.
يكشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴.
امروز:
Nov 29 2015.
برابر با

 ارسال مطلب برای ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

خشونت بر علیه زنان در واقع معضلی است اجتماعی، نه صرفاً یک تراژدی خانوادگی و خصوصی.در عصری زندگی می کنیم که توانایی ذهن انسان، فضا را در نوردیده و هر روز به امکان تازه ای دست یافته است.عصری که انسان به زندگی بر روی کره ی خاکی راضی نمی شود و هر لحظه توانایی ها و قابلیت هایش را در زمینه ی کشف، امکان حیات و نشانه های زندگی بر روی کرات دیگر، در گوشه ای دیگر از این هستی لایتناهی به منصه ی ظهور می رساند. اما در جهانی با چنین دستاوردهای عظیم و شگفت انگیز علمی، در نقاطی از این کره ی خاکی، کم نیستند کوته نظرانی که دستان ناتوان شان بر گردن آمنه و آمنه ها سنگینی می کند وساز ناساز، زندگی شان را به سکوتی همیشگی می کشاند.قربانیان بی گناهی که در مقابل خطایی ناکرده و جرمی اثبات نشده؛ نه از دست دادگری اندیشنده، بلکه از دست بستگان...

منتخب ایران تریبون

Hide Main content block

ببینید و بشنوید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت