فراخوان دانشجویی، برای بی حجابی و اعتراض به حجاب اجباری

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان دانشجویان سراسر کشور برای بی‌حجابی و اعتراض علیه حجاب اجباری (فراخوان تشکل‌ها، گروه‌ها و جمع‌های دانشجویی مستقل از حکومت) پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاه‌ها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاه‌ها شروع به اجرای طرح موسوم به «تذکر لسانی» برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه بخاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوبگر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاه‌ها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیت‌ها به طور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسی‌ترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.

از این رو، ما تشکل‌ها، جمع‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور می‌خواهیم؛ دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوبگر حکومت از جمله حراست و لباس‌شخصی‌ها ایستادگی کرده و همچنین با بی‌حجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب زن زندگی آزادی فتح کرده ایم حفظ آنرا تثبیت کنیم.

بنابراین روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در سطح دانشگاه‌ها:

با سازماندهی تجمعات اعتراضی و یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بدهیم.

نه روسری نه توسری آزادی و برابری
حکومت زن ستیز نابود باید گردد
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی

تشکل دانشجویان پیشرو
نهاد دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی
نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال
نهاد آزاد اندیشان جندی‌شاپور
نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا
جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)
اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان)
جمع‌هایی از دانشجویان و فعالین:
دانشگاه اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه بهشتی