تجمع کارگران شرکت گلتاش، اعتراض به توقیف خودرو به بهانه حجاب، بازداشت دوباره توماج صالحی و خبرهای دیگر 

امروز پنجشنبه نهم آذر ماه کارگران شرکت گلتاش زیرمجموعه شرکت پاکسان اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود تجمع کردند.در این تجمع کارگران به مشکلات معیشتی خود اعتراض کرده و بر ادامه اعتراض تا پاسخگویی به خواستشان تاکید کردند.  در این روز همچنین گروهی از مردم در اعتراض به توقیف برخی خودروها به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری، در مقابل ساختمان «پلیس امنیت اخلاقی» تجمع کردند.