- لیست کامل اسامی فرهنگیان کنشگر اعتصاب کننده در اعتراض به بازداشت و زندانی کردن معلمان و پرونده سازی علیه آنها همزمان با ششمین روز اعتصاب غذای خشک اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و چهارمین روز اعتصاب غذا و داروی اصغر امیرزادگان - در اقدامی تازه از سوی نهادهای امنیتی،شعبان محمدی و‌مسعود نیکخواه از زندان سنندج به زندان اوین منتقل شدند - بیش از 5 هزار نفر طومار اعتراضی معلمان و کارگران کنشگر ایران، خطاب به سازمان جهانی کار (ILO) را امضا کردند

ادامه بی خبری از سرنوشت ده ها کارگری که زمان حادثه درساختمان متروپل آبادان مشغول بکار بودند کارگری داغدیده ای که در متروپل کار میکرد:آن روز شاید بالای دهها نفر کارگر در ساختمان مشغول به کار بودند و الان همه ی آنها زیر آوارند.روز شنبه 7 خرداد،خبرنگار اعزامی یک رسانه به محل حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان طی گزارشی نوشت: در مسیر با خانواده ای روبه رو شدم که با نگاهی پر از حسرت و آه به ساختمان تخریب شده متروپل خیره شده اند.

اما در روزهای اخیر موج دستگیری فعالان سندیکایی، معلمان، مدافعان حقوق شهروندی و هنرمندان افزایش یافته است. با وجود سرکوب گسترده، دستگیری‌های متعدد و گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن تعدادی از مردم به دست پلیس و نیروهای امنیتی، اعتراضات سراسری در ایران توسط کارگران و ستمدیدگان، علیه تورم ویرانگر، فساد، غارت اموال عمومی، بی‌عدالتی‌های لجام گسیخته و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی در ایران در جریان است.

- تجمع وراهپیمایی اهالی بهبهان،بندرعباس وخرمشهر برای همبستگی وهمدردی با اهالی آبادان و اعتراض به مسئولان - ادامه تجمع اهالی خشمگین ومعترض آبادان - انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب:تسلیت نامه حادثه متروپل آبادان ویران شده- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:تسلیت وهمدردی با خانواده های جانباختگان ساختمان متروپل وکلیپ فراخوان اعتصاب کارکنان پالایشگاه و پتروشیمی آبادان- اعتصاب کارگران پروژه ای پتروشیمی پتروپالایش کنگان در اعتراض به سطح نازل حقوق،روزهای استرحت کم و خوابگاه وغذای نامناسب وغیربهداشتی

رژیم جمهوری اسلامی ایران ناتوان از کنترل بحران اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به طرز دیوانه واری دنبال یافتن سناریویی برای سرکوب جنبش فزانده کارگری و از جمله اعتراضات سراسری معلمان، این بار با به گروگان گیری دو معلم فرانسوی که صرفا برای دیدن چند شهر به ایران رفته بودند و ساختن سناریوی «بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بی‌نظمی» از طرف وزارت اطلاعات قصد ضربه زدن به شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان و تشکل ها و فعالین کارگری در ایران را دارد.

با همدردی وهمبستگی با خانواده های جان باختگان و مصدومین حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان - همدستى حكومت فاسد با سرمايه و پول هاى كثيف اين بار در شهر زادگاه ام آبادان- حسن سعیدی از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس میباشد از شب گذشته یکم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است- تماس رسول بداقی و شعبان محمدی با خانواده- سندیکای کارگران شرکت واحد سناریوسازی های وزرات اطلاعات علیه اعضای این سندیکا و کانون صنفی معلمان ودیگر فعالین را قویا محکوم میکند

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا عمیقاً نگران دستگیری‌های اخیر فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و هنرمندان در ایران است. در تاریخ اول ماه مه، روز جهانی کارگر، مقامات ایران تظاهرات مسالمت آمیز اتحادیه‌های کارگری را که به دلیل دستمزدهای پایین، نرخ بالای تورم، فساد، غارت دارایی‌های عمومی، بی‌عدالتی‌های فراگیر و نقض حقوق انسانی برگزار شده بودند، سرکوب کردند. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، از طریق همکاران خود در سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و دیگر سازمان‌های کارگری گزارشاتی مبنی بر ادامه اعتراضات سراسری علیرغم سرکوب گسترده،

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ نسبت به واکنش اخیر دولت ایران به فعالیتهای بر حق اتحادیه‌های مستقل کارگری، کارگران و فعالان حقوق بشر ایرانی ابراز نگرانی می‌کند. کارگران و اتحادیه های آنها، و نیز فعالان مدافق حقوق بشر، در مورد دستمزدهای کم و پرداخت نشده، افزایش هزینه ها در شرایط وخیم وضعیت اقتصادی در سطح کشور، و عدم آزادی تشکل، بیان، تجمع، اعتراض و اعتصاب که در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و سایر کنوانسیون های بین المللی به ثبت رسیده است، اعتراض کرده اند.

- ادامه اعتصاب کارگران پروژه ساخت مخازن در پالایشگاه آدیش کنگان برای افزایش دستمزد و 20روز کار و 10 روز استراحت - بیانیه کانون صنفی معلمان اسلامشهر در خصوص پرونده سازی و سناریو سازی کیهان و ۲۰:۳۰ علیه اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران- اعتراض کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال او- نروژ)نسبت به دستگیری فعالان سندیکایی کارگری و معلمان در ایران- آزادی فرهنگیان کنشگرکرمان محمد رضا بهزادپور، مجید نادری وحسین رشیدی با تودیع وثیقه 300میلیون تومانی

بیانیه مشترک: نارضایتی رانندگان بی آر تی در سامانه های مختلف شهر تهران و بی اعتنائی مداوم مقامات شرکت واحد و شهرداری تهران به خواست های آنها منجر به تحصن و اعتراض به عدم افزایش مزدهایشان گردید. در تاریخ ۲۶ اردیبهشت، کارگران با روی آوردن به اعتصاب در اکثر سامانه ها و خطوط بی آر تی خواهان افزایش مزد به میزان ۵۷درصد شدند. در حالی که شورای عالی کار حداقل مزد تحقیر آمیز را در سال ۱۴۰۱ تا سقف ۵۷درصد به کارگران تحمیل کرد، و افزایش دیگر سطوح مزدی نیز در همین حدود تعیین شده، اما مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فقط با افزایش ۱۰ درصد موافقت کرده است.

- مقاومت فرهنگیان زندانی رسول بداقی،اسکندرلطفی،شعبان محمدی و مسعود نیکخواه دربرابربازجویان ونپذیرفتن خواسته های بازجویان در چارچوب سناریوسازی کثیف - ساعت یک بامداد ۲۹ اردیبهشت ، هجوم چهار مامور وزرات اطلاعات به منزل داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد- بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان در خصوص بازداشت و پرونده‌سازی برای اعضای شورای هماهنگی و انجمن صنفی معلمان کردستان- بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون سناریو سازی ۲۰:۳۰، کیهان و رسانه های وابسته

بیانیه آموزش بین الملل: معلمان و فعالان سندیکایی در ایران باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند! آموزش بین‌الملل، فدراسیون جهانی معلمان، دستگیری فعالین تشکلهای صنفی معلمان در ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان است.سرکوب هدفمند علیه معلمانی که از دانش‌آموزان، جامعه و حقوق خود به عنوان فعالین اتحادیه های صنفی دفاع می‌کنند، باید پایان یابد.ما دستگیری های غیرقابل توجیه ده ها معلم در شهرهای مختلف در روز اول ماه مه را محکوم می کنیم، روزی که برای تجلیل و گرامیدشت کارگران در سراسر جهان است.

کارگران انقلابی متحد ایران: انتصاب علیرضا محجوب یکی از سردستگان اوباش ضدکارگری رژیم اسلامی به عنوان نایب رئیس «فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری» (WFTU) خبرگزاری کار ایران «ایلنا» (وابسته به خانۀ کارگر) گزارش کرده است هیجدهمین کنگره جهانی اتحادیه‌های کارگری به میزبانی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU برگزار شد، پامبیس کریستیس به عنوان دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهان WFTU برگزیده شد. به دنبال این خبر آمده: علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) به عنوان نایب‌رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهان انتخاب شد!

- ادامه تجمع های اعتراضی نسبت به حذف سوبسیدها وگرانی ها - یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته:تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق ومستمری وعدم همسان سازیش مقابل اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان،البرز،ایلام، خراسان رضوی،خوزستان،قزوین،مرکزی و….- تجمع رانندگان و کارگران بازنشسته شرکت واحد مقابل اداره مرکزی در اعتراض به عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و عدم پرداخت سنوات خدمت

- اطلاعیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان پیرامون تجمع پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت - آخرین خبر درباره فرهنگیان کنشگر بوشهر- بازداشت عمادی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان اصفهان و سواستفاده از وسایل ارتباطیش- شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان بازهم بازداشت شد- مسعود نیکخواه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان کردستان / مریوان آزادشد- آزادی حسین رمضانپور از اعضای هیات مدیره انجمن‌صنفی‌فرهنگیان خراسان‌شمالی پس از تحمل چهارماه حبس- بازداشت دو فعال سندیکایی فرانسه در ایران- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: