طلاعیه پایانی كنگره یازدهم حزب كمونیست كارگری - حكمتیست (خط رسمی)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کنگره یازدهم حزب کمونيست کارگرى - حکمتیست (خط رسمی) با شرکت اکثریت نمايندگان در روزهاى اول و دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ ( ۲۰ و۲۱ آوریل ۲۰۲۴) در كشور سوئد برگزار شد. کنگره پس از گزارش رئیس هیئت نظارت بر انتخابات، رفیق امان كفا، اعتبارنامه نمايندگان را تصویب کرد و بدنبال آئين نامه و دستور جلسه کنگره به تصویب نمایندگان کنگره رسید.

كنگره با سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم و سخنرانى افتتاحيه آذر مدرسی، دبير کميته مرکزى حزب، رسما کار خود را آغاز کرد.

دستور جلسه کنگره عبارت بود از:

۱- گزارش كمیته رهبری از فعالیت ها و موقعیت حزب
۲- قطعنامه درباره اوضاع بین المللی
۳- قطعنامه درباره كمونیست ها و تحولات انقلابی در ایران
۴- قطعنامه درباره جنبش آزادی زن، دستاوردها و چشم انداز
۳- بررسی قرارهای رسیده به کنگره

 پس از سخنرانی افتتاحیه دبیر كمیته مركزی، پیام حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان به کنگره ارائه شد. سپس پیام هایی كه از قبل به كنگره رسیده بود، از جمله پیام جمع البرز، پیام جمعی از كادرهای حزب در كردستان، پیام جمع آبان، پیام رفیقی از مراكز صنعتی، در فواصل اجلاس قرائت شد.

گزارش كمیته رهبری از كاركرد عمومی و موقعیت حزب توسط رفیق خالد حاج محمدی ارائه شد. گزارش كمیته ها و تشكیلات های مختلف حزب كتبا در اختیار نمایندگان گذاشته شده بود. دبیر كمیته رهبری در گزارش به فعالیت های حزب در عرصه های مختلف به جایگاه و نقش حزب و تشكیلات های آن در جدال های مهم سیاسی در این دوره چه بر سر مسائل جهانی و منطقه ای و چه با جمهوری اسلامی و اپوزیسیون بورژاویی آن پرداخت.

دبیر کمیته رهبری به تحولات جهانی و منطقه ای، از جنگ در اوكراین تا نسل كشی در فلسطین در دل جدال ها بر سر تقسیم مجدد جهان و همچنین به تحولات دو سال اخیر در ایران بویژه خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و جدال زنان و جوانان و طبقه کارگر با حاكمیت و دخالت سیاسی، نظری و پراتیکی حزب در این جدال ها اشاره کرد.

گزارش كمیته رهبری و مسئولین عرصه های اصلی و همچنین نمایندگان كنگره به مهم ترین چالش هایی كه حزب و كمونیست ها در ایران با آن روبرو بوده اند، به كمبودها و كاستی هایی كه حزب داشته است پرداختند. در این بخش همچنین به فعالیت های بین المللی حزب و به فعالیت مشترك حزب ما و دو حزب كمونیست كارگری عراق و كردستان عراق و تاثیرات آن اشاره شد.

پس از گزارش بررسی اسناد پیشنهادی در دستور قرار گرفت و قطعنامه و قرارهای زیر به تصویب كنگره رسیدند:

قطعنامه درباره اوضاع بین المللی
قطعنامه درباره كمونیست ها و تحولات انقلابی در ایران
قطعنامه درباره جنبش آزادی زن، دستاوردها و چشم انداز
قرار درباره ضرورت به روز کردن بخش مطالبات برنامه "یک دنیای بهتر"
قرار درباره لزوم تغییر موقعیت حزب
قرار درباره لزوم توجه ویژه تر به فعالیت حزب در كردستان

كنگره با توجه به محدودیت وقت بررسی و تصمیم در مورد سایر قرارهای رسیده را به كمیته مركزی منتخب خود گذاشت. مباحثات و مصوبات كنگره بزودی در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.

کنگره در پایان ۲۰ نفر را بعنوان اعضاى کميته مرکزى حزب و یك نفر را بعنوان علی البدل انتخاب كرد. اعضاى کميته مرکزى منتخب کنگره یازدهم حزب عبارتند از رفقا: آذر مدرسی، آروین مرادی، آسو سهامی،  آسو فتوحی، احمد بهزاد مطلق، امان کفا، بابک امانی، پرویز وکیلی، ثریا شهابی، خالد حاج محمدی، سیوان رضایی، سونیا محمدی، فرید ضرغام، فواد عبداللهی، کوشا بهروش، محمد راستی، محمد فتاحی، مصطفی اسد پور، مونا شاد و وریا نقشبندی. رفیق فارس محمود بعنوان عضو علی البدل کمیته مرکزی انتخاب شد.

كنگره با بحث های جدی خود و با دخالت جدی نمایندگان و هم جهتی رفقا و پیام های ارسالی مختلف از ایران، پیام های دو حزب كمونیست كارگری عراق و كردستان، پیام رفقا ریبوار احمد و فارس محمود و... پس از دو روز در فضای صمیمانه، سیاسی و پرشور بعد از اختتامیه رفیق آذر مدرسی با سرود انترناسيونال با موفقیت به کار خود خاتمه داد.  

پس از کنگره، کمیته مرکزی منتخب در اولین اجلاس خود دبیر کمیته مرکزی و اعضای کمیته رهبری را انتخاب کرد. رفیق آذر مدرسی به اتفاق آراء بعنوان دبیر کمیته مرکزی و رفقا آسو فتوحی، امان کفا، ثریا شهابی، خالد حاج محمدی، فواد عبداللهی و محمد راستی به اتفاق آراء بعنوان اعضای کمیته رهبری انتخاب شدند. كمیته رهبری در اولین نشست خود رفیق خالد حاج محمدی را با اتفاق آراء به عنوان دبیر كمیته رهبری انتخاب كرد.
 
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی)
۴ فروردین ۱۴۰۳- ۲۳ آوریل ۲۰۲۴