.
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 22 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 15 آذر 1398 ساعت 22:20

حزب کمونیست کارگری ایران: مردم کوتاه نمیایند

در روزهای گذشته بیانیه های متعددی توسط تشکل های کارگری، معلمان و بازنشستگان، کانون نویسندگان، زندانیان سیاسی و تعدادی از هنرمندان در دفاع از مردم معترض و علیه کشتار و سرکوب مردم توسط حکومت اسلامی صادر شده است که فشرده ای از آنها را اینجا ملاحظه میکنید:
- ۴۵۰ نفر از معلمان شاغل و بازنشسته از سراسر کشور طی بیانیه ای به سرکوبگری های وحشیانه حکومت اعتراض کرده اند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: "ما اعمال هر نوع خشونت و بویژه کشتار معترضین بی دفاع را محکوم کرده و خواهان معرفی و مجازات مسئولین مستقیم این اتفاقات تلخ و پرداخت حقوق قانونی افراد و خانواده هایی که در این جریان متحمل هر نوع هزینه و آسیب شده اند و همچنین آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان حوادث اخیر بدون پرونده سازی و اجرای پروژه اعتراف گیری و تواب سازی هستیم و به شما هشدار میدهیم که اگر از آنچه بر پیشینیان شما رفت عبرت نگیرید و تصور کنید که میتوانید برخلاف خواست و اراده مردم با استبداد و خودکامگی و با تکیه بر توان سرکوب بر مردم حکومت کنید سرنوشتی بهتر از آنان در انتظارتان نخواهد بود."
- اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای اعلام کرد: "با ورود به اعتصابات گسترده در کنار تسخیر خیابانها می توان توازن اجتماعی کنونی را دگرگون ساخت. کارگران و تمامی مزدبگیران و کل اقشار تحت ستم جامعه به درست طریق خویش را یافته اند و در پس این سرکوبها و در نزدیکترین فرصت ممکن باز به پیگیری خواست و مطالبات خویش به شکلی توده ای تر و قدرتمندتر دست خواهند زد."
- کانون صنفی معلمان در بیانیه خود ضمن اعلام همبستگی با خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیر گفته است: "به شهادت تاریخ، هیچ رژیم سیاسی تاکنون با اِعمال خشونت پابرجا نمانده و هیچ جامعه ای در شرایط وجود شکاف های عمیق طبقاتی و سرکوب های شدید، به توسعه و پیشرفت دست نیافته است."
- کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود در روز ٢٩ آبان مقابله‌ی خشونت‌بار با آزادی بیان مردم ا محکوم کرده و خواهان رهایی همه‌ بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر شده است. کانون نویسندگان چنین هشدار می‌دهد: "حاکمان به جای تحقیر، تهدید و سرکوب معترضانی که جز فریاد سلاحی ندارند، به حق آزادی بیان آنها تمکین کنند، نیروهای امنیتی و انتظامی را با آلات و ادوات سرکوبگریشان از خیابان‌ها جمع کنند و به مردم فرصت اعتراض و بیان خواسته‌هایشان را بدهند. "
- شورای بازنشستگان ایران در بیانیه ای تحت عنوان "متحد و هوشیار در مسیر آینده! صداهائی که هر روز بلندتر میشوند!"، اعلام کرده است: "زبان ها رسا تر، فریادها بلندتر و همبستگی اجتماعی بی سابقه ای شکل گرفته است. جامعه دارد به مرز تعیین تکلیف نزدیک میشود".
- گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه ای پیرامون اعتراضات سراسری مردم در آبان ماه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان و پاسخگویی و مجازات آمران و مجریان سرکوب فاجعه بار اعتراضات حق طلبانه مردمی شده است.
