اطلاعیه شماره ٢١: جنگی هر روزە برای جدالی سرنوشت ساز

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)امروز دوشنبه دوم آبان ماه ، دومین روز تحصن معلمان در اکثر نقاط کشور ادامه داشته است. بنا بر اخباری کە بە دست دفتر کردستان رسیدە، در شهرهای کردستان بویژه سنندج ، کرمانشاه، سقز، کامیاران، مریوان ، دیواندره، جوانرود، بانه و مهاباد ، این تحصن در اعتراض به کشتار انقلابیون و دانش آموزان و نوجوانان ، توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان وارد دومین روز خود شده است.

در این رابطه دانش آموزان در اکثر این شهرها با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی جلوەهای دیدنی به این تحصن‌ها داده اند. در یکی از مدارس سقز دانش آموزان، با شعار زن زندگی آزادی، از تحصن معلمان در مدرسه دفاع کردند. در خبر دیگری پزشکان در ساختمان پزشکی سنندج اعتراض خود را با فریاد شعارهای؛ آزادی آزادی آزادی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و سنندج ، زاهدان چشم و چراغ ایران، ادامه دادند.
جوانان و مردم آزادیخواه و برابری طلب در سراسر ایران ، از دانشگاه و مدارس گرفته تا خیابان‌ها و میادین، به جنبش اعتراضی بر علیه حکومت استبدادی اسلامی ادامه داده و رژیم و دستگاه سرکوب آن را خسته و فرسوده کرده اند.
در شهر شوراها، سنندج سرخ، جوانان و مردم انقلابی در بعضی از محلات ، خیابانها را با روشن کردن آتش و سد معبر بسته بودند . در خیابان فرح جوانان پر شور با شعار های مرگ بر دیکتاتور، منطقه را به کابوسی برای مزدوران تبدیل کرده اند.
در مهاباد جوانان و مردم انقلابی در شهرک کارمندان دست به اعتراض زده و بنر خمینی و خامنه ای را به آتش کشیدند.
در سردشت هم با وجود حکومت پلیسی و خفقان شدید، جوانان بصورت پراکنده دست به اعتراض زدند.
با وجود دستگیری گسترده جوانان و مردم آزادیخواه و برابری طلب از طرف نیروهای امنیتی، اعتراضات و اعتصابات، بویژه در پتروشیمی و دانشگاها ادامه دارد. هیچ شب و روزی، این سرزمین پر از لاله های سرخ ، به آرامی شب را به روز نرسانیده است و هیچ شبی سرکوبگران ، از ترس و وحشت انقلابیون خواب آرامی نداشته اند.
اعتراضات اجتماعی در سراسر ایران ، برای به گور فرستادن حاکمیت جهل و سرمایه، هر روز رادیکالتر و متحدتر، به پیش می‌رود . تنها با صف متشکل و متحد طبقاتی می توانیم این بختک سرمایه را به زباله دانی تاریخ بسپاریم و بر ویرانه های آن دنیای بهتری فارغ از استثمار و نابرابری و فقر و فلاکت و خفقان، داشته باشیم.

زنده باد آزادی برابری حکومت شورایی
دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)
٢آبان ١٤٠١- ٢٤ اکتبر ٢٠٢٢
************************

اطلاعیه شماره ٢٠: موج اعتصاب، تحصن واعتراض در کارخانه ، مدارس، دانشگاه و خیابان
دیروز یکشنبه اول آبان، با آغاز تحصن معلمان در مدارس ، اعتراضات اجتماعی مردم بر علیه حاکمیت جنایتکار جمهوری اسلامی ادامه داشته است . شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به کشتار و بازداشت معترضان بویژه دانش آموزان و نوجوانان، فراخوان دو روز تحصن را در مدارس کشور داده بود که از طرف معلمان شهرهای مختلف بویژه کردستان پاسخ مثبت گرفت.
گزارش های دریافتی بە دفتر کردستان، نشان می دهد که معلمان شهرهای سنندج، سقز، مریوان، کامیاران، جوانرود، بانه، مهاباد و کرمانشاه به این تحصن پیوسته اند. همزمان با این تحصن در سنندج دانش آموزان در چند نقطه با شعار مرگ بر دیکتاتور و توپ تانگ فشفشه، آخوند باید گم بشه، دست به اعتراض و راه بندان خیابان زدند.
در سنندج سرخ ،همگام با این تحصن و تظاهرات دانش آموزان، جوانان پر شور و انقلابی محلات مختلف از جمله قطارچیان، و کمربندی ۲۵ با روشن کردن آتش و بستن سد معبر جلو نیروهای مزدور یگانهای ویژه به اعتراض بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی پرداختند. در محله کمربندی ۲۵ جوانان محله با نیروهای مزدور جمهوری اسلامی در گیر شده و با وجود یک جنگ نابرابر و تیر اندازی مداوم نیروهای جهل و سرمایه اسلامی، سرکوبگران جرات نمی کردند که وارد کوچه های محل بشوند.
در سقز طبق معمول اعتراضات جوانان و مردم در میدان استقلال با ایجاد راهبندان ادامه داشت.
در مهاباد با روشن کردن آتش و بستن خیابان با شعار مرگ بر دیکتاتور و زن، زندگی، آزادی به اعتراضات خود ادامه دادند.
با ادامه و گسترش اعتراضات اجتماعی در سراسر ایران، در کارخانه ها و دانشگاه ها و مدارس و تحصن معلمان و اعتراضات خیابانی، دیکتاتوری سرمایه داری اسلامی، هر روز ناتوانتر و درمانده تر می شود. اتحاد طبقاتی عظیم و تعرض به پایه های وجودی سرمایه در کارگاه و کارخانه مرگ حتمی آن خواهد بود. تنها راه پیشرفت جنبش انقلابی ما به وضع موجود و جنایت جمهوری اسلامی در متحد بودن در محلات زیست و کار است. شوراهای محلات و سازمان دادن جوانان و مردم رنجدیده محلات با خرد جمعی و آگاهی و هوشیاری، تنها راه پیشروی انقلابی و یک ضرورت طبقاتی بر علیه جمهوری سرمایه داری اسلامی است.
لازم به ذکر است که امروز دوشنبه همچنین شاهد ادامه تحصن معلمان، دانشجویان و درگیری های خیابانی مردم با نیروی های نظامی حکومتی در بیشتر شهرهای کردستان و ایران بودیم که بزودی در اطلاعیه بعدی دفتر کردستان اعلام خواهد شد.

زنده باد آزادی برابری حکومت شورایی
دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)
٢آبان ١٤٠١- ٢٤اکتبر ٢٠٢٢
************************

اطلاعیه شماره ١٩: عزمی راسخ برای بزیر کشیدن حکومت اسلامی از سنندج تا برلین !
امروز ۳۰ مهر ماه، همزمان با اعتراضات سراسری مردم بپا خواسته ایران، برای بزیر کشیدن حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، در اکثر شهرهای کردستان آتش خشم مردم انقلابی شعله ور بود. شهرهای سنندج، سقز، مهاباد و بوکان، کرمانشاه، ایلام و مریوان و سردشت و ......شاهد اعتصاب و اعتراضات مردم بوده است.
جوانان و مردم انقلابی در سنندج سرخ که هر روزه با سرکوبگران جمهوری اسلامی در جنگ و جدال بوده اند، امروز هم در چندین نقطه سنندج میدانها و خیابانها را به کنترل خود در آوردند و خیابان ها را به میدان جنگ و گریز با مزدوران یگانهای ویژه تبدیل کردند . طبق اخبار رسیده بدست ما در مناطق "بهاران"، "عباس آباد"، "سر ایستگاه"، "میدان نبوت"، "نایسر"، "محله کمربندی۲۵"، "تقتقان" و قریان، جوانان انقلابی، با روشن کردن آتش و سد معبر و با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بسیجی، خیابان ها را به کنترل خود در آورده و با مزدوران یگان ویژه جمهوری ضد بشری اسلامی، در گیر شدند. امشب اکثر خیابان‌های سنندج، در دست جوانان مبارز محلات بودند. شدت درگیری در میدان نبوت بحدی گسترده بود که با تیر اندازی مداوم مزدوران و پر شدن تمام منطقه از گاز اشک آور و دود و صدای شعار و فریاد انقلابیون، فضای خیابان را به یک میدان جنگ تبدیل کرده بود.
در سقز، مردم و جوانان انقلابی در مناطق مختلف از جمله محله کریم آباد و سه راه کریم آباد ، کنترل آنها را بدست گرفته بودند.
در بوکان هم در ورودی "اوچتپه" اعتراضاتی به شیوه پراکنده وجود داشت و جوانان دست به سوزاندن لاستیک ماشین و بستن سد معبر، زدند
در مهاباد ، مردم معترض و جوانان در چند منطقه هم با راهپیمایی شبانه و شعار بر علیه جمهوری اسلامی و روشن کردن آتش و سد معبر خیابانها را در کنترل داشتند.
اعتراضات سراسری ایران از سنندج تا برلین یک پیام واقعی و زمینی در نشان دادن عزم مردم بپا خواسته برای بگور سپردن جمهوری اسلامی بود. این اعتراضات سراسری، اعلام این حقیقت است که مردم آزادیخواه نه فقط تا بزیر کشیدن حاکمیت استثمار گران سرمایه داری اسلامی، از پا نمی ایستند، بلکه برای به زیر کشیدن آن به قدرت متحد خود، با اتکا به شوراهایی که نطفه های آن امروز در محلات و مراکز کار و دانشگاهها شکل گرفته است، می‌رود تا تکلیف این رژیم ضد بشری و جنایتکار را یکسره کند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی برابری حکومت شورایی
دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)
۳۰ مهر ۱۴۰۱- ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