به اعتراض متحد مردم، لباس قومی نپوشانید(در مورد فراخوان مركز همكاری احزاب كردستانی)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مركز همكاری احزاب كردستانی (احزاب دمكرات و دو سازمان زحمتكشان عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی) طی پیامی از مردم كردستان درخواست كرده است "در روز چهلم مرگ مهسا امینی با لباس كردی بر مزار شهدا حاضر شوند". این اقدام احزاب ناسیونالیست كرد خنجر زدن از پشت به صف متحد مردم آزادیخواه است كه در سراسر ایران متحدانه، علیه بی حقوقی زن، علیه فقر و استبداد و علیه جمهوری اسلامی به میدان آمده اند. این اقدام تلاشی ارتجاعی برای جدا كردن مبارزه مردم آزادیخواه كردستان از همسرنوشتان خود در سراسر ایران، برای ایجاد تفرقه و انشقاق در صوف مردم متحد و پوشاندن لباس قومی بر مبارزات مردمی است كه در تمام این مدت با شعارهای سراسری و انسانی خود، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، آزادی و برابری به میدان آمده و جهانی را به حمایت خود كشانده اند.

پیام مركز همكاری رسما اعلام تقابل این مركز و جریانات آن با اعتراضات متحدانه در یك ماه گذشته در سراسر ایران است.

مردم آزادیخواه در همین مدت شاهدند که جمهوری اسلامی، تلاش کرده با توطئه هایی مانند "کشف" اسلحه در کردستان، مبارزه مردم كردستان را منزوی کند. تلاش كردند با حمله به مسجد مردم منتسب به سنی در زاهدان و كشتار وحشیانه آنها جنگ شیعه و سنی را دامن بزنند. سیاستی که در همان لحظات اول با هوشیاری نسل جوان و زنان و مردان آزادیخواه شكست خود و صف مردم معترض و انقلابی را از خوزستان تا تهران، از آذربایجان تا کردستان متحد تر و همبسته تر کرد.

این بار "مركز همكاری"، كه تا همین اواخر و دور از چشم همین مردم، برای کسب امتیاز و سهیم شدن در قدرت مشغول مذاکره با جمهوری اسلامی بود و به توافق با ارتجاع حاکم چشم امید دوخته بود، اكنون تلاش میكند در قامت كدخدا و "رهبر" خودگمارده مردم كردستان، با فرصت طلبی از نفرت عمومی و بر حق مردم از قتل مهسا امینی، با علم به امكان تجمعات اعتراضی بر سر مزار او، اهداف سیاسی تفرقه افكنانه خود را به نام لباس كردی بر این جنبش آزادیخواهانه تحمیل کرده و پروژه شكست خورده حاكمیت در ایجاد تفرقه را تحت نام اپوزیسیون و ضدیت با جمهوری اسلامی پیش ببرد.

تلاش آگاهانه و نقشه مند نیروهای قومی و مذهبی به نام اپوزیسیون و با سرمایه گذاری بر تفاوت های زبانی، نوع لباس، محل تولد، عقاید و ...مردم، برای ایجاد تفرقه و انشقاق، سیاستی سراپا ارتجاعی علیه اتحاد مردم آزادیخواه و تضعیف مبارزات متحد آنها در مقابل جمهوری اسلامی است. نیروهای قومی و مذهبی که فقط و فقط با اتکا به این تفرقه، با اتکا به ایجاد فاصله و نفرت میان مردم به بهانه زبان و فرهنگ و لباس و ... زنده اند، در تقابل با مبارزه چند دهه گذشته مردم در کردستان و بویژه مبارزات دوره اخیر مردم آزادیخواه در سرتاسر ایران قرار گرفته اند.

حزب حكمتیست (خط رسمی) هر نوع تلاش تفرقه افكنانه تحت نام جنسیت، مذهب، ملیت و زبان و سنت، نوع لباس و ... در صفوف اعتراضی مردم آزادیخواه را محكوم میكند و تردید ندارد این اقدامات ارتجاعی از جانب میلیونها انسانی كه در این مدت از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب بانگ همبستگی، یكی بودن و اتحاد را سرداده اند و حول خواست رهایی زن، آزادی و برابری پایه های جمهوری اسلامی را لرزاندند، جواب درخور خواهد گرفت.

زنده باد آزادی و برابری
حزب حكمتیست (خط رسمی)

سوم آبان ۱۴۰۱- ۲۵ اكتبر ۲۰۲۲