انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ: حرکت‌ اعتراضی یکشنبه ۱۷ سپتامبر۲۰۲۳

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ به همراه دهها تشکل مدافع انسانیت ،شما را برای روز یکشنبه ۱۷ سپتامبر۲۰۲۳  به میدان گوستاو آدولف فرامی خواند !
فراخوان آکسیون اعتراضی قانون گزارش دهی را متوقف کنید!
انسان های بشردوست:

سرنوشت هزاران پناهجوی بلاتکلیف و مخفی در سوئد به تلاش مشترک همه ما نیروهای مترقی و آزاديخواه و انسان‌گرا گره خورده است. 
امروز درجهان غرب،رشد نژادپرستی و منفعت طلبی دولتها حق انسانی تمام فراریان از کشورهای مختنق و دیکتاتور زده ، خق آزادی وبرابر زیستن رااز پناهجویان خارجی را سلب نموده است.
حرکت‌ اعتراضی دفاع از حقوق پناهندگی در سوئد در شرایط فعلی نور امیدی است در دنیای نابرابر امروز در شرایط تعرض به موقعیت حقوق انسانی مان!
فراخوان روز یکشنبه ۱۷ سپتامبر، در اعتراض به اقدام ضد حقوق پناهندگی و حقوق بشری دولت دست راستی سوئد با همبستگی و خواسته ای واحد که همانا احترام به حق فردی، لغو دیپورت پناهندگان به دامن سرکوب گران و تجدید نظر در اجرای طرح تیدو که منجر به اخراج گسترده پناهجویان و پناهندگان به کشورهای ناامن جهان از سوئد است.
انجمن ما در کنار دیگر گروهها و نهاد ها روز یکشنبه۱۷ سپتامبر  گردهم می‌آییم تا صدای اعتراض خود را به گوش جامعه و احزاب راست و مسئولین کشور سوئد و انسان های ازادیخواه  برسانيم.
شبکه اقدام اجتماعی (SWAN) ابتکار عمل تظاهرات افشاگر را برعهده گرفته است و تعداد زیادی از سازمان ها از جمله: بنیاد روزنگرن از آن حمایت کرده اند. این تظاهرات پاسخی به جریان راست سوئد (SD)  است و دولت اکنون با پیشنهاد قانون گزارش دهی در فعالیت های عمومی که هدف آن از جمله وادار کردن کارکنان مراقبت های بهداشتی به گزارش افراد غیرقانونی به پلیس است، پیش می رود.  در این عرصه ما شاهد مقاومت اتحادیه ها، پژوهشگران و کارمندان دولتی هستیم
هزاران معلم، پزشک و مددکار اجتماعی متعهد شده اند که در صورت معرفی این قانون از رعایت آن خودداری کنند . تظاهرات یکشنبه  همه کسانی را که می خواهند اعتراض کنند، پوشش می دهد. 
هیئت روزنگنسکا موضع خود را با این جمله توجیه می کند:
"در کسب و کار Rosengrenska، ما با افرادی ملاقات می کنیم که اگر لایحه ای در مورد تعهدات گزارش و افشای اجرا شود، زندگی آنها به طور وحشیانه و بلافاصله به طور کامل تحت تاثیر قرار می گیرد. افرادی که زندگی آنها به معنای واقعی کلمه از بین می رود. به همین دلیل Rosengrenska درگیر است، وار همن رو ما قبل از اینکه یک تحقیق و پیشنهاد قانونی در مورد گزارش ارائه شود، خود را مجری آن نمی شناسیم!
زمان : یکشنبه ۱۷ سپتامبر در ساعت ۳ بعد از ظهر
مکان :  میدان گوستاف آدولف 
 جمعی از نهادها، انجمن ها و سازمان های‌ مدافع حقوق پناهندگی در کشور سوئد
انجمن پناهندگان ايرانی-گوتنبرگ 
۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