نسان نودینیان: مردم مبارز شهر سلیمانیه, در مراسم قاسم سلیمانی شرکت نکنید

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قاسم سلیمانی از جنایتکارترین تروریستهای حکومت اسلامی بود و نقش بارزی در سازماندهی گروههای آدمکش و جنایتکار در سوریه و یمن و بویژه در عراق داشت. او معمار و سازمانده حشد الشعبی و دیگر دار و دسته های اسلامی در عراق بود و عملا سرکوب مردم بپاخاسته عراق را فرماندهی میکرد. با قتل او در شهرهای ایران و کردستان مردم خوشحال شدند . در این روزها در شهرهای ایران ده ها بنر تبلیغاتی قاسم سلیمانی را به آتش کشیده و در تعدادی از شهرهای کردستان از جمله در مهاباد دست به رقص و پایکوبی زده اند. در شهرهای ایران مردم در مراسم های این جنایتکار اسلامی شرکت نمیکنند.

فراخوان و سازماندهی مراسم برای قاسم سلیمانی توسط احزاب ناسیونالیستی و اسلامی در کردستان عراق بارها مورد تنفر و انزجار مردم در عراق و در ایران قرار گرفته است. احزاب ناسیونالیستی و اسلامی بخشی از نظام سرکوبگر سپاه قدس شده اند، با همکاری های آشکارا و علنی اینها عراق و کردستان به محل تروریسم حکومت اسلامی، لشکر کشی نظامی، توپ یاران و بمباران مقرهای اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی تبدیل شده.
در مراسم ٥ژانویه شرکت نکنید. سالیان طولانی است که مردم عراق و ایران انزجار از رژیم جنایتکار اسلامی، سپاه قدس و قاسم سلیمانی را در خیابانها فریاد میزنند. در انقلاب اکتبر ٢٠١٩در ده ها شهر و میادین تحریر بنر قاسم سلیمانی و خامنه ای را شما مردم در عراق به آتش کشیدی. هم اکنون انقلاب در سطح سراسری در ایران با حمایتهای بین المللی با نماد زن زندگی آزادی جاری است. حکومت اسلامی برای سرکوب این انقلاب ده ها نفر را به محاربه برای احکام اعدام محکوم کرده است. بیش از ٧٠کودک نوجوان تا سن ١٨سالگی در انقلاب جاری توسط نیروهای وحشی و کودک کش حکومت اسلامی کشته شده اند. حدود ٢٠هزار نفر از جوانان و مردم را دستگیر کرده است، حضور و شرکت در مراسم ٥ژانویه در شهر سلیمانیه عملا تایید جنایتهای حکومت اسلامی است. جمهوری اسلامی دشمن انقلاب زن زندگی آزادی است. صف خودتان را از دشمنان این انقلاب جدا کنید.
مردم مبارز شهر سلیمانیه در صف مدافعین انقلاب زن زندگی آزادی بایستید! با شروع انقلاب زن زندگی آزادی میلیون ها نفر در سطح بین المللی به حمایت از آن بپا خاسته اند. هزاران نفر از فعالین سیاسی و احتماعی، هنرمند و هنرپیشه، ورزشکار و نویسنده در ایران و در سطح جهانی در حمایت از این انقلاب قرار گرفته اند.


٤ژانویه ٢٠٢٣