ناصر بابامیری: خیزش انقلابی در برابر هر قتل حکومتی چند شهر را بر سرتان خراب میکند!!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مردم مبارز مریوان وقتی خبر قتل حکومتی نسرین قادری را شنیدند و متوجه شدند رژیم به روال همیشگی خانواده ایشان را تحت فشار و تهدید قرار داده اند تا پیکر بیجان عزیزشان را در خفا و بنا به قواعد بازی کثیف آنها تحویل بگیرند، جلو در خانه نسرین دست به تجمع وسیع اعتراضی زدند. رژیم که پنجاه شبانه روز است در مریوان نیز مانند سایر شهرهای ایران حکومت نظامی اعلام کرده و در جنگی تمام عیار با مردم بپاخاسته با مشتهای گره کرده و امکانات بسیار محدود بسر می برد، بیش از پیش فضا را امنیتی نمود و دگرباره نیروهای اوباش را به خیابانها برای کشتار و بگیر و ببند گسیل داد!

اما مردم رزمنده مریوان با اتکاء به تجارب مبارزاتیشان در برابر این تعرض رژیم ایستادند و خیابانها را تسخیر و دفتر نماینده مجلس مزدور شیوا قاسمیانی را مورد هجوم قرار دادند. در این جدال نابرابر نیروهای تا دندان مسلح رژیم با شلیک گلوله و گاز اشک آور به صفوف مردم حمله ور شدند و تا این لحظه هم خیابانها و محلات شهر صحنه رویارویی آنها با رژیم است. خبرها حاکی از اینست رژیم با شلیک مستقیم به معترضین تعدادی را زخمی نموده است. رژیم به دلیل اینکه نیروهایش بشدت روحیه از دست داده اند و توانایی مقابله با مردم را ندارند در سدد بر آمده از سایر شهرها نیروی جهت سرکوب، بسوی شهر مریوان گسیل دهد. اما رژیم طی همین چند هفته تجربه کرده، اینکار هم برایش بشدت هزینه بردارست و به این سادگی نیست! کمتر شهری در کردستان و سایر نقاط ایران هست میدان جدال و رویارویی با رژیم نباشد! هر جا نیروی جنبانده شود، تا به نقاط دیگر گسیل دهد، مردم با ابتکارات خویش سریعا این حلقه ضعف و ناتوانی رژیم را به نقطه قدرت خیزش انقلابی تبدیل میکنند و همان شهر را بر سرش خراب میکنند. کما اینکه وقتی نیرو از استان لرستان به خوزستان ارسال کرد، مردم لرستان و خوزستان زمین را زیر پایش داغ کردند. کمااینکه وقتی از استانهای دیگر نیروی سرکوب به تهران گسیل داد در همان استانها مردم خیابانها را تسخیر و زمین را زیرپایشان داغ کردند، کمااینکه وقتی نیرو جهت کشتار و سرکوب به سقز گسیل داد، مردم سنندج و مریوان ...ارومیه و تبریز شهر را بر سرشان خراب کردند. به این اعتبار در ایندوره اعتلای انقلابی هیچ شهری در ایران را رژیم نمی تواند تک بیاندازد! زاهدان را به خون کشید، اما در برابر این تعرض جنایتکارانه مبارزات طوفنده تر درو کرد! دانشگاه صنعت شریف را محاصر کرد و جنایت کرد اما از کارخانه تا دانشگاه، از مدارس تا خیابان یکپارچه و متحدانه و عزم جزم کرده تر از پیش علیه شان شورید!
دقیقا به این اعتبار شمارش معکوس عمرتان شروع شده و در برابر هر قتل حکومتی هزینه های سنگین باید بدهید، حداقلش اینست چند شهر برسرتان خراب میشود، این مبارزه تا به زانو درآوردنتان ادامه دارد! هیچ راه برگشتی ندارید! مردم بپاخاسته مریوان و خانواده زن ه یاد نسرین سراسر شهرهای ایران و صف آزادیخواهی و برابری طلبی خارج کشور را نیز حامی و پشتبان دارند!

زنده باد خیزش انقلابی
گرامی باد یاد عزیزان مهساها، حدیثها، سدیس، اقبال و نسرین ها
ناصر بابامیری 15 آبانماه 1401

***********************

کشتار فجیع مردم خاش هم، سد پیشروی خیزش انقلابی نیست

رژیم درمانده وقتی نتوانست مردم استان سیستان و بلوچستان اعم از زاهدان و خاش را نظیر سایر مناطق ایران با عوامفریبی به مراسم مضحک 13 آبانماه بکشاند؛ رژیم متوحش وقتی نه تنها نتوانست مردم شهر خاش را از ادامه مبارزه و خیزش سراسری باز دارد، بلکه همه پروژه های تفرقه فکنانه آن نیز حباب روی آب شد؛ رژم جنایتکار وقتی دید مردم بجای شرکت در مراسم حکومتی 13 آبانماه، خیابانها را بمیدان نبرد با رژیم تبدیل کردند، یکبار دیگر بروی مردم معترض آتش گشود و کشتار فجیع دیروز 13 آبانماه در شهرستان خاش را نیز به کارنامه پر از جنایتش افزود!

به خون کشیدن خاش نمونه ای دیگر توحش رژیم ایران در این استان است که طی این خیزش سراسری برای چندمین بار متوالی به آن دست زده!
اینبار هم ابعاد فاجعه چنان وسیع بوده که بیمارستان خاش ظرفیت پذیرش همه زخمیها را نداشته و ضمنا بانک خون بیمارستان خاش از سایر شهرها اعم از زاهدان کمک خواسته است! تا کنون ده ها نفر جان‌باخته اند و جسد پنج کودک و نوجوان میان قتل و عام شدگان بوده.
رژیم تصور میکند با قطع اینترنت و تلفن، ارتباط جامعه را با دنیای خارج از خود تماما قطع کند، میتواند در خفا بر ابعاد کشتار و بگیر و ببند بیفزاید و جنایت را ادامه دهد. اما مردم طی خیزشهای قبل هم گفتند، قطع ارتباط با دنیای خارج هر چند تاثیرات نامطلوب بر مبارزات ما خواهد داشت، اما راه پیشروی ما همانا مبارزه در کارخانه، دانشگاه، مدرسه و خصوصا در خیابان و محلات شهرها را از ما نخواهد گرفت. و بارها تاکید کردند، بر متن این اوضاع، این خلا ایجاد شده را تنها و تنها با تداوم مبارزه و گسترش تشکلات وسیع منطقه ای و سراسری می توانند پر کنند!
ضمنا رژیم چندین دهه است با توسل به ابزار زنگ زده مذهبی"اهل تشیع و تسنن" تمام زورش را زده تا در استان سیستان و بلوچستان و مناطق مشابه آن تفرقه و چند دستگی ایجاد کند و آنها را به جنگ داخلی بکشاند تا خیزشها را از مسیر تحول انقلابی دور کند و به بیراهه ببرد! عشایر و طوایف عقبمانده نظیر مولوی عبدالحمید ریگی و اعوان و انصارش یک نمونه تیپیک آنست، که در بیان واقع روی دیگر سکه رژیم جمهوری اسلامیست که در این اثنا رژیم میخواهد آنانرا بعنوان حربه ای در خدمت بگیرد، تا مبارزات مردم را به بهانه "داعش سنه در برابر داعش شیعه قد علم کرده" از محتوای رادیکال تهی کند و مبارزات آزادیخواهانه مردم را به این بهانه های غرقه در خون کند! اما مردم آگاه خاش، سراوان و زاهدان... با هشیاری و درایت نشان داده اند مبارزاتشان را در راستای همبستگی خیزش سراسری و تقویت آن پیش برده و و به دام این پروژهای ارتجاعی خواه از سوی رژیم متوحش ایران یا از سوی فرقه های مذهبی و ناسیونالیستی که در حاشیه تحولات میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند، و آب به آسیاب رژیم بریزند، نخواهند افتاد! خصوصا در ایندوره اعتلای انقلابی دیگر این عوامفریبها رژیم درمانده در برابر خیزش انقلابی سراسری ایران، نه تنها چاره ساز نیست، بلکه این تاکتیکها عملا نشان داده، نتیجه عکس داشته و به ضد خودشان تبدیل شده است! کمااینکه طی این چند هفته از خیزش انقلابی، رژیم به هر حربه ای زنگ زده پناه برده، اما بدلیل اینکه مردم با ابتکارتشان و با آگاهی و هشیاری در برابر آن ایستاده اند و رشد سریع این درجه از همبستگی و تشکیل کمیته های محلات و دست زدن به انواع ابتکارت و تاکتیکها برخاسته از دل این شرایط دورانساز موجب شده، رژیم بشدت بی روحیه و صفوفش بشدت فرسوده و سراسیمه گردد! رژیم بیش از پنجاه روز است در جنگ نابرابر خیابانی و محلات شهرها مردم بپاخاسته را میگیرد، میکشد، شکنجه میکند تا آنانرا به عقب نشینی وادارد، اما نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده بلکه روز به روز ابعاد خیزش انقلابی فزونی یافته. خصوصا با گسترده تر شدن اعتصابات کارگری در حمایت و پیوستن به خیزش سراسری، رژیم دو صد چندان بر وحشت و هراسش افزوده و به این اعتبار تعرض افسار گسیخته و بگیر و ببند و شکنجه کارگران اعتصابی هم طی اینمدت وارد فاز دیگری شده است. رژیم متوحش ایران هر چقدر هم خود را به نفهمی بزند، میداند خیزش انقلابی ایران بمرحله ای پا گذاشته که دیگر با این حربه ها نمی تواند سد پیشروی آن شود! سران رژیم و نیروهای سرکوبگرش با ادامه کشتار، عملا دارند این فرصت را هم از دست میدهند که تا دیر نشده است تسلیم شوند! اگر چند دهه گرو گرفتن زندگی اکثریت جامعه و به انقیاد کشاندن زنان و اعمال تبعیض علیه آنان و کشتار و ژنوساید نه تنها نتوانسته خللی در عزم مبارزات توده ها و در راسشان کارگران ایجاد کند، بلکه از هر زمان پیشروتر گشته، دیگر در ایندوره اعتلای انقلابی این قتل و عام ها هم یقین بدارید، تنها پرونده ننگینتان را سنگین و سنگین تر خواهد نمود، و شما را نجات نخواهد داد! و تنها راه مانده اینست، قبل از اینکه با قهر انقلابی ده ها میلیونی توده ها به خشم آمده مواجهه شوید، خود را تسلیم کارگران و یا همین کمیته ها جوانان محلات و هسته اولیه شوراها دهید تا شانس زنده ماندن را از خود نگیرید! فردا شاید دیر باشد تسلیم شوید.
زنده باد خیزش انقلابی!
زنده باد آزادی برابری حکومت شورایی!
05.11.2022