساختن رشد ملی جامعه ایران بود. ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری، لغو آزادی مطبوعات و انتشارات، و برچیدن انتخاباتی که قابلیت حداقلی از کنترل مردم را دارا باشند، به رشد ملی جامعه ایران لطمات جبران ناپذیری وارد آوردند. این تبهکاری رژیم های پهلوی و لیبرال ها بویژه با سرنگونی دولت ملی مردم ایران، دولت محمد مصدق در جریان کودتای امپریالیستی 28 مرداد سال 1332 و سپس استقرار حکوت شکنجه و اعدام ساواک، چندین برابر تشدید گشت.

بدون شک حاکمیت اسلام سیاسی در ایران، یکی از سیاهترین دوران زندگی مردم در ایران و کل منطقه بوده و هست. سبعیت و بیمرزی این اقتدارعلیه هرگونه حق و حقوق بشریت، علیه هرگونه آزادیخواهی و رفاه، علیه هرگونه تلاش برای برخورداری از یک زندگی انسانی، علیه هرگونه آثار و روش یک زندگی مدرن و امروزی، ووو برکسی پوشیده نیست و نمانده است. یکی از ارگانهای تبلیغی و موثر رژیم اسلامی در ایران، حضور و وجود "امام جمعه" ها بوده و هست. هدف این نوشته پرداختنی اجمالی به این موضوع است.

۲۰ اكتبر ۲۰۲۲تحولات جامعه ایران، خوابهای "طلایی" و امید و آرزوهای جریانات راست و از همه برجسته تر طیف سلطنت طلب و "شاهزاده اش" و مجاهدین را به سراب تبدیل كرده است. خیزش های انقلابی محرومان جامعه در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ و صدها اعتراض و اعتصاب كارگری در سالهای اخیر، كه سیمای جامعه ایران را تماما عوض كرد، بیش از پیش جامعه را پلاریزه كرد و نامربوطی جریانات رنگارنگ راست و دشمنی واقعی آنها با امیال طبقه كارگر و اقشار محروم برای آزادی و رفاه و برابری را به نمایش گذاشت.

کردستان به هشیاری بیشتری نیازمند است! تلاش بی ثمر ناسیونالیسم کرد برای قومی کردن انقلاب زنانه، دیدنی است. این روزها یک جنگ رسانه ای داغ بین حزب دمکرات کردستان و پژاک یا پ ک ک، بر سر تصاحب شعار زن، زندگی، آزادی (ژن، ژیان، آزادی) آنهم در متن شروع یک انقلاب زنانه، تماشایی ترین صحنه بی ربط به انقلاب زنانه امروز در ایران است. در ادامه یادداشت نشان خواهیم داد که نزاع تند امروز اینها مقدمه جنگ خونین اینها به سبک اتحادیه میهنی و پارتی در کردستان عراق دهه های گذشته، برای اعمال سلطه بر کردستان پسا جمهوری اسلامی است.

در شرایطی که اتحادیه اروپا بعد از پنج هفته انتظار, تصمیم به بررسی اقداماتی علیه جنایات جمهوری اسلامی علیه سرکوب مستمرو بی وقفه مبارزات بحق مردم ایران نموده است و حمایات گسترده وهمه جانبه جهان ازمبارزات آنان, گویای تاکید بر ضرورت انجام این امر است, به یکباره شالنبرگ, وزیر امور خارجه اتریش, خارج از خط, با هدف به گمراه گشاندن محتوای بررسی پیشنهادات دول اروپا, مبنی بر جلوگیری از قتل و آدمکشی رژیم ایران, به گمراهی می زند

بخش اوّل: خیزش شهریور1401 که امروز، وارد پنجمین هفته خود شده است لازم به بررسی دارد. این خیزش، از چند زاویه، با خیزش های پیشین در طی این 44 سال عمر رژیم شیعی در ایران، تفاوت های عمده ای دارد.برای این بررسی، به ویژگیهای این خیزش می پردازیم در طول بررسی، مشخص گردد که ذات آن چیست و درجه موفقیت آن، تا حد است و نقاط قوت و ضعف آن کدام است. اگر به خیزش 1388 یا خیزش سبز به پردازیم، دیده می شود که دارای یک خواست سیاسی کامل مشخص بود و آن ویژگی، خود را در شعار " رای من کجاست؟" تبلور یافت. بسیار گسترده بود و از سوی بخشی از جامعه، حمایت شد و ترکیبی بود از سنین مختلف جامعه رای دهنده ایران.

گفتگو با رفیق فریبرز سنجری درباره روزهای منتهی به قیام بهمن 57 و تکوین تشکیلات چریکهای فدایی خلق ایران (21)
توضیح پیام فدایی:
با اوج گیری انقلاب سال های 56 و 57 که آزادی زندانیان سیاسی در جریان آن، یکی از خواست های توده های ‏میلیونی بپاخاسته بود، رژیم وابسته به امپریالیسم شاه که زیر ضربات انقلاب، آخرین نفس های خود را می ‏کشید، مجبور به تن دادن به خواست انقلاب و آزادی زندانیان سیاسی از زندان های سراسر کشور گشت. در 30 ‏دی ماه سال 1357 آخرین دسته از زندانیان سیاسی از سیاهچال های رژیم شاه آزاد گشتند.

برقصان، بلغزان و مشت بزن! میدان سیاست عوض شده است‌. دیگر از زدوبندهای جناحی خبری نیست؛ براستی سیاست، مردمی شده است‌. مردم بعنوان کنشگران و آفرینشگران سیاست در اکنونِ ایران خود بدل به رخداد شده‌اند، نه صرفاً میانجی‌هایی برای دستیابی به آنچه رخداد‌ می‌نامیم: سیاست شکوهش را به همت مردمش بازپس‌ می‌گیرد‌. نسلی که پیش رو و پیشاپیش ماست، زبان عزا و مویه را به بیانی دیگر زبان خشم و زندگی ترجمه کرده است؛ همان لایه‌های ازهم‌گسیخته‌ی زندگی که ماشین دولت، ماشین سرمایه و ماشین متافیزیک، صرفاً خاکستر آن را بجا نهاده بود، امروزه بدل به خشم و آتشباری شده است که زیر این خاکستر خفته، لهیب‌ می‌کشد و سوزنده‌تر‌ می‌گردد‌.