اخباروگزارش های کارگری 15-16- 17 آبان ماه 1402

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته: 1- دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان بابرپایی تجمع،راهپیمایی ،سردادن شعارها وبرافراشتن پلاکاردها مقابل یا درساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های آذربایجان شرقی (شهرتبریز) آذربایجان غربی(شهر ارومیه) اردبیل(شهر اردبیل) أصفهان (شهراصفهان) ایلام(شهرایلام) چهار محال بختیاری(شهر شهرکرد) خوزستان (شهر اهواز) زنجان(شهر زنجان)
سیستان و بلوچستان(شهرزاهدان)

فارس(شهرشیراز)  قزوین(شهر قزوین)  کردستان(شهرهای سنندج ومریوان)  کرمانشاه(شهرکرمانشاه)  گیلان(شهررشت)
 لرستان(شهر خرم آباد)  مازندران (شهرساری)  مرکزی(شهر اراک)  هرمزگان(شهربندرعباس)  همدان(شهرهمدان)
واستان تهران مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل تهران
2- تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق کشوری چند استان نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه)و عدم پرداخت مطالبات مقابل سازمان برنامه و بودجه
یورش نیروهای سرکوب دستگاه رهبری و دولت به تجمع کنندگان وبازداشت کوتاه مدت 3 فرهنگی خوزستان با هتاکی و توهین
3- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت نفت اهواز نسبت به غارت صندوق بازنشستگی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی نفت در امانیه
- ادامه اعتراضات  کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با برپایی تجمع مقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری
- اعتصاب کارگران پتروشیمی توسعه نگین مکران و تجمع و بستن راه ورود مهندسان به شرکت دراعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق
- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده فرخی سیستانی زابل نسبت به کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس
- فعال کارگری ریحانه انصاری‌نژاد برای اجرای حکم ظالمانه چهار سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.
- زنده زنده سوختن یک کارگر63 ساله در حادثه آتش سوزی دکه نگهبانی ساختمان نیمه کاره نیشابور
- جان باختن یک کارگر جوان در سقز براثر برق گرفتگی
*******
*دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته:
1- دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان بابرپایی تجمع،راهپیمایی ،سردادن شعارها وبرافراشتن پلاکاردها مقابل یا درساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های
آذربایجان شرقی (شهرتبریز)
آذربایجان غربی(شهر ارومیه)
اردبیل(شهر اردبیل)
أصفهان (شهراصفهان)
ایلام(شهرایلام)
چهار محال بختیاری(شهر شهرکرد)
خوزستان (شهر اهواز)
زنجان(شهر زنجان)
سیستان و بلوچستان(شهرزاهدان)
فارس(شهرشیراز)
قزوین(شهر قزوین)
کردستان(شهرهای سنندج ومریوان)
کرمانشاه(شهرکرمانشاه)
گیلان(شهررشت)
لرستان(شهر خرم آباد)
مازندران (شهرساری)
مرکزی(شهر اراک)
هرمزگان(شهربندرعباس)
همدان(شهرهمدان)
واستان تهران مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل تهران
شعارها:
«حمایتی ندیدیم به مجلس رای نمی دیم»
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
«رسانه داخلی انعکاس انعکاس»
«بازنشسته داد بزن حق تو فریاد یزن»
«بازنشته بیدار است 
«مدیر بی لیاقت ننگت باد ننگت باد»
«مدیر بی لیاقت استعفا استعفا»
«مدیر بی لیاقت کجا رفت آن عدالت»
«نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»
«سلطانی خیانت می کند وزیر حمایت می کند»
«سهام داران عمده حق ماهارو خورده»
«سهام داران عمده قانون نمی پذیرند»
«تاحق خود نگیریم آرام نمی نشینیم»
«تاحق خود نگیریم ازپا نمی نشینیم»
«تاحق خود نگیریم هر دوشنبه می آئیم»
«نه گرما نه سرما نیست جلودار ما»
«بازنشسته بیدار است از وعده ها بیزاراست»
« شرکت پر درآمد چه بر سر تو آمد»
« شرکت پر درآمد درآمدت کجارفت»
«اجرای آئین نامه حق مسلم ماست»
«نه سازش نه تسلیم اجرای آئین نامه»
«معیشت خواربار بروز باید گردد»
«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»
تصاویر:
اراک:
 
