گزارش مجمع عمومی انجمن پناهندگان ایرانی_گوتنبرگ

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

روز  شنبه ۱۶ماه دسامبرسال ۲۰۲۴، ساعت۱۷:۰۰ در سالن اجتماعات اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب در شهر گوتنبرگ با موفقیت برگزار شد. پس از حضور شرکت کنندگان در محل مجمع ،مهوش رشیدی و نسیم محمدی به عنوان رئیس و منشی جلسه قبول مسئولیت کردند. جلسه مجمع عمومی پس از یک دقیقه سکوت به احترام پناهجویان جان باخته ای که برای حفظ جانشان و در مسیر رسیدن به امنیت به اجبار پای در این راه دشوار گذاشته بودند و همچنین جانفشانان جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد.

_ توفیق محمدی دبیر انجمن پناهندگان ایرانی طی گزارشی از عملکرد سال گذشته ی انجمن ،خلاصه ای از فعالیتهای چشمگیر و موثر انجمن را در سال گذشته برشمرد.بخشی از این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد؛
آکسیونهای اعتراضی که اعضای انجمن پناهندگان در آن نقش مهمی را ایفا کرده اند در دفاع از خيزش سراسری انقلاب ژینا، علیه اعدام، در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، کارگران زندانی، جنبش زنان وکه با همراهی سیاسی با فعالیت‌های “کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران گوتنبرگ “بوده است.‌‌ تهیه و تنظیم نامه سرگشاده به پارلمان سوئد و ارسال رونوشت آن به اداره مهاجرت،فراخوان آکسیون اعتراضی ۵۱ سازمان و نهاد علیه قرار داد تیدوو که انجمن پناهندگان ازامضا کنندگان و فراخوان دهندگان این آکسیون بود. شرکت اعضا ،در آکسیون ۲۷ ماه سپتامبر در میدان گوستاو آدولف توریت ، سخنرانی دبیر انجمن پناهندگان هم بخشی از فعالیتهای این انجمن بوده است .این آکسیون اعتراضی انعکاس و بازتاب گسترده ای در مدیا شهر گوتنبرگ داشت از جمله در روزنامه یوتبوری پستن

 توفیق افزود بخش مهمی از فعالیت‌های پیش روی انجمن مستلزم تغییر در شیوه کار و سازماندهی فعلی ماست. او اولویت‌های‌ انجمن در شهر گوتنبرگ را فعالیت علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و شناساندن فضای سرکوب شهروندان ایرانی توسط حکومت اسلامی دانست و همچنین اعتراض به قوانین ضد انسانی در سوئد،علیه پناهجویان و همسو کردن افکار عمومی در سوئدبرای حمایت از پناهجویان از دیگر الویت های فعالیت انجمن در سال آتی خواهد بود.

 در بخش گفتگوی آزاد، اعضا و دبیر انجمن در باره ی دغدغه هایشان و نکاتی که بهبود آن ها می تواندجمع را منسجم تر و گسترده تر سازد گفت و گو کردند . در ادامه، اعضای انجمن نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با انجمن و فعالیتهای آن و نکات قابل بهبود برای بهتر شدن عملکرد انجمن در سال آتی را بیان کردند از جمله :
برای ایجاد ارتباط همدلانه ،اعضا تجربیات و احساسات منفی تحمیل شده بر آنها در روند تبعید و پناهجویی ،را با یکدیگر در جلسات حضوری در میان بگذارند تا از رنج ها و ترومای حاصل از شرایط پناهجویی شان کاسته شود.
 داشتن شفافیت در ارتباط و اعتماد متقابل اعضا کمک می کند تا اعضا انجمن را مانند خانواده بدانند وبه یکدیگر نزدیکترشوند 
با تقسیم کار و ایجاد کارگرو ه ها انجمن می تواند قوی تر و موثر تر عمل کند.
 پیشنهادِداشتن فضای فیزیکی و هماهنگ کردن زمانی مناسب برای تعامل و گفت و گو میان اعضا
ایجاد فضایی برای اشتغال و در آمد زایی قانونی برای پناهجویان

پیشنهاداتی که برای" عملکرد بهتر انجمن" توسط اعضا ارائه شد.
ایجاد کارگروه ها
روابط عمومی
مدیا
زنان
اکسیون