اطلاعيه شماره ٧جوانان انقلابی محلات سنندج

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دانشگاه سنگر آزادی و برابری! در روزهای اخیر جنبش دانشجویی در مرکز خیزش سراسری در ایران قرار دارد. دانشگاه ها به سنگر آزادی و برابری تبدیل شده است. سلف سرویس مشترک در دانشگاه ها عملا تفکیک جنسیتی را لغو و نفی کرده است.تبعیض و تفکیک جنسی اهانت به انسان است. تقسیم انسان بر اساس جنسیت ترفند حاکمان تبهکار برای تجزیه و تقسیم جامعه است. خیزش سراسری کنونی نشان داده است که هیچگونه تبعیض و ستمی را نمی پذیرد.

ایستادگی محکم و استوار دختران جوان از مدارس تا دانشگاه ها مشت محکمی بر دهان ارتجاعی است که زن را در رده پایین تر از مردان در جامعه تعریف کرده و برای آن قانون مذهبی و شریعت تصویب نموده است. اما امروز جوانان دختر و پسر خود قانون می نویسند و خود اجرا می کنند.
جوانان انقلابی محلات سنندج به دوستان و همراهان خود در دانشگاه ها درود می فرستد. این سنگر از تهران تا کردستان و از زاهدان تا تبریز روز به روز مستحکم تر می شود. حمایت و حفاظت معلمان و فرهنگیان از دانش آموزان خود و حمایت خانواده ها از فرزندانشان، شورانگیز و به شدت انسانی و نشان فرهنگ والای جامعه ی ما است. همچنین باید مقدم پزشکان را هم گرامی داشت که خواستار هستند بیمارستان ها و مراکز درمانی از حضور سرکوبگران پاک و مصون باشد. زمانی دانشجویان گفتند دانشگاه پادگان نیست.
امروز هم پزشکان و پرستاران می گویند بیمارستان پادگان نیست. پیوستن بخش های مختلف جامعه از کارگر و زحمتکش و فرهنگیان و پزشکان و غیره به ما می گوید دیگر جوانان از مدارس و دانشگاه ها تا خیابان تنها نیستند. خیزش سراسری برای پیروزی روز بروز توده ای تر و وسیع تر میشود.
جوانان انقلابی محلات سنندج بهمراه جوانان و مردم سراسر ایران و کردستان فردا چهارشنبه سوم آبان به احترام یاد مهسا عزیز و دیگر جانباختگان این خیزش سراسری، اعتصابات و اعتراضات خود را برپا نگه می داریم. فردا از تهران تا کردستان و از زاهدان تا تبریز صدای آزادی در فضای ایران طنین انداز می شود!

زنده باد آزادی و برابری
جوانان انقلابی محلات سنندج
سوم آبان ١۴۰۱