بندرعباس:
 
همدان:
2- تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق کشوری چند استان نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه)و عدم پرداخت مطالبات مقابل سازمان برنامه و بودجه
یورش نیروهای سرکوب دستگاه رهبری و دولت به تجمع کنندگان وبازداشت کوتاه مدت 3 فرهنگی خوزستان با هتاکی و توهین
روز دوشنبه 15 آبان،بازنشستگان صندوق کشوری چند استان در ادامه سه شنبه های اعتراضیشان نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه)و عدم پرداخت مطالبات راهی تهران شدند تا بابرپایی تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه عزم راسخشان را در راه دستیابی به مطالبات برحقشان را بنمایش بگذارند و صدای حق خواهیشان را هرچه بیشترمنعکس کنند.
 
 
 
بازداشت کوتاه مدت سیامک چهرازی، انصاری و موسویان از همکاران خوزستان 
 نیروهای امنیتی با یورش به تجمع معلمان بازنشسته، مقابل سازمان برنامه و بودجه که با هتاکی و توهین همراه بود آن‌ها را بازداشت کردند و به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند. هویت این سه نفر از معترضان بازداشتی تا این لحظه مشخص شده است.
#خبر_تکمیلی
هرسه نفر دستگیر شده با اخذ تعهد آزاد شده‌اند 
#عادی_سازی_خیابان
#خیابان_از_آن_ماست
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
گزارش یک بازنشسته فرهنگی
تجمع فرهنگیان سنوات گذشته وفرهنگیانی که مطالبه پاداش داشتند.
۱۵/۸/۱۴۰۲ مورخه
طبق قرار قبلی وهماهنگی که در کمیته مرکزی مطالبات فرهنگیان وگروه های پاداشی ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ بعمل آمد  این تجمع در دوشنبه ۱۵/۸ ابانماه با شرکت تعداد قابل توجه و قبولی از فرهنگیان صورت گرفت.
علی رغم فشارهای شدید امنیتی  ومسدودکردن مسیرها به ورودی سازمان برنامه، بازنشستگان توانستند با فشار، تجمع خود را انجام وبرنامه های مطالبه گری خود را با سخنرانی تعدادی از بازنشستگان وشعارهای مطالبه گرایانه جمعیت ازقبیل همسان سازی حق مسلم ماست، تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم  و دیگر شعارها، دولت ناکار آمد جناب رییسی را خطاب قرار دادند.
وتجمع را به خوبی به انجام برسانند.
اما در شرف پایانی تجمع گویاسخنان حق طلبانه وعدالت محور بازنشستگان  وشعارهای انها به مذاق این حضرات خوش نیامد وشروع به برخورد، دستگیری وهل دادن بازنشستگان نمودند تا جایی که به علت تعداد زیاد نیروهای انتظامی ولباس شخصی‌ها اقدام به متفرق کردن جمعیت با شیوه های سرکوبگرانه نمودند. اما نکته جالب این تجمع این بود که انعکاس خوبی پیدا کرد تا شاید مقامات کشور را نسبت به بی توجهی و خواسته بازنشستگان جلب وانها از خواب غفلت بیدار کند.
امیدواریم در تجمع پیش رو که از طریق شورای عالی در تاریخ ۳۰ آبان ماه صورت میگیرد، بازشستگان ۱۰۴۱ و۱۴۰۲ حمایت خود دریغ نکنند و شرکت پر شوری داشته باشند.
با سپاس از همه شما که امروز خوب درخشیدین
برگرفته از کانال شورای بازنشستگان ایران
3- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت نفت اهواز نسبت به غارت صندوق بازنشستگی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی نفت در امانیه
روز دوشنبه 15 آبان، کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت نفت اهوازبرای اعتراض به غارت صندوق بازنشستگی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی نفت در امانیه کلانشهر اهواز تجمع کردند.
 
شعارها:
«صندوق غارت کردند مارو بیچاره کردند»
«امداد امداد»
*ادامه اعتراضات  کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با برپایی تجمع مقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری
روز دوشنبه 15 آبان،کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری درادامه اعتراضات دامنه دارشان  نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای باری دیگرمقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری تجمع کردند.
 
*اعتصاب کارگران پتروشیمی توسعه نگین مکران و تجمع و بستن راه ورود مهندسان به شرکت دراعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق
روز دوشنبه 15 آبان، حدود 150 کارگر پتروشیمی توسعه نگین مکران(شرکت پیمانکاری آرمه نو)برای اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق دست از کار کشیدند وبا تجمع مانع ورود مهندسان به این شرکت واقع در منطقه آزاد چابهار، شهرک پتروشیمی مکران شدند.
*تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده فرخی سیستانی زابل نسبت به کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس
دوشنبه شب(15 آبان)، دانشجویان دانشکده فرخی سیستانی زابل برای اعتراض به  کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس دست به تجمع در داخل وبیرون ساختمان سلف سرویس زدند وبرای ابراز نارضایتی شعارهایی علیه مسئولان دانشکده سردادند.
 
*فعال کارگری ریحانه انصاری‌نژاد برای اجرای حکم ظالمانه چهار سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.
امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۲، ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری، جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. 
ریحانه انصاری‌نژاد، در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در منزل مسکونی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و پس از گذراندن ۸۷ روز بازداشت و بازجویی با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی آزاد شد. 
وی در  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال زندان و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و ممنوع الخروجی محکوم شد. همانطور که قبلا نیز تاکید کرده ایم، ۴ سال زندان برای جرمهای مرتکب نشده بر اساس سناریوسازیهای کاذب و‌ خلاف واقع. دادگاه تجدید نظر بدون در نظرگرفتن هیچیک از تواقص در پرونده ریحانه انصاری نژاد حکم دادکاه بدوی را عینا تایید کرده بود. 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه زندانی نمودن ریحانه انصاری نژاد را بشدت محکوم‌میکند و خواهان لغو‌کامل این‌ حکم ظالمانه و آزادی بدون قید و شرط ایشان و‌کلیه فعالین کارگری، معلمی و‌مدنی می باشد.
کارگر زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید کردد 
به امید برقراری عدالت در ایران و سراسر جهان،
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 ۱۵ آبان ۱۴۰۲
*زنده زنده سوختن یک کارگر63 ساله در حادثه آتش سوزی دکه نگهبانی ساختمان نیمه کاره نیشابور
در اولین ساعات روز دوشنبه 15 آبان؛براثر آتش‌سوزی یک دکه نگهبانی ساختمان در حال احداث در خیابان خیام شهرک فرهنگیان نیشابور یک کارگرنگهبان 63 ساله زنده زنده سوخت.
*جان باختن یک کارگر جوان در سقز براثر برق گرفتگی
روز یکشنبه 14 آبان،یک کارگرجوان بنام سیروان باژیانی حین کار نصب پرده دچار برق گرفتگی شد و جان خودرا ازدست داد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

اخباروگزارش های کارگری 16 آبان ماه 1402
- سه شنبه های اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه)با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در استان های
ایلام(شهرایلام)
کردستان(شهرسنندج) و
کرمانشاه(شهر کرمانشاه)
- ادامه اعتراضات  کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با برپایی تجمع مقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری
- سه شنبه های اعتراضی کارگران تازه استخدامی صنعت نفت نسبت به سطح حقوق و مطالبات حداقلی با برپایی تجمع در اروندان، مناطق نفتخیز، زاگرس جنوبی، ملی‌حفاری، پالایشگاه دالان، نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز غرب(چشمه خوش)
- دردوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان مقابل اداره مخابرات شهرستان بیجاردراستان کردستان هم تجمع برپاشد
- تجمع اعتراضی رانندگان سرویس های رفت و آمد کارکنان مدارس و کارخانه‌های رفسنجان نسبت به کاهش سهمیه سوخت مقابل فرمانداری
- حمله فیزیکی و فحاشی رئیس دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران به دانشجویان
- نیلوفر میرزایی به قید وثیقه آزاد شد
- برای چندمین بار از اعزام به بیمارستان رضا شهابی بدلیل نپوشیدن لباس زندان ممانعت کردند
- مسمومیت 8 کارگر یک شرکت در بشاگرد بر اثر مصرف تُن ماهی
- بازهم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران اینبار مصدومیت 13 کارگر معادن سنگ آهن گل گهر
- مرگ و مصدومیت 5 کارگر خدماتی و نگهبان کمپ ترک اعتیاد لنگرود در حادثه آتش سوزی
- مرگ ومصدومیت 2 کارگر پروژه راهسازی جاده گوگ تپه شهرستان میاندو آب در حادثه آتش سوزی
- جان باختن یک کارگر درسنندج براثر سقوط از ارتفاع
*******
*سه شنبه های اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه)با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در استان های
ایلام(شهرایلام)
کردستان(شهرسنندج) و
کرمانشاه(شهر کرمانشاه)
شعارها:
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
«فریاد فریا دفریاد از این همه بیداد»
«معلم زندانی آزاد باید گردد»
«بازنشسته بیداراست از حق کشی بیزاراست»
«کشتی بازنشسته دیگر به گل نشسته»
«تاحق خود نگیریم نهضت ادامه دارد»
«تاحق خود نگیریم آران نمی نشنیم»
«کومهارتورم درغ نگید بهمردم»
«قالیباف دروغگو حاصل وعده هات کو»
«رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو»
«حسین حسین شعارتان دروغ و دزدی کارتان»
«نه شعارنه بازی اجرای همسان سازی»
«نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»
تصاویر:
سنندج:
 
کرمانشاه:
 
*ادامه اعتراضات  کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با برپایی تجمع مقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری
روز سه شنبه 16 آبان،کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری درادامه اعتراضات دامنه دارشان  نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری تجمع کردند.
 
*سه شنبه های اعتراضی کارگران تازه استخدامی صنعت نفت نسبت به سطح حقوق و مطالبات حداقلی با برپایی تجمع در اروندان، مناطق نفتخیز، زاگرس جنوبی، ملی‌حفاری، پالایشگاه دالان، نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز غرب(چشمه خوش)
روز سه شنبه 16 آبان برای دومین هفته متوالی،کارگران تازه استخدامی صنعت نفت  برای اعتراض نسبت به سطح حقوق و مطالبات حداقلی در محل کارشان در اروندان، مناطق نفتخیز، زاگرس جنوبی، ملی‌حفاری، پالایشگاه دالان، نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز غرب(چشمه خوش) دست به تجمع زدند و خواهان اصلاح کف حقوق شدند.
 
 
*دردوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان مقابل اداره مخابرات شهرستان بیجاردراستان کردستان هم تجمع برپاشد
 
*تجمع اعتراضی رانندگان سرویس های رفت و آمد کارکنان مدارس و کارخانه‌های رفسنجان نسبت به کاهش سهمیه سوخت مقابل فرمانداری
روز سه شنبه 16 آبان، رانندگان سرویس های رفت و آمد کارکنان مدارس و کارخانه‌های رفسنجان برای اعتراض به کاهش سهمیه سوخت خودروهای خود را مقابل فرمانداری این شهرستان در استان کرمان  به صف وتجمع کردند.
 
*حمله فیزیکی و فحاشی رئیس دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران به دانشجویان
۱۴ آبان‌۱۴۰۲  غلامرضا جمشیدی‌ها، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با رفتار توهین‌آمیزی اقدام به ضبط کارت دانشجویی یکی از دانشجویان کرد.
تعدادی از دانشجویان دانشکده، پس از اطلاع از این ماجرا برای بازپس‌گیری کارت این دانشجو به حوزه‌ی ریاست رفتند. جمشیدی‌ها در مواجهه‌ی اولیه با دانشجویان اقدام به فحاشی و حمله‌ی فیزیکی کرد و در حضور چند تن از کارمندان و اعضای هیئت رئیسه فریاد زد:«من امروز اومدم دعوا کنم!» او با ادبیاتی سخیف، دانشکده را «فاحشه‌خانه» و دانشجویان را «فاحشه» خواند و آنان را تهدید به اخراج کرد.
دانشجویان که از این هتاکی خشمگین و برآشفته شده بودند اعلام کردند تا عذرخواهی رسمی جمشیدی‌ها در فضای عمومی دانشکده، به اعتراض خود ادامه خواهند داد. پس از حضور پرتعداد نیروهای حراست، با ایستادگی دانشجویان کارت دانشجویی ضبط‌ شده پس گرفته شد و حراست دانشگاه به دانشجویان قول داد با بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته به رفتار توهین‌آمیز رئیس دانشکده رسیدگی کند.
*نیلوفر میرزایی به قید وثیقه آزاد شد
 نیلوفر میرزایی که روز ۷ آبان‌ ۱۴۰۲ بازداشت شده بود، امروز ۱۶ آبان‌ به قید وثیقه، موقتا آزاد شد.
منبع 2 خبربالا کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور
برای چندمین بار از اعزام به بیمارستان رضا شهابی بدلیل نپوشیدن لباس زندان ممانعت کردند
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در طول بازداشت دچار درد شدید و فراینده در گردن و کتف ها و بی حسی و کز کز در بازوها و دست ها و ضعیف شدن قدرت آنها شده است، در همین راستا پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب طی معاینات متعدد اعلام کرده اند که مهره سی ۵ و سی ۴ کاملا بیرون زده و به کانال نخاع فشار میاورد و‌باعث تنگی کانال شده است و مهره سی ۳ و سی ۲ شرایط خوبی ندارند و مهره سی ۶ و سی ۷ که قبلا جراحی شده است و بین مهره ها پین گذاشتند به دلیل ضربه اسیب دیده اند. پزشکان متخصص به همین خاطر نظر به جراحی اورژانسی داده اند. ولی متاسفانه دیروز ۱۵ آبان ایشان را به خاطر نپوشیدن لباس زندان که حق مسلم یک زندانی میباشد به بیمارستان اعزام نکردند. افسر نگهبان زندان به شهابی اطلاع داده است که مدیریت زندان دستور داده اند که شهابی باید لباس زندان بپوشد و با کمال وقاحت از ایشان خواستند که مکتوب نماید به دلیل نپوشیدن لباس زندان از اعزام به بیمارستان منصرف گردیده که شهابی قبول نکرده و اظهار نمودند که این خلاف واقعیت است و هرگز تن به چنین خواسته ای نخواهد داد. رضا شهابی همچنین تاکید کرده است که بدلیل اینکه شرایط جسمانی اش بسیار بد است او آماده انتقال فوری به بیمارستان می باشد.
در آخرین ویزیت، پزشک اعلام کرد و به کمیسیون پزشکی و بهداری زندان نوشت که رضا شهابی بنا بر تشخیص از  ام ار آی که نشان دهنده وخیم بودن مهره های گردن ایشان است کاندید جراحی کردن بطور اورژانس می باشد.
همانطور که بارها کفته ایم، حق طلبان که دنبال زندگی انسانی و شرافتمندانه برای مزدبگیران و فرودستان و آبادانی و آزادی و رهایی از ستم و‌ تبعیض و‌ استثمار هستند در شرایط سخت تحمل زندان می کنند، اما اختلاس گران و‌ دزدان و‌ غارت‌گران اموال عمومی آزادانه جولان‌میدهند و‌ آن تعدادی از میانشان که در زندان هستند، زندان همچون استراحت گاه آنها است. 
نه‌تنها قوانین بین المللی بلکه قوانین کشوری نیز بطور روشن تصریح نموده اند که الزام و اجبار زندانیان به پوشیدن لباس متحدالشکل در محیط خارج از زندان غیرقانونی است، و مسئولان زندانها از چنین «حقی» مبنی بر الزام زندانیان به پوشیدن لباس مخصوص زندان در محیط خارج از زندان برخوردار نیستند و باید بدلیل نقض حقوق اولیه زندانی پاسخگو باشند. در عین حال، گر چه روشن است که پاسخگویی از طرف مقامات حاکمیت که حتی شرمی از اعمال هرگونه ستم و اجحاف و‌ نابرابری و نقض حقوق قانونی زندانی ندارند، انتطاری بیهوده است، با اینجود بدانند که مجبور به پاسخگویی خواهند شد. 
سندیکای کارگران شرکت واحد به مسئولان زندان و قوه قضايیه قویا هشدار میدهد که با این اعمال غیرقانونی بطور عامدانه مرتکب جرم‌ شده اند و مسئولیت جان و سلامتی رضا شهابی بطور کامل بر عهده آنها و‌ کلیت حاکمیت می باشد. ما از وکلا و‌ مدافعین حقوق زندانیان در کشور و‌ همچنین از فدراسیون بین المللی کارگران‌حمل و‌نقل که سندیکا عضو رسمی آن است می خواهیم که در مورد نقض آشکار حقوق اولیه رضا شهابی از طرق گوناگون از جمله شکایت به سازمان‌جهانی کار و‌ دیگر نهادهای ذیصلاح داخلی و بین المللی اقدامات فوری و ‌مقتضی صورت دهند. رضا شهابی باید فوری و بدون هرگونه قید و شرطی به بیمارستان منتقل شود، عمل جراحی ایشان در اسرع وقت صورت بگیرد و بدلیل عدم‌تحمل حبس آزاد گردد. 
کارگر زندانی آزاد باید گردد
به امید برقراری عدالت در ایران و سراسر جهان،
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 ۱۶ آبان ۱۴۰۲
*مسمومیت 8 کارگر یک شرکت در بشاگرد بر اثر مصرف تُن ماهی
دوشنبه شب(15 آبان)، 8 کارگر یک شرکت درشهرستان بشاگرد استان هرمزگان بر اثر مصرف تُن ماهی مسموم وبه بیمارستان منتقل شدند.
*بازهم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران اینبار مصدومیت 13 کارگر معادن سنگ آهن گل گهر
اتوبوس حامل کارگران معادن سنگ آهن گل گهر در 30 کیلومتری محور سیرجان به شیرازواژگون و 13 مصدوم برجا گذاشت.
*مرگ و مصدومیت 5 کارگر خدماتی و نگهبان کمپ ترک اعتیاد لنگرود در حادثه آتش سوزی
4 کارگر خدماتی و نگهبان کمپ ترک اعتیاد لنگرود براثر آتش سوزی جان خودرا ازدست دادند و یک کارگر دیگر هم مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد.
*مرگ ومصدومیت 2 کارگر پروژه راهسازی جاده گوگ تپه شهرستان میاندو آب در حادثه آتش سوزی
دوشنبه شب(15 آبان)،براثر آتش سوزی در کانکس استراحت کارگران پروژه راهسازی جاده سرچم، جاده گوگ تپه شهرستان میاندو آب در استان آذربایجان غربی یک کارگرنگهبان حدود 45 ساله جان خود را از دست داد و یک کارگر نگهبان هم دچار مصدومیت شد.
*جان باختن یک کارگر درسنندج براثر سقوط از ارتفاع
روز سه شنبه 16 آبان، یک کارگر آماتوربند38 ساله بنام ابراهیم کریمی حین کار در ساختمانی واقع در سنندج براثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

اخباروگزارش های کارگری 17 آبان ماه 1402

- سریال ادامه دار تجمع کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

- سومین روز تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت نفت اهواز نسبت به ادغام ودولتی کردن(غارت) صندوق بازنشستگی نفت مقابل ساختمان صندوق در اهواز

- ادامه اعتراض کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شوش نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌ و وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی با تجمع مقابل دفتربهارستان نشین شهرستان

- تجمع اعتراضی والدین دانش آموزان روستای قلعه سید مقیم نسبت به نبود معلم در اداره آموزش و پرورش بهبهان

تهدید و ضبط تلفن  همراه تجمع کنندگان از طرف نیروهای سرکوب دستگاه رهبری ودولت با کلت و شوکر و بازداشت 4 نفر

- تجمع اعتراضی رانندگان مینی بوس لیردف نسبت به عدم ارایه سوخت مقابل بخشداری

- بیانیه گروهی از فعالین دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران

از کرامات شیخ ما این است

- گرامیداشت قربانیان کمپ ترک اعتیاد لنگرود توسط فرهنگیان

- بازداشت منیژه مؤذن مترجم و روزنامه‌نگار

- جان باختن یک کارگر در فردیس براثر سقوط از ارتفاع

*******

*سریال ادامه دار تجمع کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

روزچهار شنبه 17 آبان، سریال  تجمع کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری دراعتراض تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقابل ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری ادامه پیدا کرد.

