تجمع اعتراضی پرستاران در رفسنجان و تجمعات بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در اهواز و کرمانشاه 

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پرستار داد بزن حقتو فریاد بزن اعتراضات پرستاران طی هفته های اخیر در شهرهای مختلفی به جریان افتاده است. امروز ۲۲ اسفند پرستاران و کادر درمان رفسنجان ، در اعتراض به مشکلات معیشتی، شرایط دشوار کاری و عدم پاسخگویی به خواستهایشان مقابل دانشگاه علوم پزشکی و سپس فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. اضافه کاری اجباری بدون دستمزد و معوقات مزدی از جمله مطالبات تعرفه گذاری و فوق العاده خاص و وعده های تو خالی، بر خشم و اعتراض پرستاران در سطح سراسری دامن زده است.

در همین رابطه روز گذشته پرستاران و کادر درمانی شیراز برای چندمین بار تجمع داشتند. در تجمع روز  ۱۹ اسفند پرستاران و کادر درمان در این شهر از  تمام بیمارستانها  دست به تجمع و اعتراض زدند.
در روز ۲۱ اسفند ما شاهد تجمع پرستاران در بوشهر و استعفای اعتراضی دسته جمعی پرستاران بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج بودیم. پرستاران کهنوج قبلا در پانزدهم اسفند نیز تجمع داشتند. و در ۱۲ اسفند در مشهد پرستاران دست به تجمع اعتراضی زدند. در ۲۸ بهمن نیز پرستاران در سطح سراسری در شهرهای اهواز، شیراز، بوشهر، یزد، البرز، و قم، با فریاد پرستار داد بزن حقتو فریاد بزن راهپیمایی و تجمع کردند.  
خواستهای پرستاران مستقیما به استاندارد درمان و بهداشت در سطح کل جامعه مربوط است و باید وسیعا از خواستها و اعتراضات آنها حمایت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۲ اسفند ۱۴۰۲،  ۱۲ مارس ۲۰۲۴

تجمعات بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در اهواز و کرمانشاه 
امروز سه شنبه ۲۱ اسفندماه بازنشستگان کشوری از جمله معلمان بازنشسته بار دیگر در کرمانشاه و اهواز در مقابل صندوق بازنشستگی تجمع داشتند و پیگیر خواستهای اعلام شده خود گردیدند. 
در کرمانشاه بازنشستگان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی نیز شرکت داشتند. در این تجمع بنر بزرگی از سوی بازنشستگان با نوشته خواسته بازنشستگان منزلت، رفاه، معیشت، بیمه کارآمد و اجرای کامل همسانساری می باشد، توجه ها را بخود جلب میکرد.
در اهواز بازنشستگان کشوری (معلمان بازنشسته)  و تامین اجتماعی مقابل درب استانداری خوزستان در اهواز تجمع داشتند.در این تجمع بازنشستگان با سر دادن سرود "زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم درره بردگی " بساط توحش و بردگی حاکم را به چالش کشیدند.
در تجمعات این روز بازنشستگان شعار میدادند: "رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو"، "رئیسی بی عرضه برگرد برو تو حوزه"، "ایران پر درآمد چه بر سر تو آمد"، "فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون"، و "اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد". 
خواستهای مشترکی اعتراضات بخش های مختلف بازنشستگان را به هم وصل میکند و یک نقطه قدرت مبارزات آنها اتحاد مبارزاتی شان است. بازنشستگان با شعارهایی چون شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد، لشکری کشوری تامین اجتماعی اتحاد پیشتار اتحاد طبقاتی کارگری در جامعه هستند. 
همسان ساز حقوقها و افزایش آن به بالای نرخ سبد هزینه سی میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به دزدی ها و اختلاسها و سرکوبگری های حکومت و اعدام، از مطالبات مشترک اعلام شده آنهاست. از مبارزات و خواستهای بازنشستگان وسیعا باید حمایت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۱ اسفند ۱۴۰۲،  ۱۲ مارس ۲۰۲۴