تجمعات سراسری  بازنشستگان کشوری در چند شهر.اخبار نفت:شماره ۱۰ و یک مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران "تجمع، اعتراض حق مسلم ماست" روز نهم آبانماه بازنشستگان کشوری شامل معلمان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته، همانند سه شنبه های گذشته  در شهرهای کرمانشاه، ایلام، قزوین، سنندج، همدان و اهواز علیه فقر ، گرانی، بی تامینی، و اختلاسها و دزدیها  و برای پیگیری مطالباتشان از جمله خواست آزادی فوری معلمان زندانی، تجمع کردند.   
یک اتفاق مهم در اعتراضات امروز بازنشستگان تجمع مشترک بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی بود.

در این تجمع بازنشستگان سخنرانی هایی در مورد خواستها و مطالباتشان داشتند و یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در جمع بازنشستگان کشوری سخنرانی کرد و از مشکلات معیشتی مشترک همه  بازنشستگان و کارگران از جمله سطح نازل حقوقهای زیر خطر فقر سخن گفت. عکسی از این تجمعات با بنرهایی که بر روی خواستهای بازنشستگان از جمله شعارهای "شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد"،  "لشکری، کشوری، تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد" ، "معیشت منزلت حق مسلم ماست"، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، و "درمان رایگان" رابطه عمیق این اعتراضات را با اعتراضات کل جامعه علیه فقر و بی تامینی نشان میدهد . در این تجمع اعتراضی بازنشستگان در اهواز همچنین شعار میدادند: "اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد"، "تجمع اعتراض حق مسلم ماست"، "به دزدی عادت کردن ، ما را بیچاره کردن"، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "درمان رایگان حق مسلم ماست"، "گرانی تورم، بلای جان مردم" ، و "حاصل کار دولت، غارت جیب ملت".  در آخر با سر دادن سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی جان فدا میکنیم در ره آزادگی کل بساط بردگی و توحش حاکم را  به چالش کشیدند.   بدین ترتیب بازنشستگان  پرچم اتحاد مبارزاتی کل طبقه کارگر و جامعه را برافراشته و صدای اعتراض همه مردم هستند و باید از اعتراضاتشان وسیعاحمایت کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران
۹ آبان ۱۴۰۲،  ۳۱ اکتبر   ۲۰۲۳

 


اخبار نفت:شماره ۱۰
تجمع  اعتراضی کارگران پتروشیمی آبادان و  ادامه تجمعات کارگران رسمی منطقه سیری در فلات قاره
بنا بر خبر منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات  کارگران پیمانی نفت امروز هشتم آبانماه کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به به حقوق های نجومی مدیران و عدم پرداخت حقوقهای معوقه و حق جذب کارگران با خواست استعفای  «بچاری» مدیرعامل مجتمع، مقابل ورودی پتروشیمی تجمع کرده و علیه او شعار دادند.
روز گذشته، یک‌شنبه هفتم آبانماه کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه سیری در اعتراض به تعرضات معیشتی حکومت و عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجدداً دست به تجمع زدند. حذف کامل سقف‌حقوق که موجب کاهش دریافتی های کارگران شده است، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و بازگرداندن کسورات مالیاتها و اجرای ماده خواستهای فوری این کارگران است. همانطور که گزارش کردیم در این رابطه در روز گذشته کارگران رسمی شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری نیز تجمع داشتند. کارگران رسمی نفت اعلام کرده اند که تا وقتی خواستهایشان پاسخ نگیرد به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. هم اکنون بخش های مختلف کارگران در نفت در اعتراض بسر میبرند. اعتراضات در نفت در متن جنبش کارگری پر التهاب و شرایط  انقلابی جامعه تقویت بخش اعتراضات در کل جامعه است. از مبارزات و خواستهای برحق کارگران بازنشستگان که صدای اعتراض همه مردم علیه تعرضات معیشتی هستند وسیعا حمایت کنیم. به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید.
 
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۸ آبان ۱۴۰۲،  ۳۰ اکتبر   ۲۰۲۳

 


۸ آبان : تجمعات سراسری بازنشستگان مخابرات در ۲۰ شهر
شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد
روز  هشتم آبانماه در یکی دیگر از دوشنبه ههای اعتراضی بازنشستگان مخابرات در اعتراض به فقر و بی تامینی و عدم اجرای کامل آیین نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹  و مشکلات بیمه ای خود  در چندین شهر دست به تجمع زدند. این تجمعات در شهرهایی چون  اهواز، رشت، ایلام، قزوین ، اردبیل،  تهران، اراک، زنجان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، اندیمشک، ساری، تبریز، ارومیه، سنندج، خرم آباد، زاهدان، همدان، 
در اهواز بازنشستگان با تجمع و راهپیمایی و شعارهای  اعتراضی خود علیه دزدیها و اختلاسها خواستهای خود را فریاد زدند و بر تداوم اعتراضات خود تاکید کردند.  در تهران بازنشستگان با شعار بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن صدای اعتراض خود را بلند کردند. در اراک بازنشستگان با شعار مجلس خیانت میکند دولت حمایت میکند اعتراض خود را به بخش های مختلف حکومتی اعلام کردند. در این شهر در روز گذشته نیز بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع داشتند و با سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی جان فدا میکنیم در ره آزادگی صحنه زیبایی از اعتراض آفریدند. در زنجان بازنشستگان با تجمع و راهپیمایی و فریاد تا حق خود نگیریم آروم نمی نشینیم بر تداوم اعتراضات خود تاکید کردند. در کرمانشاه بازنشستگان مقابل ساختمان مخابرات تجمع کردند و بعد با راهپیمایی و فریاد شعار "وعده و وعید کافیه ، سفره م خالیه " اعتراض خود را علیه فقر و بی تامینی وخلف وعده ها اعلام داشتند. در اصفهان بازنشستگان با شعار های اعتراضی علیه مخابرات و دولت و شعار یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه صدای اعتراضشان را علیه دزدی ها بلند کردند. 
بازنشستگان نبض تپنده اعتراضات مردمی علیه فقر و بی تامینی و دزدی ها و اختلاس ها و کل بساط چپاول مافیای حکومتی هستند. از مبارزات و خواستهای بازنشستگان وسیعا حمایت کنیم.
حزب کمونیست کارگری ایران
۸ آبان  ۱۴۰۲،  ۳۰ اکتبر  ۲۰۲۳