فریده ترانه و شهرام فرشید: خلاصه اسلام در این موزیک