*سومین روز تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت نفت اهواز نسبت به ادغام ودولتی کردن(غارت) صندوق بازنشستگی نفت مقابل ساختمان صندوق در اهواز

روز سه شنبه 17 آبان برای سومین روز متوالی+، کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت نفت اهواز برای اعتراض به ادغام ودولتی کردن(غارت) صندوق بازنشستگی نفت مقابل ساختمان صندوق در اهوازتجمع کردند و خواستار حفظ استقلال صندوق بازنشستگی نفت شدند.

شعارها:

«شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد»

«شاغل و بازنشسته پیوندتان مبارک»

«اتحاد اتحاد صندوق ما خصوصیه»

«فریادما بلند است اتحاد اتحاد»

«صندوق غارت کردند مارو بیچاره کردند»

«ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما»

این بازنشستگان با بیان اینکه صندوق ما خصوصی ا‌ست و صاحبان خاص دارد به خبرنگاررسانه ای گفتند: باید بخشنامه دولت مبنی بر ادغام ابطال و استقلال صندوق ما حفظ شود. منابع صندوق متعلق به ماست و دولت نباید به آن دست‌اندازی کند.

+تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت نفت اهواز نسبت به غارت صندوق بازنشستگی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی نفت در امانیه

روز دوشنبه 15 آبان، کارگران بازنشسته و مستمری بگیران صنعت نفت اهوازبرای اعتراض به غارت صندوق بازنشستگی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی نفت در امانیه کلانشهر اهواز تجمع کردند.

شعارها:

«صندوق غارت کردند مارو بیچاره کردند»

«امداد امداد»

*ادامه اعتراض کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شوش نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌ و وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی با تجمع مقابل دفتربهارستان نشین شهرستان

روز چهارشنبه 17 آبان، کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شوش  درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌ و وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی برای باری دیگر دست به  تجمع مقابل دفتر بهارستان نشین این شهرستان در استان خوزستان زدند.

شعارها:

«عدالتی ندیدیم ما دیگه رای نمی دیم»

«مدعی عدالت خجالت خجالت»

«پیام ما به دولت خجالت خجالت»

«وعده وعید چه خ.ب بود ولی همش دروغ بود»

«ازخوزستان تا گیلان ننگ براین مدیران»

«ازخوزستان تا تهران ننگ براین مدیران»

«تامین غارت کردند مارو بیچاره کردند»

«تامین اجتماعی چه اسم اشتباهی»

« نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»

«دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند»

«مجلس سرسپرده گرونی رو آورده»

«دولت ورشکسته دشمن بازنشسته»

«ما بجز حق نمیخوایم صدقه دولت نمی خوایم»

«حقوق بازنشسته فقط واسه یه هفته»

«تورم اسفبار حاکم شده توبازار»

*تجمع اعتراضی والدین دانش آموزان روستای قلعه سید مقیم نسبت به نبود معلم در اداره آموزش و پرورش بهبهان

تهدید و ضبط تلفن  همراه تجمع کنندگان از طرف نیروهای سرکوب دستگاه رهبری ودولت با کلت و شوکر و بازداشت 4 نفر

روز چهارشنبه 17 آبان،جمعی از والدین دانش آموزان روستای قلعه سید مقیم برای اعتراض به نبود معلم برای کلاس سوم،پنجم و همچنین معلم ورزش در اداره آموزش و پرورش بهبهان تجمع کردند.

براساس فیلم منتشره در شبکه های اجتماعی تجمع کنندگان از طرف نیروهای سرکوب دستگاه رهبری ودولت با کلت و شوکر مورد تهدید واقع شدندو تلفن  همراه تعدادی از آنها ضبط شدند.

برپایه آخرین گزارش های منتشره 4 نفر هم بازداشت شدند.

*تجمع اعتراضی رانندگان مینی بوس لیردف نسبت به عدم ارایه سوخت مقابل بخشداری

روز چهارشنبه 17 آبان، رانندگان مینی بوس لیردف شهرستان جاسک در استان هرمزگان برای اعتراض به عدم ارایه سوخت مقابل بخشداری لیردف تجمع کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،دادستان شهرستان جاسک با پیشناد بخشداری لیردف دستور داده است تا جایگاه داران از ارایه سوخت گازوییل به مینی بوس های بخش لیردف خودداری کنند که موجب اعتراض شهروندان مقابل بخشداری لیردف شده است.

