.
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 12 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 23 آبان 1398 ساعت 01:18

اسماعیل مولودی: خشونت در خانواده و قتلهای ناموسی!

برنامه ای از رادیو رهاورد!
اسماعیل مولودی: خشونت در خانواده و قتلهای ناموسی !
در بر نامه امروز چهارشنبه ۲۲ آبانماه ماه ۱۳۹۸ خورشیدی؛ بحث امروز در مورد خشونت در خانواده و قتلهای ناموسی است. اسماعیل مولودی تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد

رادیو رهاورد

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت