زن ناموس هيچکس نیست

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قتل هاى ناموسی در شهرهاى کردستان و فشارهايى که به خودکشی زنان و دختران جوان منجر شده است، باید ما مردم را در سراسر کردستان تکان دهد و از جای خود بلند کند.نباید بگذاریم که مردسالاری، ناموس پرستی و سنت هاى ضد انسانی و عقب مانده بیش از این جان زنان و دختران جوان را بگیرد. ما امضا کنندگان عليه قتلهاى ناموسی اعلام می کنیم در مقابل جنایاتی که عليه زنان صورت می گیرد می ایستیم و از هر طریق ممکن برای پایان دادن به این جنایات و عليه همه رسومات و قوانین عقب مانده و ضد زن تلاش میکنیم. ما همه زنان و انسانهاى مدافع انسانیت و مدافع حقوق زن را به پیوستن به این حرکت فرامی خوانیم.

 ليست امضاها در فرمات PDF

https://azadi-b.com/J/file/Emzaha_qatl_namosi.pdf