اقبال اقبالی: آخرین خبر از توماج امروز ۲۸ آبانماه ۱۴۰۱

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

خانواده به بازپرس دادسرا شعبه ۱۱ بیست و دو بهمن اصفهان مراجعه کرده تا با آقای درخشان، موضوع دیدار با توماج را طرح کنند. آنها موفق به دیدار با نامبرده نشدند و تقاضای کتبی برای دیدار با توماج صالحی در اختیار دادسرا قرار گرفت.خانواده در درخواست خود اشاره کرده اند که ۱۰ روز است از وضعیت توماج بی خبر بوده و خواهان ملاقات حضوری هستند.بنظر می رسد که با آزادی دو تن از یاران توماج (محمد رضا نیک رفتار و نجف ابوعلی) در ازای دریافت وثیقه ۷۰۰ میلیونی موافقت شده است.

09.11.2022