فراخوان! آکسیون اعتراضی در مرکز شهر گوتنبرگ نه به اعدام!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قتل‌های دولتی را متوقف کنید!  سرکوب ، زندان و اعدام را با اتحاد در هم بشکنیم!   در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام در ایران به شدت افزایش یافته است. علت این اعدام‌ها ، ایجاد رعب و وحشت بیشتر درمیان مردمی ست است که علیه دیکتاتوری، ظلم، استثمار، تبعیض و نابرابری به پا خاسته اند.رژیم اسلامی، دست به هر  جنایتی می زند ،با این تصور واهی که بتواند جامعه را به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازگرداند.

از جمله، بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین، احضارها و شکنجه،اعتراف گیری و اجرای احکام اعدام، غافل از این که ،خشم مردم و جنبش عدالت خواهی معترضین خاموش شدنی نیست.

بیش از چهار دهه است ماشین کشتار سیستماتیک و سازمانیافته ی جمهوری اسلامی شبانه روز می چرخد و از کشته، پشته می سازد. اعدام در نظام دین و سرمایه درایران ابزار قتل عام جمعی است. کمتر خانواده ای است که یک عضو آن را رژیم نکشته باشد، یا به کشتن نداده باشد. در جنگ، در اعدام‌، این عمل شنیع ‌و قرون وسطایی ، زیر شکنجه، از فقر و تنگدستی و از اعتیاد و بیماری قابل علاج.

اعدام در رژیم اسلامی ایران، به عنوان ابزاری مشروع برای جلوگیری از جرم و جنایت تعریف شده است. این کثیف ترین ریاکاری حکام دین و سرمایه است که اعدام و کشتار فردی و جمعی را بعنوان ابزار سبعیت و خشونت و قدرقدرتی و ترساندن جامعه به خدمت گرفته است. "می کشم پس هستم"، فلسفه وجودی جمهوری اسلامی در تمام دهه های عمر جنایت بارش است. این نظام فاسد است باید به دست عدالت اجتماعی قربانیان خود سپرده شود و پاسخگو باشد و تاوان این همه توحش را پس بدهد، تا همه ی انسان های شرافتمند نفس بکشند، آزاد زندگی کنند و از نعمات جامعه به یکسان بهره مند شوند. جامعه ای که به پا خاسته مصمم به این کار و مصمم به برقراری عدالت واقعی برای حفظ جان و مال  و حرمت همه  شهروندان جامعه است

انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ همه شما زنان و مردان آزادیخواه شهر گوتنبرگ و حومه را فرا می خواند تا کنار همدیگر درآکسیون اعتراضی روز شنبه سیزدهم ژانویه ساعت ۱۵:۰۰سه بعدازظهر در برنس پارکن که به دعوت فعالان « کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران – گوتنبرگ » فراهم آمده ،بپیوندید و صدای مردم تحت ستم زندان بزرگ ایران و همه زندانیانی سیاسی باشید که تحت حکم اعدام هستند.
شما را دعوت می کنیم به همراه ما ؛ صدای مبارزات مردم ایران در استمرار جنبش انقلابی زن- زندگی -آزادی را رساترکنید تا با اتحاد، خواهان پایان دادن و متوقف کردن حکم اعدام باشیم و خواهان آزادی بی قید وشرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و کلیه دستگیر شدگان باشیم !
زمان : روزشنبه سیزدهم ساعت ۱۵:۰۰سه بعدازظهر

مکان : برنس پارکن، شهر گوتنبرگ

تلفن تماس ها : نسیم محمدی : ۰۷۳۶۸۶۶۰۵۴
فرشید مرادی : ۰۷۶۵۷۶۱۲۸۶
مهوش رشیدی بیرگانی :۰۷۰۳۲۱۹۱۵۱
شهرام پناهی : ۰۷۲۸۴۹۰۹۵۵
زنده باد آزادی، زنده باد برابری!
سرنگون باد رژیم سرمایه ‌داری جمهوری اسلامی ایران!
کارگر زندانی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
نهم ژانویه  2023