رو در رو: اتحاد "تاجزاده و شاهزاده" مبارکباد!

 

رو در رو: اتحاد "تاجزاده و شاهزاده" مبارکباد!


پروژه  کمیک «از تاجزاده تا  شاهزاده» ایستگاه توقفی در سرنگونی کلیت رژیم اسلامی؛دعوت  این پروژه به عبور مسالمت آمیز ؛ انتخابات «،آزاد» رضا پهلوی و اطمینان به سرمایه داران در جمهوری اسلامی که در فردای بعد از جمهوری اسلامی سرمایه شأن محفوظ است از نکاتی بود که در میز گرد رو در رو با سیاوش دانشور و علی جوادی  مطرح شد.
Write to Mahmood Ahmadi

 

 

ویدئوهای دیگر