ششمین روز اعتصاب متحدانه  کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز، اخبار نفت شماره ۴۹ و چند خبر دیگر 

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: مدیریت و مسئولین حکومتی با نمایندگان کارگران وارد مذاکره شدند.  روز پنجشنبه هفتم دی ماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در ششمین روز اعتراض خود در تمام بخش های شرکت دست از کار کشیده و تجمع کردند. مدیریت و مسئولین حکومتی از کارگران خواستند که در جلسه ای برای مذاکره شرکت کنند. نمایندگانی از کارگران در این نشست با نمایندگان اداره کار استان و بانک ملی و چند دستگاه دولتی شرکت دارند. اما با تاکید بر روشن بودن خواستهایشان اعلام کرده اند که مذاکره میکنند اما با احدی بر سر خواستهایشان مصالحه نخواهند کرد و کوتاه نخواهند آمد. 

مطالبات فوری اعلام شده این کارگران عبارتند از: رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی، همسان‌سازی دستمزد ها برابر دریافتی کارگران شرکت های فولادی همجوار، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکت و قراردادی شدن کلیه کارگران واسطه شفق. 
 گروه ملی فولاد اهواز یک کانون داغ اعتراضات کارگران با سنت های بسیار درخشان از جمله  اتکا به مجمع عمومی برای تصمیم گیری جمعی هستند. چهار تشکل و گروه کارگری به اسامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان حمایت خود را از اعتراضات کارگران فولاد اعلام کرده اند. این حمایت ها و همبستگی ها باید گسترش یابد.
حزب کمونیست کارگری ایران
۷ دی   ۱۴۰۲،  ۲۸ دسامبر  ۲۰۲۳


پنجمین روز اعتصاب متحدانه  کارگران گروه ملی فولاد ایران 
مشکل ما حل نشه اهواز قیامت میشه
روز چهارشنبه ششم دی ماه اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز وارد پنجمین روز خود شد. فوری ترین خواست کارگران بازگشت به کارگران اخراجی و افزایش حقوقهاست. در این روز نیز کارگران در اعتراض به تعرضات مدیریت و تعلیق ۳۸ نفر از  همکارانشان و برای پیگیری مطالبات اعلام شده خود از کارخانه تا میدان بقایی راهپیمایی کردند  و با فریاد مشکل ما حل نشه اهواز قیمات میشه بر ادامه اعتراضاتشان تاکید کردند. مطالبات فوری این کارگران عبارتند از رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی، همسان‌سازی دستمزد ها برابر دریافتی کارگران شرکت های فولادی همجوار، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکت. همچنین قراردادی شدن کلیه کارگران واسطه شفق یکی از خواستهای این کارگران است که بر روی بنری آنرا نوشته و در دست داشتند.
 صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز ضمن گزارش این خبر در مورد گفته های کارگران مینویسد: "وقتی ارعاب و تهدیدهایتان اثر نکرد، چرا فکر میکنید می توانید با وعده های توخالی کارگر گروه ملی را بفریبید! هر زمان که خواسته های ما را عملی کردید آن وقت است که تصمیم میگیریم با شما مذاکره کنیم یا نه. مذاکره پشت درهای بسته پشیزی برای ما ارزش ندارد، ما یک جمع واحد هستیم پس حرف و سخنی دارید به میان جمع ما بیایید، آن هم با دست پر و نه با وعده وعید. تازه آغاز راهیم؛ نبردی دشوار که وسوسه تسلیم در آن راه ندارد".
بدین ترتیب دور جدیدی از اعتراض در فولاد اهواز این مجتمع سه هزار نفر آغاز شده است. صبوری و استقامت ما را محک نزنید ما فولاد گداخته ایم."
حزب کمونیست کارگری از اعتراضات و خواستهای کارگران فولاد فعالانه حمایت میکند و صدای این کارگران را در سطح  بین المللی بازتاب میدهد. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۶ دی   ۱۴۰۲،  ۲۷ دسامبر  ۲۰۲۳

 


چهارمین روز اعتصاب قدرتمند کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز  
نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد
امروز سه شنبه ۵ دی ماه چهارمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با راهپیمایی و شعاردهی اعتراضی آغاز شد. همانند روزهای گذشته این راهپیمایی از محل اصلی تجمع تا میدان بقایی ادامه یافت. در میدان بقایی نیروهای انتظامی مستقر بودند و کارگران با شعار "نه تهدید نه زندان، دیگر اثر ندارد"  به اعتراض خود ادامه داده و سپس به شرکت بازگشتند. دراین روز همچنین کارگران مجمع عمومی تشکیل دادند تا در آن بطور جمعی بر سر چگونگی ادامه اعتراض خود تصمیم گیری کنند. تشکیل مجمع عمومی یک  نقطه قوت و سنتی جا افتاده در گروه ملی فولاد اهواز است. 
خواستهای فوری اعلام شده کارگران گروه ملی فولاد اهواز عبارتند از: همسان‌سازی دستمزد ها برابر دریافتی کارگران شرکت های فولادی همجوار، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی، مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی 
رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی، رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی در راس مطالبات این کارگران قرار دارد.
حزب کمونیست کارگری از خواستها و اعتراضات کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد اهواز قاطعانه حمایت میکند. تمامی کارگران اخراجی گروه ملی باید سر کارشان بازگردند و به خواستهای برحق این کارگران فورا پاسخ داده شود.
حزب کمونیست کارگری ایران
۵ دی   ۱۴۰۲،  ۲۶ دسامبر  ۲۰۲۳

 

اخبار نفت:شماره ۴۹
ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و فلات قاره
در ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت به تعیین سقف حقوق و دیگر تعرضات معیشتی حکومت و برای پیگیری مطالتاتشان امروز ششم دیماه کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری دست به تجمع زدند. در همین رابطه در پنجم دیماه کارگران رسمی نفت در مناطق مرکزی و ملی حفاری ایران و در سوم دی ماه کارگران رسمی شرکت فلات قاره در سیری تجمع داشتند. 
فوری ترین مطالبات کارگران رسمی نفت عبارتند از: حذف سقف حقوق، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی بعنوان سیاستی تفرقه افکنانه در میان کارگران، پرداخت کامل سنوات بازنشستگی مطابق با سال‌های خدمت، توقف دست اندازی به صندوق بازنشستگی نفت و پایان دادن به اختلاسها و دزدی ها، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل مفاد ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن و اصلاح کف‌حقوق و جدول بدو استخدام.
بیش از سه ماه ست کارگران شرکتهای مختلف نفت و پتروشیمی با این خواستها اعتراض و تجمعات خود را برگزار کرده و اعلام کرده اند تا رسیدن به خواستهایشان به اعتراضات خود ادامه داده و اگر به خواستهایشان پاسخ داده نشود اعتراضات را گسترش خواهند داد. از خواستها و اعتراضات کارگران نفت وسیعا حمایت کنیم. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۶ دی  ۱۴۰۲،  ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳

 


تجمع بازنشستگان کشوری در کرمانشاه، کارگران بلبرینگ سازی و چند خبر دیگر
روز پنجم دیماه بازنشستگان کشوری در کرمانشاه مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کردند و با بلند کردن فریاد اعتراضشان علیه فقر و بی تامینی شعار میدادند: "اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد"، "  لشکری ، کشوری، تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد". بازنشستگان در کرمانشاه در سوم و چهارم دیماه نیز تجمع داشتند. 
در این روز کارگران شرکت بلبرینگ سازی ایران در تبریز نیز در اعتراض به سطح نازل حقوق شان دست به اعتصاب زدند .
حرکت اعتراضی دیگر در این روز از سوی کارکنان شهرداری تهران به دلیل عدم پرداخت دستمزدهایشان صورت گرفت. تجمع کنندگان از جمله شعار میدادند:"شهردار بیا پایین!'
در روز گذشته معلمان خرید خدمت  یزد نیز  در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود و با خواست استخدام در آموزش و پرورش همراه دانش آموزان خود مقابل استانداری یزد تجمع داشتند. 
یک حرکت اعتراضی مهم دیگر در روز پنجم دیماه تظاهرات اعتراضی مردم  اردکان یزد  در اعتراض به آلودگی هوا و توسعه صنایع آلاینده بود. بنر تجمع کنندگان با نوشته هوای سالم حق مسلم ماست توجه ها را بخود جلب میکرد. تظاهر کنندگان شعار میدادند:"وعده وعید زیاد دادند ما همه رو فریب دادند". در این حرکت اعتراضی حضور زنان چشمگیر بود و فریاد"  ننگت باد ننگت باد " خطاب به شهردار طنین انداخته بود. 
آخرین خبر اعتراضی این روز حرکت اعتراضی نمادین سه نفر از کارگران رسمی نفت در بخش ادارات زمین شناسی و حفاری نفت مرکزی بود که با در دست داشتن بنری اعتراض خود را به تعرضات معیشتی و حقوقهای پایین ابراز کردند. اعتراضات کارگران رسمی نفت علیه تعرضات معیشتی حکومت در بخشهای مختلف وسیعا جریان دارد. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۵ دی  ۱۴۰۲،  ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