خالد حاج محمدی: به مردم آزادیخواه كردستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پیام خالد حاج محمدی، دبیر كمیته رهبری حزب حكمتیست( خط رسمی) : مردم آزادیخواه كردستان! جوانان آزادیخواه!

همه میدانیم جامعه ایران وارد دورانی سرنوشت ساز شده است. شهرهای ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، شهرهای كردستان از مهاباد و پیرانشهر تا بوكان، سقز، سنندج، مریوان، كامیان و بقیه شهرها همراه یك جنبش سراسری به میدان آمده اند و خواست سرنگونی جمهوری اسلامی، خواست آزادی و برابری و دفاع از انسانیت، در همه این اعتراضات و با نقش دختران و پسران جوان در صف اول آن، با صدای رسا بیان شده است.

دنیا به تماشای این صف متحد آمده است و به این همه جسارت و انسانیت عظیم شما، به این هوشیاری كه نسل جوان در ایران با پرچم آزادی زن، با پرچم آزادی و برابری و دفاع از حرمت و كرامت انسانی در همه جا متحد به میدان آمده است، در همه جا تلاشهای ارتجاعی را برای انشقاق در صفوف مردم محروم به نام شیعه، سنی، كرد، ترك، فارس، عرب، بلوچ و ... را خنثی كرده است، درود میفرستد.
دنیا به تماشای شما برخواسته است، بشریت متمدن به حمایت شما آمده است و فكر میكند نقشی كه نسل جوان در سراسر ایران و از جمله در شهرهای كردستان ایفا میكند، میتواند تحولی بزرگ و انقلابی نه تنها در ایران، نه تنها در خاورمیانه بلكه و به علاوه در سراسر جهان رقم بزند. به همین دلیل جهانیان به احترام شما كلاه از سر برمیدارند و بشریت متمدن خود را حامی شما میداند. من هم از همینجا برای جسارت و فداكاری شما هزار بار درود میفرستم.

مردم آزادیخواه

جوانان انقلابی
همه ما میدانیم با دشمنی طرف هستیم كه ۴۳ سال است جامعه ایران را برای ما به جهنمی تبدیل كرده است. همه میدانیم كه ما هنوز در ابتدای این جنگ هستیم. هنوز بخش بسیار كوچكی از نیروی بسیار عظیم خود را توانسته ایم وارد این جنگ كنیم. هنوز دشمن ما كه جمهوری اسلامی باشد هم تمام قدرت سركوب خود را از ترس عوارض آن، بكار نگرفته است. بی تردید ما تلاش میكنیم جمهوری اسلامی را سرنگون كنیم و به جای آن جامعه ای برابر، آزاد و انسانی جایگزین كنیم. اما این امری مسلم است كه باید قدرت و آمادگی این كار را پیدا كنیم و نیروی خود را برای تامین این مهم به میدان آوریم و در این جنگ پیروز شویم.
من برای همه آن جوانانی كه با دل و جان و با جسارت حاضرند هر فداكاری را در این جنگ بر حق انجام دهند و در این راه از جان خود نیز مایه میگذارند، احترام بسیاری قائلم. اما تجربه تاریخی همه ما و تجارب همین دوران خود ما، تجربه دیماه ۹۶، آبان ۹۸ و تجربه همین دوماه گذشته به ما نشان میدهند كه باید چهار قدم جلوتر را ببینیم و با هوشیاری جنگ خود را پیش ببریم. ما در اول جنگی هستیم كه در نهایت با زور و با قیام خود جمهوری اسلامی را سرنگون میكنیم. باید تلاش كنیم موقعیتی برای خودمان درست كنیم، شرایطی ایجاد كنیم و نیرو و جنبش خود را به موقعیتی برسانیم كه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم هیچ ارتجاعی نتواند نتیجه انقلاب ما را مصادره كند. باید به چنین قدرتی تبدیل شویم كه در فردای سرنگونی هم نیروهای ارتجاعی، بورژواها و احزاب و جریانات آنها نتوانند به نام مخالفت با جمهوری اسلامی مانند انقلاب ۵۷ دوره ای دیگر سرنوشت ما و جامعه را در دست بگیرند و یك بار دیگر آنها حاكم و زندگی ما همانی باشد كه اكنون موجود است. قطعا همه ما میدانیم كه جامعه ایران تماما عوض شده است، نسل شما جوانان، نسل انقلابیون ۵۷ نیست، نسل شما در سراسر ایران نسلی است كه با پرچم حق مردم محروم برای اعمال اراده خود بر سرنوشت خود و جامعه، با پرچم آزادی زن و آزادی و برابری انسانها به میدان آمده است. این درجه از هوشیار و آگاهی ارزشمند است و جهانیان برایش احترام میگذارند.
اما و بدون تردید و همچناكه شما هم میدانید ما در ابتدای جنگی هستیم كه شروع كرده ایم. باید بدانیم كه عده ای تلاش میكنند روی فداكاری شما، روی تعجیل به حق شما برای سرنگونی جمهوری اسلامی حساب باز كنند و جنگی به ما تحمیل كنند كه هنوز توان قدرت این جنگ و پیروزی در آن را نداریم. باید بسیار هوشیار باشیم! عده ای درست مانند شروع بهار عربی، مانند سوریه، لیبی و عراق و بسیاری كشورهای دیگر، تلاش میكنند به نام مقابله با دولتهای ارتجاعی درست مانند این كشورها كه عده ای از درون اعتراضات مردم و به نام دفاع از آنها اسلحه بدست گرفته و مردم را وارد جنگی كردند كه در نهایت زمینه برای دخالت دولتهای ارتجاعی را فراهم كردند و آنها وارد میدان شدند و سرنوشت مردم در این كشورها آنی شد كه همگی شاهدش هستیم. اكنون هم مردم آواره و خانه بدوش سوریه، مردم محروم در لیبی و عراق بعد از گذشت سالهای طولانی هنوز روی خوش زندگی را ندیده اند. نباید بگذاریم این تجربه در ایران تكرار شود.
ما باید نیروی خود را سازمان دهیم. اكنون در بسیاری از شهرهای كردستان، در سنندج، سقز، مریوان، مهاباد و در شهرهای دیگر و حتی بطور سراسری در شهرهای دیگر ایران، تلاش میشود نیرویمان سازمان پیدا كند. تلاش میشود در محلات مردم و جوانان سازمان پیدا كنند، كمیته های محلات، جوانان آزادیخواه در محلات، انواع و اقسام نهادهای مردمی در محلات، در شهرها، در دانشگاهها بخشا شكل گرفته و پیش میرود. ابزار و اسلحه ما برای بزیر كشیدن حاكمیت تشكلهای ما و متحد شدن ما در این نهادها است. باید تلاش كنیم در همه ایران این اتفاق بیفتد، تجربه جاهایی كه داریم و الگوهای موفق تا كنونی، تجربه گذشته ما در شهرهای كردستان، "بنكه های" محلات در شهرهای كردستان و شوراهای محلات و شهرها را دوره ای دیگر و با هوشیاری و آگاهی بیشتر تكرار كنیم. این قدرت ما است! باید امكانی فراهم كنیم كه مردم عادی و محروم بتوانند به ما بپیوندند. در چنین شرایطی است كه اگر بتوانیم نیروهای جنبش آزادیخواهانه مردم ایران را در همه شهرها و.. بطور سراسری به میدان بیاوریم، اگر نیروی طبقه كارگر را در مراكز مهم صنعتی و خدماتی، در ماشین سازی ها، فولاد، برق و آب، گاز، نفت و پتروشیمی ها، معادن و حمل و نقل شهری و شهرداری ها و... متحد كنیم و به میدان بیاوریم، اگر در محلات و دانشگاهها و در میان نسل جوان و زنان كه امروز در صف اول اعتراضات آزادیخواهانه هستند، سازمان بدهیم و به میدان بیاوریم، انگاه پیروزی ما و انقلاب ما قطعی است. این كار ممكن است و شرایط برای انجام آن مهیا است، به شرطی كه هوشیارانه به آن بپردازیم، راه آمده خود را نگاه كنیم، موانع و مشكلات مسیرمان را بسنجیم و رفع كنیم و تاكتیك های مناسب بر اساس توازن قوا را اتخاذ كنیم و جنگ آخرمان را اول نكنیم. باید نیرویمان را جمع كنیم و سازمان دهیم. قطعا و در چنین شرایطی پادگانها را هم از درون فتح میكنیم.

آزادیخواهان!
جهانیان به شما چشم دوخته و امید بسته اند. باید تلاش كنیم در این جنگ پیروز شویم! برای پیروزی باید هوشیارانه و قدم به قدم به مسیرمان نگاه كنیم و موانع راهمان را رفع كنیم، نیرویمان را متحد به میدان آوریم و آنزمان نه تنها جمهوری اسلامی كه بعلاوه هیچ نیروی مرتجعی نمیتواند در مقابل ما دوام آورد. نباید اجازه بدهیم عده ای از نیروی ما، از احساسات ما برای اهداف ارتجاعی خود سو استفاده كنند. باید تلاش كنیم در این جنگ پیروز شویم و نه تنها این بلكه و بعلاوه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم موقعیتی پیدا كنیم كه طبقه كارگر و مردم محروم در ایران و در كردستان بر سرنوشت خود حاكم شوند و هیچ نیرو و دولت مرتجعی نتواند مانند خمینی به نام انقلاب و مقابله با جمهوری اسلامی بر سرنوشت آنان حاكم شود. باید هوشیار باشیم، دوره سخت و پیچیده است و هوشیاری جدی ما را می طلبد.
با درود مجدد و آرزوی پیروزی