- ۱۴ نفر از فعالین سرشناس کارگری طی بیانیه ای خطاب به کارگران و همه مردم سرکوبگری های حکومت را محکوم کرده و بر ضرورت اتحاد کارگران از جمله بر ایجاد تشکلها و شوراهای سراسری در همه کارخانجات و محلات تاکید کرده اند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:" خشونت عریان نیروهای مسلح و شلیک مستقیم گلوله به سوی مردم معترض را که موجب کشته و مجروح شدن صدها تن و دستگیری هزاران نفر شده را شدیدا" محکوم و خواهان شناسایی و مجازات آمرین و عاملین کشتار مردم و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی از جمله دستگیر شدگان اخیرهستیم."
- ٣٧ هنرمند در حمایت از اعتراضات مردمی طی بیانیه ای نوشته اند:" با مردم چه می‌کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته‌اید؟ کدام تجمع اعتراضیِ مردم را تاب آورده‌اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواست‌های مردم باشد را باقی گذاشته‌اید؟ هم‌چنان برآنید تا با خشونت، مردم را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بدیهی‌ترین نیازهای شهروندی‌شان محروم کنید؟ بدانید که فریاد فرو خُفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد."
- سندیکای نیشکر هفت تپه در بیانیه ای تحت عنوان: "سرکوب شورش گرسنگان برای داشتن نان، کار، آزادی محکوم است" اعتراض خود را به سرکوبگری های حکومت اعلام کرد.
- جمعی از زندانیان سیاسی در زندان اوین بیانیه ای تحت عنوان: "قلب زندانیان سیاسی به عشق مردم عدالتخواه می تپد" اعلام کرده اند:" قطعاً حکومت دیکتاتور روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند و مجازات سختی در انتظار جنایتکاران است. با قدرت و توان و انگیره بیشتر به مبارزه ادامه می دهیم تا رژیم جور و جهل سرنگون شود. به امید پیروزی مردم ایران و آبادی زادگاهمان.
- حمید کاشانی، سهیل عربی و ناصر فهیمی سه نفر از زندانیان سیاسی زندان اوین نیز طی نامه ای سرگشاده خطاب به خانواده های جانباختگان خیزش اخیر مردم، همبستگی خود را با آنان اعلام کرده اند.
- کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه ای تحت عنوان "خشونت سازمان یافته حکومت علیه مردم بی دفاع ایران" اعتراض خود را به سرکوبگری های حکومت اعلام کرده اند. در بخشی از بیانیه کانون آمده است: "اکنون که حاکمان کوچکترین حقی برای زندگی مردم قائل نیستند و هر اعتراض به حق کشی های موجود را با شدیدترین وجه پاسخ می دهند، راهی به جز اعتراضات و اعتصابات سراسری برای مردم باقی نمی‌گذارند و آنان که چیزی برای از دست دادن ندارند با خشمی مهارناپذیر بار دیگر به میدان خواهند آمد و آن زمان دیگر برای شنیدن صدای مردم دیر خواهد بود و مسئولیت تمام آنچه رخ خواهد داد بی شک فقط به عهده ی حاکمان خواهد بود".
- سندیکای شرکت واحد بیانیه ای تحت عنوان: "سرکوب و کشتار خونین معترضین فرودست در سراسر کشور را محکوم می‌کنیم"، تمامی تشکل‌های کارگری مستقل و فعالین کارگری و اجتماعی در داخل کشور و تشکلات کارگری و سندیکایی در سراسر جهان را به محکوم کردن قاطعانه سرکوبگری های حکومت و حمایت از مبارزات کارگران و مردم ایران فراخوان داده است.
حزب کمونیست کارگری این اقدامات را ارج مینهد و سایر تشکل ها، هنرمندان، سینماگران و ورزشکاران را به انتشار بیانیه های اعتراضی فرامیخواند. دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. روزی که آمران و عاملان جنایات هولناکی که حکومت اسلامی در سراسر کشور انجام داده است و در راس آنها خامنه ای و روحانی که نقش مستقیمی در این جنایات داشتند دستگیر و به محاکمه کشیده خواهند شد. آنروز دیر نیست.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۸، ۴ دسامبر ۲۰۱۹

دانشجویان به استقبال ۱۶ آذر میروند

دانشگاه ها در شرایط متفاوتی به استقبال ۱۶ آذر میروند. در شرایطی که در بیش از ۱۵۰ شهر مردم دست به قیامی قهرمانانه علیه حکومت سراپا ننگ و جنایت و کثافت اسلامی دست زدند و عزم راسخ خود را برای پایان دادن به آن اعلام کردند. دانشجویان که بخش فعالی از این خیزش اجتماعی بودند، در 16 آذر تداوم آبان را اعلام خواهند کرد. فی الحال دانشجویان دانشگاههای تبریز و رازی و زنجان به استقبال این روز رفته اند و همبستگی خود را با جنبش آزادیخواهانه و سرنگونی طلبانه اعلام کرده اند و عزم خود را برای مقاومت در مقابل سرکوبگری های حکومت اعلام کرده اند.
دانشگاههای ایران همیشه سنگر محکمی علیه استبداد و ظلم و بیحقوقی و سنگر مهمی برای عدالتخواهی و آزادیخواهی بوده است. دو سال قبل در دی ۹۶ دانشجویان همراه با مردم بپاخاسته و در صف اول اعتراض شعار دادند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا و با این شعارانزجار مردم از کل جناحهای حکومت را نمایندگی کردند. ماههای بعد از دیماه دانشگاهها صحنه همبستگی های پرشور دانشجویان با کارگران اعتصابی بود. دانشجویان دهها دانشگاه با شعارهای فرزند کارگرانیم کنارتان میمانیم و نان کار آزادی اداره شورایی در صف اول کل جامعه همبستگی و همراهی شان را با کارگران هفت تپه و فولاد و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر اعلام کردند. اینها اتفاقات شورانگیز سالهای اخیر بوده است و بیش از هر زمان نگاهها را متوجه دانشگاه ها کرده است. دانشگاهها همچنین سنگر مهم اعتراض به بیحقوقی زن و آپارتاید جنسی و سنگر مهم اعتراض علیه فضای سرکوب و بیحقوقی سیاسی و فضای خفقان بوده است. جمهوری اسلامی علیرغم جنایات بسیارش علیه دانشجویان هیچگاه نتوانست شعله اعتراض در دانشگاههای کشور را خاموش کند.
جنبش دانشجویی علیرغم تلاش و تقلای حکومت و جریانات راست برای عقب راندن و به انحراف کشاندن آن، اساسا یک جنبش رادیکال و انساندوست با گرایشات چپ و کارگری است و دانشگاهها همیشه سنگر مستحکم آزادیخواهی و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بوده اند و نقش مهمی در جبنش سرنگونی ایفا میکنند.
حزب کمونیست کارگری دانشجویان سراسر کشور را فرامیخواند روز ۱۶ آذر را به روز اعتراض علیه کشتارهای حکومت جلادان اسلامی تبدیل کنند، یاد صدها همرزم خود را که توسط مزدوران حکومت جانباختند گرامی بدارند و با صدای بلند اعلام کنند که هزاران نفر از دستگیرشدگان خیزش آبان باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. حزب دانشجویان سراسر کشور را فرامیخواند که شوراهای سازماندهی اعتراض در دانشگاهها را تشکیل دهند و هر جا در هر شهر و محله ای که میتوانند برای سازماندهی مردم در اشکال مختلف پیشقدم شوند. انقلاب عظیم مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی جامعه ای انسانی، مبتنی بر رفاه و عدالت و آزادی، جامعه ای سکولار و بدور از دخالت مذهب در زندگی مردم در راه است و دانشجویان با متشکل شدن و متشکل کردن مردم میتوانند نقشی تاریخی ایفا کنند.

زنده باد سوسیالیسم
زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای انسانی
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۵ آذر ۱۳۹۸، ۶ دسامبر ۲۰۱۹

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت