تجمعات اعتراضی سراسری بازنشستگان مخابرات و چند خبر دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران:  وزیر بی لیاقت نمیخوایم، نمیخوایم امروز ششم آذر ماه بازنشستگان مخابرات در نزدیک به ۲۰ شهر جمع شدند و همچون دوشنبه های دیگر صدای اعتراض خود را علیه فقر وبی تامینی، تعرضات معیشتی حکومت و بی پاسخ ماندن مطالباتشان بلند کردند. این تجعات در شهرهایی چون تهران، خرم آباد، شیراز، زنجان، بندرعباس، رشت، اصفهان، اردبیل، بجنورد، سنندج، کرمانشاه، مریوان، اهواز، تبریز، بیجار و زاهدان برگزار شدند.

شعارهایی مثل " حقوق بازنشسته  پشت  درهای بسته "، "گرانی تورم بلای جان مردم"، وزیر بی لیاقت نمیخوایم، نمیخوایم"، "شرکت پر درآمد چه بر سر تو آمد"، " "اجرای آیین‌نامه حق مسلم ماست "، "تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم"، "تا  حق خود نگیریم دوشنبه ها می آییم"، "مرگ بر غارتگر"، "مرگ بر دروغگو"، " دولت بی اختیار ! شرمت باد"، توسط بازنشستگان خشمگین فریاد زده میشد. 
بازنشستگان خواستار افزایش حقوقها به بالای خط فقر ۳۰ میلیونی، اجرای همسان سازی و پایان دادن به اختلاسها و چپاولگر هستند. بازنشستگان مخابرات همچنین خواستار اجرای فوری  آیین نامه ی استخدامی ۱۳۸۹ که بهبودی در معیشت آنها ایجاد میکنند هستند.
بازنشستگان در اعتراضات خود با فریاد شعارهایشان دولت و کل حاکمیت را بخاطر چپاولگریهایشان به چالش کشیده و صدای رسای اعتراض همه مردم هستند. از خواستها و مبارزات بازنشستگان باید وسیعا حمایت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران
۶ آبان  ۱۴۰۲،  ۲۷  نوامبر  ۲۰۲۳

 

اخبار نفت:شماره ۲۶
تجمع اعتراضی کارگران نفت فلات قاره سیری و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
امروز پنجم آذر ماه بنا بر روال یکشنبه های اعتراضی اعلام شده، کارگران رسمی شرکت نفت فلات قاره سیری و کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به تعرضات معیشتی و بی پاسخ ماندن مطالبات خود تجمع کردند. حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ از جمله افزایش درصد گرید و اپریزال و عدم  دست‌درازی به صندوق بازنشستگی مطالبات فوری این کارگران است. 
اعتراضات در نفت همچنان گسترده است و بخش های دیگر شاغل در این مرکز کلیدی کارگری از جمله کارگران قراردادی اعتراضات خود را علیه انواع قراردادهای برده وار کاری با خواست رسمی شدن استخدام مستقیم در شرکت نفت و کوتاه شدن دست پیمانکاران دنبال میکنند. اعتراضات کارگران نفت بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشته و حمایتهایی را در پی داشته ست. به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید.
حزب کمونیست کارگری ایران
۵ آذر ۱۴۰۲،  ۲۶ نوامبر  ۲۰۲۳

 


تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد
امروز پنجم آذر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق معمول یکشنبه های اعتراض در شهرهایی چون اهواز، شوش، اراک و کرمانشاه دست به تجمع زدند. در شوش بازنشستگان از شهرهای کرخه و کارون و شوش تجمع کردند و سپس دست به راهپیمایی زدند و شعار میدادند :"فقط کف خیابون به دست میاد حقمون:"، تامینو غارت کردند ما را بیچاره کردند" و :"تامین اجتماعی چه نام اشتباهی:".
در اهواز بازنشستگان معترض با شعارهای "هم مجلس، هم دولت، ظلم میکنن به ملت!"، " تامین پر در آمد چه بر سر تو آمد"، " و گرانی تورم بلای جان مردم" صدای اعتراض خود را بلند کردند. در اراک بازنشستگان با سر دادن شعار "حسین حسین شعارشون، دروغ  و  دزدی کارشون" صدای اعتراض خود را به بساط دزدسالار حاکم بلند کرده و با سرود "زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی وای از این بردگی" توحش و بربریت سرمایه داری حاکم را به چالش کشیدند.
در کرمانشاه بازنشستگان با فریاد شعارهایشان خواستهایشان را اعلام کرده و بنرهایی با تاکید بر اتحاد بخش های مختلف بازنشستگان، درمان رایگان و معیشت، منزلت حق مسلم ماست قابل توجه بود. 
یک موضوع بحث این تجمع اعتراض به برنامه موسوم به «توسعه هفتم» حکومت است که تعرضی به زندگی بازنشستگان و بخش های مختلف جامعه است. 
شعارهای اعتراضی بازنشستگان در این تجمع از جمله عبارت بودند ار: " خواسته ما این زمان، معیشت است و درمان"، "نه مجلس، نه دولت، نیستند بفکر ملت"، "فقط کف خیابان ،بدست میاد حقمان"، "تا حق خود نگیریم ، از پا نمی نشینیم"، "بازنشسته میمیرد، ذلت نمی پذیرد"، " ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما"، "وزیر بی لیاقت، خجالت، خجالت"، و "حاصل کار دولت، غارت جیب ملت".  
دراین روز همچنین بازنشستگان فولاد در تهران و اصفهان مثل هفته های گذشته با خواستهایی مشترک با بازنشستگان تامین اجتماعی و در اعتراض به وضع بد معیشتی خود تجمع داشتند. 
بازنشستگان با شعارهای اعتراضی خود بخش های مختلف حاکمیت و بساط چپاول و دزدی هایشان را به چالش کشیده و صدای اعتراضشان را علیه فقر و تبعیض و نابرابری بلند  میکنند و صدای اعتراض کل مردم هستند. یک فراخوان آنها به اتحاد مبارزاتی جمعیت میلیونی و بازنشستگان و کارگران شاغل و بازنشسته و پیوستن مردم به صف اعتراض آنها علیه فقر و بی تامینی است. بازنشستگان امروز صدای رسای اعتراضی جامعه به  تعرضات معیشتی حکومت از جمله برنامه موسوم به «توسعه هفتم» هستند. از خواستها و مبارزات بازنشستگان باید وسیعا حمایت کرد. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۵ آذر  ۱۴۰۲،  ۲۶ نوامبر  ۲۰۲۳