.
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 06 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 11 آذر 1398 ساعت 02:03

گفتگوی رادیو رادیو پیام کانادا: صلاح مازوجی، حمید تقوائی، حسن حسام و رحمان حسین زاده خیزش ۹۸، پیامدهای آن مطلب ویژه

آبان ۹۸، پیامدها و وظایف احزاب ـ گفتگوی رادیو رادیو پیام کانادا صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران، حمید تقوائی از حزب کمونیست کارگری ایران، حسن حسام از سازمان راه کارگر و رحمان حسین زاده از حزب حکمتیست در مورد خیزش ۹۸، پیامدهای آن. بخاطر طولانی شدن، این میزگرد را به دو بخش تقسیم نمودیم.
http://radiopayam.ca/Eaterazat98_Debate

قسمت اول ما به بررسی موضوع راجع به مسئله خشونت و خشونت طلبی و همچنین زندانیان سیاسی پرداختیم.
قسمت دوم این گفتگو به پیامدهای این خیزش، برخورد به اپوزیسیون راست و تلاش او برای مصادره این خیزش و در پایان وظایف احزاب در شرایط کنونی را مورد بررسی قرار دادیم.
http://radiopayam.ca/Eaterazat98_Debate
-------------------------------------------
کانال تلگرام #رادیو_پیام_کانادا
@radiopayam_Canada

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت