جمعی از جوانان محلات سنندج: اطلاعیه شماره 1

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جوانان انقلابی دختر و پسر! مردم مبارز سنندج! جمهوری اسلامي از بدو به قدرت رسیدنش تاکنون علیه زنان بعنوان نیمی از جامعه علیه کارگران و زحمتکشان و مردم آزاديخواه و برابری طلب ایران اعلام جنگ داده و بسیاری از ابتدایی ترین حقوق آنها رازیر پا نهاده است. اعتراضات سراسری اخیر که قتل مهسا(ژینا) امینی جرقه آن را زد جوابی محکم و کوبنده به رژيمی است که با تکیه به زندان و شکنجه و اعدام و با تحميل تبعیض جنسیتی، گرانی و فقر و بيكاري و گسترش اعتياد و هزار و یک آسیب اجتماعی دیگر زندگی را برای اکثریت مردم ایران غیر قابل تحمل کرده است.

مردم مبارز، زنان و مردان آزاده !
اعتراض خیابانی بخشی از حقوق اولیه بدون چون چرای ما برای دفاع از آزادی و انسانيت و مبارزه برای عقب نشاندن ماشین سرکوب است. اکنون که مردم در بیش از صد شهر ایران به میدان اعتراض آمده اند و افکار عمومی در سطح جهان بر حق آزادی ما در کف خیابان تأکید می کنند. مردم کردستان در اتحاد و همبستگی با مردم سراسر ایران علیه سرکوبگری های جمهوری اسلامی، در محکومیت کشتار معترضان و جنایاتی که انجام داده و برای آزادی همه دستگیر شدگان با جنبش انقلابی سراسر در اتحاد و همبستگی بوده است.
دوستان!
جوانان تهران روز شنبه 9 مهر را برای همراهی با دانشجویان دانشگاه ها دست به اعتراض می زنند. تا کنون بیش از یکصد دانشگاه و دانشکده در اعتصاب به سر می برند و دانشجویان در محیط دانشگاه ها تجمع اعتراضی برپا کرده اند. ما از دانشجویان دانشگاه های سنندج و کردستان می خواهیم با جنبش سراسری دانشجویی و اعتصاب و اعتراض آن ها همراه شوند.
از جوانان سنندج می خواهیم روز شنبه 9 مهر به اعتراض سراسری جوانان تهران و دیگر شهرها بپیوندند. ما در این روز از اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های ایران بویژه دانشگاه های تهران حمایت کرده و به مبارزه برای آزادی و علیه سرکوب و کشتار و بازداشت جوانان و مردم عدالتخواه و برابری طلب، ادامه می دهیم.
جمعی از جوانان محلات سنندج
8 مهر 1401