بنابهمین گزارش،الان چند روزه که به مینی بوس داران گازوییل نمیدن، این طرح با پیشنهاد بخشدار بخش لیردف بوده و اجرایی شده، بخش لیردف در صد کیلومتری  شهرستان جاسک قرار داره که مردم بسیاری از روستاها با همین مینی بوس ها رفت و آمد میکنن. این طرح ظالمانه بخشدار بهمراه دادستان امامی و دوراندیش معاون سیاسی فرماندار بوده تا از سوختگیری مینی بوس و اتوبوس های شهرلیردف ممانعت بشه این اقدام نته نها در سطح شهرستان جاسک اجرا نشده فقط مختص بخش لیردف با حمایت بخشدار بومی اتفاق افتاده سوخت سرویس های مدارس هم نمیدن مردم خیلی پریشان هستند.

*بیانیه گروهی از فعالین دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران

از کرامات شیخ ما این است...

امروز فیلمی از فحاشی غلامرضا جمشیدیها رئیس دانشکده علوم اجتماعی تهران منتشر شد که در آن با وقاحت تمام دانشجویان را فاحشه و دانشکده را فاحشه‌خانه می‌نامد.

این اصطلاحات و چنین منشی به هیچ‌وجه از سوی فردی که ادعای ریاست یک محیط علمی را برعهده دارد پذیرفته نیست. جمشیدیها نه تنها فاقد پیشینه علمی مناسب است بلکه حداقلی‌ترین صلاحیت‌های لازم برای ارتباط اجتماعی را هم دارا نیست.

ما دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی تمام قد در کنار دانشجویان علوم اجتماعی تهران ایستاده‌ایم و هیچ گونه توهین به دانشجو و ساحت دانشگاه را تاب نمی‌آوریم.

توهین به دانشجویان علوم اجتماعی گویا سنتی در میان روسای این دانشکدگان است. در جنبش اخیر نیز ریاست دانشکده علوم اجتماعی علامه، دانشجویان را با الفاظی همچون "کدو" و "گَله" خطاب کرده بود. پیش‌فرض این است که روسای دانشکده‌ها باید حامی و همراه دانشجویان خود باشند؛ اما در وضعیتی به سر می‌بریم که مسئولان دانشگاه نفرتی بنیادین از دانش و دانشجو دارند. به صورتی که یکی با شنیدن نام آکادمی، دانشکده را محل "فاحشه‌گری" می‌نامد و دیگری با شنیدن اعتراض دانشجویان، می‌گوید که در دانشکده‌ی "من" جایی برای هوچی‌گری نیست! این مسئله تنها محدود به یکی دو دانشکده خاص نیست؛ در دانشکده زبان و ادبیات فارسی نیز عبدالرضا سیف با ریاست کودکانه خود فضا را برای هرگونه فعالیت علمی و دانشجویی محدود ساخته و حتی پا از قلمرو خود فراتر گذاشته دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا را "رقاص" خطاب می‌کند.

این وضعیت چنین باقی نخواهد ماند. چه بسا در زمانه‌ای نزدیک اندیشه‌ها و نگاشته‌های همین دانشجویانِ همواره زیر ضرب اما سرافراز، با پوستِ تن این کتاب‌سوزان جلد خواهد گشت.

منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*گرامیداشت قربانیان کمپ ترک اعتیاد لنگرود توسط فرهنگیان

فرهنگیان لنگرود در سوگ ۳۲ جوانی که در کمپ ترک اعتیاد این شهر  زنده زنده در آتش سوختند، شمع روشن کردند و شعر و سرود خواندند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

*بازداشت منیژه مؤذن مترجم و روزنامه‌نگار

روز چهارشنبه 17 آبان،منیژه مؤذن مترجم و روزنامه‌نگار، توسط نهادهای سرکوبگردستگاه رهبری و دولت بازداشت شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و نهاد بازداشت کننده او اطلاعی در دست نیست.

*جان باختن یک کارگر در فردیس براثر سقوط از ارتفاع

روز سه شنبه 16 آبان،یک کارگر 34 ساله حین کار دریک ساختمان نیمه کاره واقع در بلوار خمینی شهر فردیس براثر سقوط از چاله آسانسور طبقه سوم به پایین دردم جان باخت.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید