ده‌ها نفر از خانواده‌های قربانیان جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین شماری از تشکل‌های مدنی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای به اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» اعتراض کردند. در این بیانیه با اشاره به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده «خانه اصفهان»، آمده است: «این اعدام‌ها ذره‌ای در عزم ما برای پایان دادن به این ‌همه ظلم و ستم و نابرابری و آپارتاید جنسیتی علیه ماشین سرکوب و شکنجه و ارعاب و اعدام تاثیر نخواهد داشت.»

جامعه ایران در خشم و اعتراض میجوشد. اعدام سه تن از معترضین، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در زندان دستگرد و اعدامهای دیگر و تهدید به اعدام شمار بیشتری از جوانان زندانی بر خشم و نفرت مردم بسیار دامن زده و اعتراضات در خیابان و در دانشگاهها و در میان بخش های مختلف جامعه را شدت داده و خیزش و قیامی مردمی علیه اعدام این قتل عمد دولتی، شکل گرفته است. امروز نیز شماری از خانواده ای دادخواه، هشت تشکل از کارگران و بازنشستگان و مدافعین حقوق کودک و حقوق زنان طی بیانیه ای تحت عنوان "دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید!

جنایتکاران تاوان پس میدهند: اصفهان از دوشنبه شب این هفته علیه اعدام در غلیان بود. اعتراض مردم دو بار مانع اجرای احکام اعدام تايید شده برای سه زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شد. تنها پنجشنبه شب تنفسی وجود داشت که جلادان فرصت را غنیمت شمردند و امروز صبح جمعه ۲۹ اردیبهشت، سه مبارز انقلابی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را بدار آویختند. بار دیگر ثابت شد که برای خیزش انقلابی سیاست انتظار مرگبار است و جنایتکاران از آن بنفع تعرض به جامعه و انتقام از انقلابیون استفاده میکنند.

جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین در واکنش به اعدام‌های اخیر در حیاط بند زنان تجمع کردند. همزمان شش تن از زندانانیان سیاسی مرد نیز در بیانیه‌ای از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب انتقاد کرده‌اند. در گزارشی از این مراسم که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است، زندانیان سیاسی در حیاط بند زنان اوین عصر روز شنبه در تجمع خود به اعدام‌های اخیر از جمله اعدام دو نفر در زندان اراک به اتهام سب‌النبی و سه متهم پرونده «خانه اصفهان» اعتراض کرده‌اند.

شورش وناآرامی‌های اخیر درایران که ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی، فقر، وجود فساد نهادینه در ساختار حاکمیت، نابرابری، تبعیضات اجتماعی، رانت‌خواری، دروغ و ریاکاری و تفکر قرون وسطائی و ارتجاعی مسئولان اداره کشور دارد، امروز فرونشسته است. ولی این پایان اعتراضات نیست، تنها پایان اعتراضات مرحله‌ای با توجه به توازن نیرو در یک برهه از این مبارزه مستمر است. این تجربه نشان داد که دامنه این مبارزات اعتراضی در حال گسترش بوده، سراسری گشته و رنگ و بوی خشونت به خود می‌گیرد.

 مرگ بر حکومت اعدامی امروز علیرغم اعتراضات وسیع مردمی، حکومت جنایتکار اسلامی سه جوان معترض پرونده "خانه اصفهان" را وحشیانه اعدام کرد. این سه جوان به اسامی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در زندان دستگرد زندانی بودند. صبح زود، جلادان برادر مجید کاظمی را خبر کردند که به زندان مراجعه کند و بعد خبر اعدام را به وی دادند و پیکر این سه جوان را از ترس جمع شدن مردم در محلی دور از شهر و در نبود خانواده ها در قبرستان حبیب آباد به خاک سپردند.

ماشین کشتار و اعدام جمهوری اسلامی باید متوقف شود!
با تمام توانمان در مقابل اعدام بایستیم!
تظاهرات شنبه ۲۷ مای، ساعت ۱۵، مینت توریت، استکهلم

بامداد امروز 29 اردیبهشت (1402) رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی سه زندانی سیاسی را در اصفهان اعدام نمود. صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از متهمان پرونده معروف به "خانه اصفهان" بودند که رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی با اعمال شکنجه های وحشیانه آنها را مجبور به اعتراف به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی کرده بود. اما واقعیت این بود که آنها بارها این اتهام را رد کرده و تأکید کرده بودند که اساسا مسلح نبوده و کسی را نکشته اند.

در چارچوب اعتراضات بزرگ سراسری در خارج کشور علیه اعدام 3 جوان مبارز در اصفهان یعنی زنده یادان مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی و علیه ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی، امروز شنبه 20 می 2023، در شهر لندن نیز تظاهراتی در میدان ترافلگار اسکوئر برگزارشد. در این تظاهرات که توسط نیروهای چپ و سوسیالیست سازماندهی شده بود، تعداد زیادی از ایرانیان مبارز و فعالین چپ و کمونیست شرکت کرده بودند و پرچمها و شعارهای سرخ آنها محل تظاهرات را پوشش داده بود.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران: امروز بار دیگر شاهد اعدام جوانان ایران‌زمین بودیم. جوانانی که در روندی غیر عادلانه محاکمه و سربدار شدند. اعدام به هر بهانه و دلیل امری نادرست و جنایت‌کارانه است. جبهه ملّی ایران سال‌ها است که اعدام را مردود شمرده و ان را بنا به موازین حقوق بشری و انسانی امری نادرست می‌داند. اعدام‌های اخیر ملت ایران را عزادار کرده و تنها بر خشم مردم افزوده است. پاسخ صحیح به درخواست مردم برای داشتن حکومتی قانونمندار و دموکرات و مبتنی بر حقوق بشر، چنین رفتاری نبوده و لازم است که حاکمیت در رفتارهای خود تجدید نظر کند.

 جنایتکاران اسلامی حاکم و در رأس آنها خامنه ای جلاد ازجنبش سرنگونی جاری و به ویژه خیزش انقلابی هشت ماهه اخیر، انتقام میگیرند. قتل سه جوان امیدوار به ادامه زندگی در اصفهان و زنجیره اعدامهای دو ماهه اخیر عکس العمل انتقامجویانه حکومتی مستأصل و به تنگ آمده از دست خیزش مردم با اراده و آگاهی است که ضربات سنگینی بر پیکر رو به زوال این رژیم وارد کرده اند. به چیزی کمتر از برچیدن کل بساط، ستم و استثمار و سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی رضایت نمیدهند.

 تجمع روز شنبه در دانشگاه بهشتی دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به قتل حکومتی و اجرای حکم سه تن از متهمان موسوم به پرونده اصفهان به طرق مختلف واکنش نشان میدهند. امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت در دانشگاه بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زنجان و دانشگاه هنرهای زیبای تهران تجمعات و تحصن شکل گرفته است. در دانشگاه بهشتی تعداد کثیری از دانشجویان با تشکیل تجمعی گسترده در اعتراض به اعدام سه متهم خانه‌ی اصفهان اقدام به دادن شعارهایی از جمله “قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان” و “مرگ بر دیکتاتور” کردند.

اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده "خانه اصفهان"، اعتراض‌های بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. عفو بین‌الملل انگیزه اعدام‌ها را ترساندن مخالفان خواند؛ اتحادیه اروپا و آلمان این اقدام را به شدت محکوم کردند.از صبح روز جمعه، ۲۹ اردیبهشت که خبر اعدام سه متهم پرونده "خانه اصفهان" منتشر شد موج گسترده‌ای علیه این اقدام به راه افتاده که همچنان ادامه دارد.این حکم در حالی به اجرا درآمد که بسیاری از افراد و نهادهای معتبر حقوق بشری بویژه در روزهای اخیر به شدت از احتمال اجرای حکم اعدام این زندانیان ابراز نگرانی کرده و توقف آن را خواستار شده بودند.

 میخواهند بگویند اعتراضات مردم بی تاثیر است.  غافل از اینکه این جنایات و پیام ضمیمه آن، اعتراضات را به سطح قوی تر ، موثرتر و کارسازتری می برد! کینه و نفرت و خشم تلمبار شده و سرریز کرده هشتاد میلیون مردم در ایران، با جنایات بیشتر قابل کنترل نیست. جامعه بغض و اندوه و درد خود از این جنایات را هم باروت انفجارات اعتراضی بیشتر و کارسازتری خواهد کرد! به زیرتان خواهند کشاند! نشان خواهند داد!  مرگ بر جمهوری اسلامی   رنده باد آزادی و برابری