اخباروگزارش های کارگری 13-14 آبان ماه 1402

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

- بیانیه مشترک: جنگ ویرانگر و ارتجاعی علیه مردم ستم دیدۀ غزه را محکوم می کنیم! - تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقابل ساختمان مدیریت شرکت

- تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان خمینی ارومیه نسبت به نحوه پرداخت تعرفه پرستاری  مقابل ساختمان اداری
- تجمع اعتراضی جمعی از داروسازان موسس داروخانه گیلان نسبت به عدم پرداخت مطالبتشان از طرف بیمه ها مقابل انجمن داروسازان استان
- تجمع اعتراضی کسبه خیابان فجر نگارستان تبریز نسبت به اجرای طرح سنگفرش این خیابان
- پرونده مسعود زینال زاده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد
- جان باختن یک کارگردر کارخانه پنبه پاک کنی شیرزاد براثریزش دیوارسنگی
*******
*بیانیه مشترک:
جنگ ویرانگر و ارتجاعی علیه مردم ستم دیدۀ غزه را محکوم می کنیم!
 در روز ۷ اکتبر ( ۱۵ مهر) بار دیگر بازیگرانی که حیات و بقای خود را وابسته به آتش افروزی و دمیدن بر آتش جنگ می دانند،  به خلق جنایت هایی دست یازیدند که از دید هیچ انسانی پنهان نمی ماند. این درگیری طی سه هفته هزاران کشته و ده ها هزار زخمی، صدها هزار آوارۀ جدید و ویرانی اکثر مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مراکز آموزشی، اردو گاه های پناهندگان بوده و اسرائیل از هوا و زمین و دریا با سلاح های مرگبار به انهدام تمام مظاهر زندگی از غزه دست زده و برای بیرون راندن مردم این منطقه و اشغال و تصرف غزه و به بهانۀ ریشه کن ساختن حماس از هیچ جنایتی حتی کاربرد بمب های فسفری فروگذار نکرده است. 
این جنگ ادامه و استمرار سیاستی است که از بیش از صدسال پیش از سوی امپریالیسم و از ٧٥ سال پیش توسط دولت نژادپرست، توسعه طلب و استعمارگر اسرائیل برای ضمیمه کردن خاک فلسطین به اسرائیل صورت می گیرد. نادیده گرفتن حق داشتن  سرپناه و ابتدایی ترین امنیت و آرامش و حق زندگی عادی بدون تهدید و نگرانی از دست دادن زندگی خود و خانواده و کاشانه خود از سوی اسرائیل، مبارزه مردم زیر ستم فلسطین را حقانیت می بخشد. مبارزه ای که به رغم فراز و نشیب ها و ضعف و قوت ها به درازای عمر اسرائیل همواره ادامه داشته است. حق حیات و داشتن امنیت و امکان کار و زندگی که حتی در دنیای سرمایه داری به رسمیت شناخته می شود، برای مردم فلسطین از سوی دولت اسرائیل و حامیان امپریالیست اش قابل قبول نیست و مردم فلسطین حتی در اردو گاه ها نیز مصونیت ندارند.
اما سرکوب، کشتار، زندان و شکنجه و بیرون رانده شدن از خانه و سرزمین خود و تباهی و ویرانی، تنها ارمغان اسرائیل و حامیان امپریالیست اش برای مردم فلسطین نیست. مردمی که سال هاست برای حفظ همسر و فرزندان و سرپناه خود در هراس هستند چگونه می توانند سطح آگاهی سیاسی خود و از جمله  شناخت از روش های دقیق مبارزه شان را ارتقا بخشند و از رهبران لایق و دلسوز خود برخوردار باشند، در حالی که پیوسته در معرض سرکوب نظامی و پلیسی و دستگیری و شکنجه و اخراج قرار دارند؟  امپریالیسم و رژیم صهیونیستی در تمام دوران سلطۀ خود بر سرزمین فلسطین، هرگونه اندیشۀ مترقی و جنبش سیاسی مخالف سلطه و خواهان آزادی و استقلال را نیز سرکوب کردند و می کنند. آنها همچنین برای تضعیف، منزوی ساختن و در نتیجه ریشه کن کردن مقاومت آزادی بخش و جنبش های انقلابی در فلسطین،  آگاهانه زمینه را برای رشدیابی نیروهای ارتجاعی در آن سرزمین فراهم آوردند. بر کسی پوشیده نیست که حماس، که اکنون اسرائیل به بهانۀ مبارزه با آن نقشه های توسعه طلبی ارضی، نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را به عمل در می آورد، با حمایت دولت اسرائیل و برای منزوی کردن و منهدم ساختن جنبش آزادی بخش فلسطین و سازمان های مترقی فلسطینی رشد کرد، توسعه یافت و ادارۀ غزه را در دست گرفت.  آری،  سیاست های دولت اسرائیل موجب گردیده که جریان هائی مانند حماس و جهاد اسلامی که خود را به دروغ مدافع آرمان مردم فلسطین جا می زنند و در واقع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منافع برخی قدرت های منطقه ای را به پیش می برند، در صحنۀ سیاسی فلسطین قد علم کنند و پرچم دروغین «مقاومت» را در دست گیرند. از این رو مردم زحمتکش فلسطین میانه تیغه های تیز قیچی و یک زورآزمایی میان دو جبهه ارتجاعی تکه پاره شوند و آزادی و استقلال از آنها گرفته شده است: از یک سو گروگان نیروی ارتجاعی یی هستند که با قسم یاد کردن به نام «فلسطین و قدس» سودای تحکیم ایدئولوژی و پان اسلامیسم در سر می پرورانند و از سوی دیگر با قساوت و بی رحمی سیاست فاشیستی - صهیونیستی کشور نژاد پرست اسرائیل  گرفتار هستند. ما هر دو نیروی ارتجاعی و ضد مردمی را محکوم می کنیم.
 سیاست حماس و جهاد اسلامی و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اش در لبنان و عراق و یمن و سوریه و غیره مبتنی بر پان اسلامیسم  با هدف ایجاد دولت اسلامی از نوع جمهوری اسلامی یا مشابه آن در فلسطین است. سیاست و ایدئولوژی اسرائیل و  سیاست حامیان اسرائیل بویژه امپریالیسم آمریکا و انگلیس سیاست کوچ اجباری، استعمار، نژاد پرست و بقای اسرائیل قوی و برتری طلب  در منطقه است. هیچ یک از این سیاست ها منفعتی برای مردم ستم دیده و زحمتکش فلسطین در بر ندارد و همۀ آنها از سوی مردم آگاه و کارگران و زحمتکشان محکوم می باشند.
هر وجدان آگاهی باید از  مردم ستمدیده فلسطین در مقابل توحش نیروهای فاشیست اسرائیل دفاع نماید.  توده های زحمتکش کشورهای مختلف باید علیه این جنگ ویرانگر و کشتار انسان های بی دفاع در غزه موضع گیری کنند و در خیابان های کشور خود قطع فوری جنگ را فریاد بزنند.
باید سیاست های سلطه طلبانه و سود جویانۀ حکومت های مدافع جنگ و طرف های درگیر در این مناقشه که بر اهداف منافع امپریالیستی، غارت گری و عظمت طلبانه استوار است و براساس نفی حقوق مردم فلسطین و قتل و جنایت آشکار  ترسیم گردیده،  محکوم کرد و با افشای سیاست اسرائیل و حامیان امپریالیست اش از یکسو و افشای سیاست ها و اهداف ارتجاعی حماس، جهاد اسلامی و جریان های لیبرال رفرمیست مدعی رهبری مردم فلسطین،  از گسترش جنگ ممانعت به عمل آورد. رژیم های اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر، عربستان،آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و متحدانشان، همگی به دنبال منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی خود هستند و هیچ کدام خواستار فلسطینی آزاد،  مستقل و پیشرو، فلسطینی که منافع مردم آن سرزمین، بویژه منافع و خواست های کارگران و زحمتکشان فلسطینی را تأمین کند نیستند.
باید با برافراشتن پرچم مبارزه با اشغال، کشتار و جنگ و تلاش برای صلح عادلانه و آزادی مردم فلسطین، پرچمی که باید از سوی کارگران و زحمتکشان و همه مردم آزادیخواه و مترقی در سراسر جهان از جمله در اسرائیل، برافراشته شود برای پایان دادن به این وضعیت مرگبار خاتمه داد. 
با شعار   مخالفت با جنگ و کشتار و آدم کشی، به دفاع از مردم مظلوم فلسطین و کارگران و زحمتکشانی که زندگی آنها تحت الشعاع مصیبت های این جنگ ارتجاعی قرار گرفته است، بپردازیم. توده های زحمتکش و ستمدیده فلسطین حق دارند برای تغییر در سرنوشت خود که از سوی سازش کاران، مصلحت اندیشان و نارهبران به بازی گرفته شده است تجدید نظر کنند و در مبارزه ای آگاهانه حاکم بر سرنوشت خود شوند.
۱۳ آبان ۱۴۰۲
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان
*تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقابل ساختمان مدیریت شرکت
روز شنبه 13 آبان برای چندمین بار،کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری برای اعتراض به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقابل ساختمان مدیریت شرکت تجمع کردند.

 
*تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان خمینی ارومیه نسبت به نحوه پرداخت تعرفه پرستاری  مقابل ساختمان اداری
روز شنبه 13 آبان، پرستاران بیمارستان خمینی ارومیه برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به نحوه پرداخت تعرفه پرستاری(اصل تعرفه ناعادلانه و پیچیده،نحوه بازپرداخت و توزیع بدتر از اصل تعرفه و فاصله و مدت پرداخت غیر اصولی) مقابل ساختمان اداری این واحد درمانی در استان آذربایجان غربی تجمع کردند.
شعارها:
«پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن»
«فقط شعارشنیدیم هیچ عملی ندیدیم»
 
*تجمع اعتراضی جمعی از داروسازان موسس داروخانه گیلان نسبت به عدم پرداخت مطالبتشان از طرف بیمه ها مقابل انجمن داروسازان استان
روز جمعه 12 آبان، جمعی از داروسازان موسس داروخانه گیلان برای اعتراض به عدم پرداخت مطالبتشان از طرف بیمه ها مقابل انجمن داروسازان استان در شهررشت تجمع کردند و خواستار پیگیری رفع مشکلات طرح دارویار در پرداخت مطالبات داروخانه ها و اصلاح قرارداد یکطرفه بیمه ها با داروخانه ها شدند.
 
برپایه گزارش یک منبع خبری محلی،در طرح دارویار بابت تاخیرات تقریبا همیشگی و پرداخت بدون نظم بدهی بیمه ها به داروخانه ها هیچ جریمه ای در نظر گرفته نشده و در نتیجه مطالبات مراکز قرارداد بیمه ها به حیات خلوت بیمه ها برای تصرف امانات مالی مراکز و پرداخت با تاخیر و غیر قابل اتکا تبدیل شده است.
*تجمع اعتراضی کسبه خیابان فجر نگارستان تبریز نسبت به اجرای طرح سنگفرش این خیابان
روزشنبه 13 آبان، کسبه خیابان فجر نگارستان تبریزبرای اعتراض وجلوگیری ازاجرای طرح سنگفرش این خیابان  مقابل لودر شهرداری منطقه هفت تبریزتجمع کردند و مانع از خاکبرداری شدند.
 
براساس آخرین گزارش رسانه ای شده،شهرداری منطقه هفت تبریز در یک اقدامی عجیب شنبه شب دست به کار شده و خیابان فجر را سنگفرش کرد .
*پرونده مسعود زینال زاده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد
کیفرخواست پرونده آقای مسعود زینال زاده از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران  صادر شد و به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران  با قضاوت قاضی افشار ارجاع شده‌است 
زینال زاده پیش‌تر در مراسم تدفین آرمیتا گراوند بازداشت شده‌بود و به زندان اوین منتقل شد  
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*جان باختن یک کارگردر کارخانه پنبه پاک کنی شیرزاد براثریزش دیوارسنگی
روزدوشنبه یکم آبان،یک کارگرحین کار محوطه‌سازی و دیوارکشی در کارخانه شیرزاد واقع درشهر پیش قلعه،استان خراسان شمالی براثریزش دیوارسنگی زیر خروارها خاک وسنگ گرفتاروجان خودرا ازدست داد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


اخباروگزارش های کارگری 14 آبان ماه 1402
- یکشنبه های اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته: 
1- یکشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای امل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با برپایی تجمع در
آغاجاری(شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری)
اهواز (شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب)
منطقه عملیاتی  خارک(شرکت نفت فلات‌قاره)
منطقه عملیاتی سیری(شرکت نفت فلات‌قاره) 
- بیانیه تشکلها در حمایت از اعتراضات کارگران رسمی نفت
2- یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌ و وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی با راهپیمایی  و تجمع
درشهرهای اهواز وکرمانشاه مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان،
دزفول مقابل اداره تامین اجتماعی شهرستان
وشوش مقابل فرمانداری شهرستان 
3- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله اجرا نشدن همسازی،عدم پرداخت مطالبات معوقه  وخدمات درمانی ناکافی مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد درشهرهای
اصفهان با پهن کردن سفره خالی و سردادن شعارهای«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»،«مدیر بی لیاقت خجالت خجالت»،وعده های دروعین دلیل این شلوغی»،«عدالتی نیدیدیم فقط دروغ شنیدیم» و ...... 
اهواز،
رودبار(کارگران بازنشسته فولاد البرزغربی)
و
سواد کوه(کارگران بازنشسته فولاد البرزمرکزی)
- تجمع اعتراضی جمعی از معلمان کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل وزارت آموزش و پرورش
- احمد علیزاده، جهت تحمل حبس راهی زندان ایلام شد
- تشکیل پرونده جدید و صدور کیفرخواست برای محمد حبیبی
- فواد فتحی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد 
- همچنان حادثه؛ کماکان تعلّل!
- جان باختن یک کارگر در کرمان براثر ریزش سقف خانه
- مرگ و مصدومیت 2 کارگرزن فضای سبز شهرداری مشهد براثر تصادف
- جان باختن 2 کارگر درنیشابوربراثر گازگرفتگی
*******
*یکشنبه های اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته: 
1- یکشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای امل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با برپایی تجمع در
آغاجاری(شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری)
اهواز (شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب)
منطقه عملیاتی  خارک(شرکت نفت فلات‌قاره)
منطقه عملیاتی سیری(شرکت نفت فلات‌قاره) 
تصاویر:
آغاجاری:
 
اهواز:
 
منطقه عملیاتی  خارک:
 
منطقه عملیاتی سیری:
 
*بیانیه تشکلها در حمایت از اعتراضات کارگران رسمی نفت
کارگران رسمی نفت به دنبال اعتراضات پراکنده خود نسبت به وضعیت معیشت، سطح پائین دستمزد و دست درازیهایی که توسط دولت به حقوق و مزایایشان می شود، حدوداً از دو ماه پیش در یکی از تجمعات خود اعلام کردند تا تحقق خواسته‌هایشان روزهای دوشنبه تجمع برگزار خواهند کرد و دوشنبه‌های هر هفته را به عنوان روز اعتراضی کارگران رسمی نفت تعیین کردند.
بیش از یک سال است که بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری شامل معلمان و مخابرات روزهای معینی در هفته را به عنوان روزهای اعتراضی خود تعیین کرده و به طور همزمان در شهرهای مختلفی تجمعات برگزار می کنند. این شیوه از مبارزه و اعتراص تاکنون نقش بسزائی در ایجاد اتحاد میان بازنشستگان و تقویت جنبش بازنشستگی داشته و به یک سنت تبدیل شده است.
کارگران نفت نیز امروز با الگوپذیری از این سنت پیشرو و مدرن، در حال انسجام بخشیدن و سازماندهی اعتراضاتشان هستند. تردیدی نیست که بکارگیری این شیوه از اعتراض، مبارزات کارگران رسمی نفت را قدرت خواهد بخشید.
سازمان یافتن کارگران رسمی نفت نه تنها مبارزات در بخش نفت را قدرتمند خواهد کرد، بلکه در قدرت گیری اعتراض و متحد شدن همه کارگران در همه بخشهای تولیدی، پروژه ای، خدماتی و غیره در مقابل کارفرمایان و سیستم حکومتی حامی آنان هم تأثیر فراوان خواهد داشت.
بخش تولیدی در صنعت نفت شاهرگ کسب درآمد دولت و حکومت است و علاوه بر این کارفرمای این صنعت خود دولت است که مستقیماً در برابر کارگران قرار دارد. دولت برای تأمین هزینه‌های گزاف دم و دستگاه خود و برای تأمین هزینه‌های حکومت داری به طور کلی، نیاز حیاتی به فعال بودن بخش تولیدی نفت دارد. از اینرو کارگران رسمی و ارکان ثالث نفت جایگاه ویژه ای در کل جنبش کارگری دارند. گسترش اعتراضات کارگران رسمی نفت، فشار اساسی و تعیین کننده بر دولت وارد خواهد آورد و آن را مجبور به پاسخگویی خواهد کرد و پی آمد هر پیروزی و موفقیت کارگران نفت زمینه ساز پیروزیها و موفقیتهای کارگران در همه بخشهای دیگر خواهد شد.
وظیفه همه ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و همه انسانهای خواهان رفاه و آسایش است که از مبارزات کارگران رسمی نفت حمایت کنیم.
امضاء
1- اتحاد بازنشستگان
2- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
3- سندیکای نقاشان البرز
4- شورای بازنشستگان ایران
5- کمیته پیگیری ایجادتشکلهای کارگری
6- ندای زنان ایران
7_صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد
2- یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌ و وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی با راهپیمایی  و تجمع
درشهرهای اهواز وکرمانشاه مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان،
دزفول مقابل اداره تامین اجتماعی شهرستان
وشوش مقابل فرمانداری شهرستان 
شعارها:
«مرتضوی حیا کن وزارت و رها کن»
«عدالتی ندیدیم ما دیگه رای نمی دیم»
«رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو»
«دولت ششکلاسه همین روزا خلاصه»
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
«اتحاد اعتراض علیه فقر و فساد»
«تاحق خود نگیریم  آرام نمی نشنیم»
«بازنشسته دادبزن حق تو فریاد بزن»
«بازنشسته می میرد ذلت نمی پذیرد»
«زیربار ستم نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی ننگ براین بردگی مرگ بر این بردگی»
«خواسته ما این زمان معیشت است و درمان»
«وکیل با شرافت حمایتت میکنیم»
«مدعی عدالت خجالت خجالت»
«مسئول بی کفایت خجالت خجالت»
«ازخوزستان تا گیلان ننگ براین مدیران»
«حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون»
«معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست»
«درمان رایگان حق مسلم ماست»
«اجرای همسان سازی بدون حقه بازی»
«تامین غارت کردند مارو بیچاره کردند»
«این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی»
«تامین اجتماعی چه اسم اشتباهی»
«تامین پردرآمد چه برسر تو آمد»
« نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»
«دولت خیانت می کند مجلس حمایت می کند»
«دشمن ما همینجاست دروغ میگند آمریکاست»
«یخچال بازنشسته خالی تر از گذشته»
«دولت ورشکسته دشمن بازنشسته»
«دولت ورشکسته کو حق بازنشسته»
«قانون کی شکسته دولت ورشکسته»
«گرانی تورم بلای جان مردم»
«نذر و نیاز کافیه سغره ما خالیه»
«کو مهار تورم دروغ نگید به مردم»
«کنترل تورم دروغ به کل مردم»
«ما بجز حق نمیخوایم صدقه دولت نمی خوایم»
«ننگ ما ننگ ما صدا وسیمای ما»
«ننگ ما ننگ ما مخبر الدنگ ما»
تصاویر:
اهواز:
 
دزفول:
 
شوش:
 
3- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله اجرا نشدن همسازی،عدم پرداخت مطالبات معوقه  وخدمات درمانی ناکافی مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد درشهرهای
اصفهان با پهن کردن سفره خالی و سردادن شعارهای«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»،«مدیر بی لیاقت خجالت خجالت»،وعده های دروعین دلیل این شلوغی»،«عدالتی نیدیدیم فقط دروغ شنیدیم» و ...... 
اهواز،
رودبار(کارگران بازنشسته فولاد البرزغربی)
و
سواد کوه(کارگران بازنشسته فولاد البرزمرکزی)
تصاویر:
اهواز:
 
رودبار:
 
کارگران بازنشسته فولاد البرزمرکزی - مازندران:
 
*تجمع اعتراضی جمعی از معلمان کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل وزارت آموزش و پرورش
روز یکشنبه 14 آبان، جمعی از معلمان مقطع ابتدایی و استثنایی  کشور برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش زدند.
 
 
 
*احمد علیزاده، جهت تحمل حبس راهی زندان ایلام شد
احمد علیزاده، دبیر ورزش دبیرستان‌‌های آبدانان، استان ایلام، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان ایلام شد.
احمد علیزاده، در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۱ در رابطه با اعتراضات سراسری در شهرستان آبدانان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چندی با تودیع وثیقه آزاد شد. اواخر اسفند ۱۴۰۱، آقای علیزاده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با اتهام «تشکیل دسته و گروه بیش از دو نفر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به شش سال و یک روز حبس تعزیری، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و شانزده روز حبس تعزیری، بازنشستگی اجباری، اقامت اجباری در شهر فنوج از توابع سیستان و بلوچستان و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. همچنین ایشان مجدداً در تاریخ ١٧ دی‌ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در آبدانان بازداشت و به زندان ایلام منتقل شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*تشکیل پرونده جدید و صدور کیفرخواست برای محمد حبیبی
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، برای پرونده‌ای جدید به دادگاه فراخوانده شد.
این فعال صنفی در تاریخ ۲۰ دیماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار با اتهام اجتماع و تبانی محاکمه خواهد شد.
این پرونده مربوط به بازداشت این فعال صنفی در تاریخ ۱۶ فروردین سال جاری است و مصادیق درج شده در پرونده مربوط به تجمعات معلمان در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه در تاریخ ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۱ است.
محمد حبیبی، یکم خرداد ماه بعد از ۴۵ روز با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از بازداشتگاه ۲۰۹ ازاد شد.
این فعال صنفی در طی سال‌های گذشته، در اسفندماه ۹۶ ، اردیبهشت ۹۷ و فروردین ۱۴۰۱ نیز بخاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت شده و این سومین بار است که در طی این سالها به دادگاه فراخوانده می‌شود.
#عادی_سازی_خیابان
#خیابان_از_آن_ماست
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*فواد فتحی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد 
فواد فتحی، فعال کارگری اهل سنندج و ساکن تهران روز شنبه سیزدهم آبان، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
*همچنان حادثه؛ کماکان تعلّل!
عصر یکشنبه ۱۴ آبان در خوابگاه طلاکوب واقع در پردیس تهرانپارس، شاهد اتفاق ناگواری برای یکی از دانشجویان این خوابگاه بودیم که باعث بیهوش شدن ایشان شد و متاسفانه باز هم شاهد تاخیر ۲۰ دقیقه‌ای اورژانس برای رسیدگی به این موضوع بودیم.
همچنان اتفاقاتی غیرمترقبه جان دانشجویان را تهدید می‌کند و اما مسئولین بدون توجه به این‌گونه مسائل حیاتی در خواب غفلت به سر می‌برند.
از مسئولین درخواست می‌شود تا جدّیت خود را صرف حل این معضل مهم کرده و برای احداث ایستگاه اورژانس اقدام نمایند.
شورای صنفی دانشجویان سرای طلاکوب دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
*جان باختن یک کارگر در کرمان براثر ریزش سقف خانه
روزیکشنبه 14 آبان،یک کارگر 45 ساله حین کار تخریب بخشی از دیوار ساختمان مسکونی قدیمی واقع در خیابان ابوذر شهر کرمان براثر ریزش سقف خانه زیر تلی از آوار گرفتار شد ودر دم جان خود را ازدست داد.
*مرگ و مصدومیت 2 کارگرزن فضای سبز شهرداری مشهد براثر تصادف
روز یکشنبه 14 آبان،براثر برخورد یک خودروبا 2 کارگرزن فضای سبز شهرداری مشهد حین کار گلکاری در فضای سبز بزرگراه امام علی مشهد یکی از آنها با 37 سال سن  در دم جان باخت وکارگر 30 ساله دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
*جان باختن 2 کارگر درنیشابوربراثر گازگرفتگی
روزیکشنبه 14 آبان،2 کارگرمیانسال یک کارگاه صنعتی  واقع در بولوار مهرآباد نیشابوربراثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان خودرا ازدست دادند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید