نامه کامیار فکور، زندانی سیاسی به هستی، دختر احمدحائری زندانی محبوس در زندان قزلحصار

نامه به هستی – کامیار فکور
اخبار روز
شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲
ساعت ۱۵:۴۸
تريبون انقلاب

نامه کامیار فکور، زندانی سیاسی به هستی، دختر احمدحائری زندانی محبوس در زندان قزلحصار

تقدیم به تمام فرزندانی که دلتنگ مادران و پدران اسیرشان هستند.

زندان اوین – آذر ۱۴۰۲

منبع: صفحه اینستاگرام عسل محمدی

Print Friendly, PDF & Emailچاپ کن
اشتراک‌گذاری این:

ویدئوهای دیگر