.
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵.
امروز:
May 24 2016.
برابر با

 ارسال مطلب برای ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

'الکساندر ون در بلن' رئیس جمهور منتخب اتریش پس از پیروزی قول داده است برای ترمیم "شکاف هایی" که در جریان این انتخابات در جامعه اتریش "عیان شده" تلاش کند. نوربرت هوفر از حزب راست افراطی 'آزادی' که خیلی ها در اروپا نگران پیروزی او بودند شکست را پذیرفته است. آقای ون در بلن که هوادار اتحادیه اروپا و مورد حمایت حزب سبز است آقای هوفر را با اختلاف بسیار اندک ۳۱ هزار رای از میان ۴ میلیون ۶۴۰ هزار رای ریخته شده به صندوق ها شکست داد. آقای هوفر در این انتخابات با شعار مخالفت با اتحادیه اروپا و ضدمهاجرت مبارزه می کرد. او شکست را "غم انگیز" توصیف کرد. 'احساس آسودگی' وزارت کشور اعلام کرد که آقای ون در بلن با ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۴۸۴ رای در مقابل ۲ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۵۸ رای یعنی با اختلاف شش دهم درصد برنده شده است. هرچند که آقای...

منتخب ایران تریبون

Hide Main content block

ببینید و بشنوید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت