درخواستی دوستانه! دوستان کارگر، معلمان، زنان، دانشجویان مرم مبارز سقز 

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دوستان کارگر، معلمان، زنان، دانشجویان مرم مبارز سقز.  نام عثمان اسماعیلی کارگر ساختمانی و یکی از  برجسته ترین فعال کارگری، مبارز راستین و یار صمیمی و مبارز خستگی ناپذیر مردم سقز و کردستان برای همه شما، آشنا است.  عثمان اسماعیلی در چند سال گذشته به دلیل مبارزات راستین و پیگیرانه برای برگزاری روز کارگر، روز جهانی زن، دفاع ار حقوق کودکان و شرکت در ده ها تجمع اعتراضی و مبارزاتی در کنار کارگران، معلمان و مردم در کردستان قرار گرفته.

مردم مبارز سقز و فعالین اجتماعی این شهر خاطرات شیرین از مبارزه عثمان اسماعیلی دارند.
عثمان اسماعیلی در چند سال گذشته با اتهامات بی اساس و انتسابی دستگیر و در بیدادگاه های حکومت اسلامی به محرومیت اجتماعی، تبعید  و زندان محکوم شده است.     
همه ما آگاه هستیم که دستگیری و تحت فشار قرار دادن فعالین و سخنگویان معلمان و  کارگران جدال مستقیم و جنگ علنی است که حکومت اسلامی به قصد به سکوت کشاندن کارگران، معلمان و مردم مبارز انجام میدهد. 
اتهامات واهی و نخمای دستگاه قضایی رژیم اسلامی در مورد عثمان اسماعیلی همچون “تبلیغ علیه نظام”، “عضویت در جمعیت های معارض” برای مردم آشنا است! با این اتهامات بی اساس و نخنما صدها کارگر، معلم، فعالین جنبش رهایی زن، دانشجویان، فعالین اجتماعی به حبس های طولانی مدت و احکام شلاق، محکوم شده اند! اما همواره در اعتراضات آنها خللی وارد نشده با ایستادگی برای آرمانهای رهایی بخش و انسانی شان مبارزه کرده اند.  عثمان اسماعیلی یکی از این صدها کارگر مبارزی است که همواره با حضور پُرشور و سخنان گرمش در باره نظام سرمایه داری و نقش و جایگاه اتحاد و همبستگی کارگران در میان کارگران، تجمع های اعتراضی و به مناسبتهای محتلف در جمعهای خانواده های دادخواه حضور داشته است. 
 
روز شنبه ٢٢ ‌آبان سال جاری بر اساس ابلاغیه ای که از سوی شعبه دوم اجرای احکام سقز برای عثمان اسماعیلی ارسال شده بود، عثمان اسماعیلی برای پیگیری پرونده خود پس از مراجعه به شعبه دوم و برای گذراندن شانزده ه ماه حبس تعزیری، به زندان مرکزی سقز منتقل شد. متاسفانه عثمان اسماعیلی از بیماری حاد تنفسی و بیماری قلبی رنج می‌برد و فضای زندان برای وی می تواند خطرات جدی بهمراه داشته باشد.
ویدیو بدرقه عثمان اسماعیلی را همه ما دیده ایم. بستگان ایشان همراه چند نفر او را بطرف در زندان همراهی میکنند. 
جای عثمان اسماعیلی زندان نیست! 
عثمان اسماعیلی شایسته بزرگترین حمایتها است. عثمان اسماعیلی به توده وسیع کارگران، به برگزار کنندگان مراسم های روز کارگر، روز جهانی زن به مردم سقز و زنان و جوانان سقز، به دانشجویان تعلق دارد. غرور و شور انقلابی او به عنوان مدافع پیگیر آزادی و کرامت انسانی از بستر اجتماعی و محیط زندگی و فعالیتهای او در میان توده وسیع مردم نشات گرفته است. 
برای من جای تاسف و درد است. که مردم سقز، کارگران، جوانان و دانشجویان و مبارزین آزادی خواهی اجازه دادند عثمان اسماعیلی به زندان برگردد. باید در این شرایط که یک دستاورد مهم انقلاب زن زندگی آزادی اتحاد و همبستگی است، متحدانه از ماندن و تحمیل ١٦ ماه حبس تعزیری عثمان اسماعیلی  جلوگیری کرد. راه های مبارزه جمعی برای آزادی عثمان اسماعیلی زیادند. تهیه طومارهای اعتراضی در سطح سراسری در ایران و بویژه در شهرهای کردستان توسط فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان و مردم. گردهمایی های اعتراضی برای آزادی عثمان اسماعیلی در شهرها با شعار آزادی فوری و بدون قید و شرط عثمان اسماعیلی. پوشش وسیع میدیای اجتماعی از عکس و با خواست آزادی فوری عثمان اسماعیلی. فراخوان به کانون های وکلا، نهادهای حقوق بشری، پزشکان مبارز و اتحادیه ها برای فشار به حکومت اسلامی و برای آزادی فوری عثمان اسماعیلی. 
ارزشمندترین قدردانی از فداکاری و فعالیتهای انسانی عثمان اسماعیلی تلاش بی وقفه و جمعی برای آزادی او از زندان است. 
نسان نودینیان 
٢٢ آبان ١٤٠٢
١٣ نوامبر ٢٠٢٣