در رابطه با «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ با امضای ۲۰ تشکل و نهاد منتشر شده است، دوستان و‌ عزیزانی طی تماس‌های صورت گرفته از سندیکای کارگران‌ شرکت واحد علت عدم امضای این بیانیه را جویا شده اند. ضمن قدردانی از تلاش مشترک افراد و‌ نهادهای محترمی که متن منشور را تهیه و‌ جهت امضا به سندیکا نیز ارسال نمودند،‌ سندیکای کارگران شرکت واحد پیش از انتشار این‌ منشور، عدم آمادگی برای امضای آن‌ را بدون داشتن فرصت کافی برای بررسی و مشورت با اعضای خود به طور شفاهی به اطلاع این دوستان رسانید.

قریب ۷ دهه از کودتای امپریالیستی در ایران می گذرد. با استقرار حکومت کودتا جامعه ایران در ۷۰ سال گذشته روی آزادی ندیده است. ۷۰ سالی که در آن فرهنگ دموکراتیک مستقر و تجربه نشده است. در چنین شرایطی که بحران های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی گریبان حاکمیت مذهبی ایران را گرفته است و نیروهای مدافع نظام سرمایه‌داری در داخل و خارج از ایران بوحشت افتاده اند و از هر طرف در حال تقلا جهت ارایه آلترناتیو های گوناگون بورژوایی؛ تزیین شده با آبنبات صوتی و کاغذ کادو و روبان های رنگی؛ جهت حفظ نظام سرمایه‌داری هستند، ۲۰ تشکل اجتماعی در داخل ایران، با ارایه ۱۲ اصل اساسی پا به میدان گذاشته اند و اکثریت عظیم تولیدکنندگان را جهت تحقق این اهداف و رهایی از تبعیض و سرکوب و فساد، به یاری طلبیده اند!

 ما منشوری را که با نام خودمان و نه هیچ نام دیگری و با تکیه بر همفکری و مشورت با جمع زیادی از همکاران امضا کرده ایم را خواست قلبی خود و تمام جامعه دیدیم.  ما به آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، حق داشتن تشکل مستقل، به لغو اعدام، به برابری کامل زنان با مردان، به رفع تبعیض علیه رنگین کمانی ها، به عدم دخالت مذهب در شئون مردم، به افزایش دستمزد ، ایمنی کار و امنیت شغلی، به رفع تبعیض ها و ستم ملی و به هر آن چیزی که در آن منشور آمده باور و اعتقاد داریم.

 منشوری که هفته پبش به نام «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» منتشر شد خیلی از نیروهای سیاسی را وادار به واکنش کرد. این واکنشها همچنان ادامه دارد اما میتوان آنها را بطور کلی به دو یا سه دسته تقسیم کرد. دسته اول که میتوان آنرا جبهه نئوفاشیستی در حال شکلگیری نامید تلاش میکند با تمسخر منشور و حمله به امضاکنندگان آن اهمیت آنرا ناچیز جلوه دهد. بعنوان مثال مجید توکلی در شطحیاتی غیرقابل فهم با «مبتذل» دانستن این حرکت نوشت «وقتی همه منشور بدهند.

خبر تازه ای که هفته ی قبل در فضای مجازی پخش شد، واکنش های متعددی را در بین ایرانیان داخل و خارج کشور برانگیخت. با توجه به اهمیت این منشور در این برهه از تاریخ، و عظمت اتحاد بین جنبش های مختلف کارگری، زنان، دانشجویان، معلمین و... علاقمندم بررسی کوتاهی در رابطه با بستر ملزومات این منشور داشته باشم.منشور در کل منشوری مترقی، برابری طلب و آزادیخواه است. من فکر می کنم این درجه از رادیکالیسم و مترقی بودن خواست ها دلایل مختلفی دارد.

شما در جبهه رژیم اسلامی هستید و با زندان و شکنجه و کشتار کارگران و مردم همراهید. اعتراض شما به منشور نهادهای مدنی و صنفی، اعتراض رژیم و نهادهای امنیتی است."کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد" که یک کانال اسلامی و رژیمی است و مرتب به تبلیغ رژیم و جلادان آن از قاسم سلیمانی تا خامنه ای و..میپردازد و هیچگاه حتی در طول این پنج ماه کشتار و سرکوب به رژیم و نهادهای آن از گل نازکتر نگفته است

 ۱- خیزش گسترده توده های مردم در ٥ ماه گذشته بیش از هر زمان جمهوری اسلامی را به سرنگونی محتوم خود نزدیک کرده است. قابل تردید نیست که امروز کوچکترین بهبودی در زندگی مادی و معنوی مردم ایران و کسب بدیهی ترین حقوق و آزادیهای فردی و مدنی در گرو بزیر کشیدن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی است.

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۲۶: منشور مشترک بیست تشکل معلمان، کارگران، بازنشستگان، فعالین حقوق زن و دانشجویان که تحت عنوان "منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران" منتشر شده، در واقع منشور انقلاب زن، زندگی، آزادی و پلاتفرم اتحاد همه مردم علیه حکومت اسلامی و برای آینده بهتر است. این منشور تا هم اکنون در ایران با موجی از همبستگی و حمایت روبرو شده است.

انتشار منشور مطالبات حداقلی با ابتکار و تلاش بیست تشکل مستقل صنفی و مدنی را باید گامی به پیش در مسیر همگرایی نیروهای کار و زحمت به حساب آورد . این منشور خصوصا در پى خیزش انقلابی توده های مردم ایران که در چند ماه گذشته با برآمد توده ای علیه فقر و فلاکت و اختناق و استبداد جهت به گور سپردن حکومت اسلامی سرمایه بپا خاسته اند، اقدامى در خور و قابل حمایت است .

پس از ماهها تلاش خستگی ناپذیر، گفتگو، جدل، پا درمیانی، مذاکره و مصالحه بیست تشکل مدنی و صنفی در ایران موفق به انتشار منشور مطالباتی مشترکی شده اند. برای رسیدن به چنین توافقی دارا بودن نگاه کلان به مسائل اجتماعی، الویت دادن به منافع مشترک و پرهیز از نگاههای محدود و سکتاریستی، داشتن قلبهایی بزرگ و انسانی، تحلیل مشخص از شرایط مشخص، ارزیابی واقعی از توازن قوا، آگاهی از و احاطه به طرحها و برنامه های جاری جریانهای سیاسی کلان، طرحها و برنامه های دول خارجی برای آینده ایران و … الزامی است.

هنوز جوهر منشور خشک نشده بود که کلاب هاوس ها و تلگرام های جریانات ضد کارگری به حرکت در آمد. در ابتدا اظهار شد که این اطلاعیه چرا امضای خاصی دارد ، چرا اطلاعیه امضای دیگری را ندارد؟ جریانی که اصلا اطلاعیه را امضا نکرده بود اطلاعیه داد که امضای اش حقیقت ندارد! لوگوی دروغین درست کردند که اين حرکت متعلق به نیروهای چپ هست و داس و چکش را علم کردند و حتی امروز اطلاعیه ویژه و یک صفحه ای منتسب به روزنامه اطلاعات را پخش می کنند. دنیای مجازی پر شد از تحرکات گرایش وکالتی که این حرکت را در مقابل حرکت خودشان می دانند

 مجید توکلی که در اظهار علاقه و عشق به سرکوب مردم معترض گاهی بی پرده تر از مقامات حکومتی سخن میراند، به منشور مطالباتی تشکل های صنفی حمله کرده و گفته یعنی چه "هر کسی " منشور صادر کند. مشکل توکلی و هم فکران ضد کارگری اش این است که "اصولا چرا کارگران حرف میزنند؟! اصلا چه معنی دارد معلمان اعتراض کنند؟"

انتشار "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" به ابتکار و همت تعدادی از این تشکلها در داخل اهمیت بسیار بالایی دارد. اما به نظر من مهمترین محور اهمیت آن به کشمکش آلترناتیوهای راست و چپ در شرایط سیاسی کنونی و برای شکل دادن به آینده بعد از جمهوری اسلامی مربوط است. صف بندی راست و چپ در بطن جنبش سرنگونی و خیزش انقلابی جاری انکار ناپذیر است. آلترناتیو راست و چپ حرف و راه متمایز خود را طی میکنند.

فوریه 17, 2023اطلاعیه, انقلاب 1401  منشور مشترکی از طرف بیست تشکل معلمان، فعالین حقوق زنان، کارگران، بازنشستگان ،دانشجویان و دانش آموزان تحت عنوان منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران در روز ۲۵ بهمن منتشر شد. این منشور نقطه عطف مهمی در تقویت و پیشروی انقلاب زن زندگی آزادی است. منشوری برای تضمین سعادت، رفاه، خوشبختی و آزادی است.

نشریه جنجالی شارلی ابدو شماره ویژه‌ای منتشر کرده که به ایران اختصاص یافته و در آن ۳۵ کاریکاتور برگزیده با موضوع رهبر جمهوری اسلامی را معرفی کرده است. وزارت خارجه ایران این را محکوم کرده است. این ویژه‌نامه که چهارشنبه چهارم ژانویه منتشر شد اولین شماره این نشریه هفتگی طنز و هجو سیاسی فرانسوی در سال ۲۰۲۳ است.شارلی ابدو روی جلد خود کاریکاتوری منتشر کرده با این شرح که «ملاها، برگردید به همان جایی که از آن آمده‌اید» و عنوان این شماره را هم «کاریکاتوریست‌ها ملاها را می‌زنند» انتخاب کرده است.