کارگران فولاد بار دیگر دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند و اخبار نفت:شماره ۴۸

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: «ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم می‌جنگیم»  کارگران فولاد اهواز بار دیگر دست به اعتصابی یکپارچه و قدرتمند در همه بخشها و خطوط تولیدی زدند و با شعار «ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم می‌جنگیم» دست به راهپیمایی زدند. کارگران سراغ دفتر علی محمدی مدیر عامل منفور حکومتی رفتند تا او را با اردنگی از کارخانه بیرون بیندازند اما او از دفتر خود فرار کرد و در یکی از اتاق های ساختمان معاونت فنی مخفی شد. 

۱۵۰۰ کارگر فولاد از محل کارخانه تا میدان بقایی در ابتدای جاده اهواز- خرمشهر راهپیمایی کردند و و با شعارهای رزمنده خود مجددا به کارخانه برگشتند. کارگران قبلا به مدیرعامل فرصت داده بودند تا ضمن لغو ممنوعیت ورود ۲۱ نفر از همکارانشان، اجرای کامل طبقه بندی را اعلام نماید که وی از انجام این موضوع سرباز زد.

کارگران بر لغو ممنوع‌الورودی همکاران خود، اجرای فوری طبقه‌بندی مشاغل و افزایش حقوق خود پافشاری میکنند و اعلام کرده‌اند اقدام امروز فصل تازه‌ای از اتحاد و همبستگی برای پیگیری خواسته هایشان است. «گفته بودیم می‌آییم و این آغاز راه است». 

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از اعتصاب کارگران فولاد و مطالبات آنها حمایت میکند و همه کارگران و بخش‌های مختلف جامعه را به انعکاس صدای این کارگران و حمایت از آنها فرامی‌خواند. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۲دیماه ۱۴۰۲، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳

 

اخبار نفت:شماره ۴۸
تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان
در ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفتی به تعرضات معیشتی حکومت و برای پیگیری مطالباتشان در مناطق عملیاتی نفت و گاز، امروز اول دیماه کارگران شرکت نفت فلات قاره در لاوان دست به تجمع اعتراضی زدند. در این حرکت اعتراضی کارگران معترض با دست نوشته هایی خواستهای خود را اعلام کرده و مورد تاکید قرار دادند. 
فوری ترین مطالبات کارگران رسمی نفت عبارتند از: حذف سقف حقوق، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی بعنوان سیاستی تفرقه افکنانه در میان کارگران، پرداخت کامل سنوات بازنشستگی مطابق با سال‌های خدمت، توقف دست اندازی به صندوق بازنشستگی نفت و پایان دادن به اختلاسها و دزدی ها، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی ، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل مفاد ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن و اصلا ح کف‌حقوق و جدول بدو استخدام.
از کارگران نفت این شاهرگ مهم اقتصادی جمهوری اسلامی وسیعا حمایت کنیم. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۱ دی  ۱۴۰۲،  ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