.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 11 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 24 آبان 1398 ساعت 04:09

مه جید حسینی: راپه رینه کانی ئیران و عیراق

دبدار- مه جید حسینی: راپه رینه کانی ئیران و عیراق حیزبه قه و میه کان گفتگوی ئه سه دی نودسنسان له گه ل مه جید حسینی

https://youtu.be/y5Di88eF6Ac

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت