ثریا شهابی: بریتانیا در تسخیر اعتصابات پی در پی علیه تورم و‌گرانی و برای افزایش دستمزدها

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بریتانیا در تسخیر اعتصابات پی در پی علیه تورم و‌گرانی و برای افزایش دستمزدها، توسط طبقه کارگر و مزدبگیران! اعتصابات تاریخی که کمر دولت را خم  کرده است! تاجایی که جرات کرده است تا به تدوین مقرراتی برای عملا ممنوع کردن حق اعتصاب، بیانجامد بیاندیشد. طرح و فکری که به سد اعتراضات و اعتصابات بیشتر خورده است. جدال طبقاتی در بریتانیا تعمیق می شود. فریاد دیکر بس است، توسط طبقه کارگر، مزدبگیران و محرومان، طبقه حاکم و نمایندگانش در قدرت را زیر فشار قرار داده است. زنده باد مقاومت پایین و به امید پیروزی اعتصابات متحدانه و متشکل