اطلاعیه شماره 2: جونان انقلابی سنندج!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کارگران، معلمان و دانشجویان! شنبه نهم مهر ماه مردم آزادیخواه ایران با برپایی اعتصابات و اعتراضات شکوهمند، پیروزی بزرگی را در مبارزه علیه جمهوری اسلامی بدست آوردیم. شهرهای کردستان در اعتصاب بود، دانشگاه ها در اعتصاب و در تصرف دانشجویان و خیابان ها زیر پای زنان و مردان انقلابی می لرزید. با گذشت پانزده روز اعتراض و اعتصاب شکوهمندمان، مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی وارد مرحله ای جدید شده است. اعتماد به نفس مردم بالاتر رفته است، حجاب بطور نانوشته و به حکم ما در سراسر ایران لغو شده است.

هرچند امروز اوضاع و توازن قوا به نفع ما تغییر کرده است اما برای پیروزی نهایی بایستی متحدتر به خیابان ها بیاییم و مبارزه خود را با نیروی فلج کننده اعتصابات سراسری کارگران، معلمان و سایر بخش های مهم جامعه گره بزنیم. ما بایستی خود را سازمان بدهیم، کنترل شبانه محلات را بدست بگیریم و همسایه ها و خانواده های خود را به همبستگی بیشتر با این جنبش فرا بخوانیم. لازم به ذکر است یکی از دیگر دستاوردهای مهم تا کنونی این جنبش اعلام موجودیت جوانان انقلابی محلاتی در تهران و سنندج است که برای هماهنگ کردن مبارزه دانشجویان و جوانان و پیوند زدن اعتصاب و اعتراض در حال فعالیت و جمع آوری نیرو میباشد.
ما جوانان انقلابی محلات سنندج از همه ی شهرهای کردستان و ایران می خواهیم به هم بپیوندیم و در محلات شهر خود، متحد و متشکل مبارزات آزادیخوانه خود را هماهنگ و مستحکم کنیم. پیروزی ما در گرو اتحاد و تشکل ماست. اگر در قالب جمع های جوانان محلات متحد شویم می توانیم ؛
اولا، محلات را بویژه شبانه در کنترل خود داشته باشیم.
دوما، دیوارهای محلات و شهر را با نوشتن شعارهای انقلابی و پخش تراکت های تبلیغی، پرکنیم.
پیروزی با ماست!
منتظر فراخوان های بعدی ما باشید. دست های متحدتان را به گرمی می فشاریم.

زنده باد آزادی!
زنده باد ایرانی آزاد و برابر!
جمعی از جوانان محلات سنندج
10مهر 1401