.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 07 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 23 آبان 1398 ساعت 03:17

حزب کمونیست کارگری ایران: کارگران نیشکر هفت تپه دست به راهپیمایی زدند

٢٢ آبان: کارگران نیشکر هفت تپه دست به راهپیمایی زدند

روز ٢٢ آبان در دهمین روز از دور جدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، بیش از ششصد کارگر این مجتمع بزرگ کارگری بسوی بازار هفت تپه راهپیمایی کرده و در آنجا تجمع کردند.  کارگران اعلام کرده اند که اگر به خواست آنها پاسخ داده نشود تجمعات بعدی خود را در مقابل فرمانداری شوش برگزار خواهند کرد تا مردم صدای اعتراض آنها را بشنوند.  نکته قابل توجه در این مبارزات اتحاد کارگران بخش کشاورزی و بخش داخلی شرکت است. بخش های مختلف نیشکر هفت تپه سه ماه است که پرداخت دستمزدشان به تعویق افتاده است و کارگران خواستار پرداخت فوری دستمزدها و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت دیگر مزایای شغلی پرداخت نشده خود هستند. کارگران این مجتمع کارگری همچنین خواهان  متوقف شدن بساط دزدی ها و به حراج گذاشتن زمین های کشاورزی و لغو خصوصی سازی شرکت هستند. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین به امنیتی کردن مبارزاتشان و پرونده سازی ها اعتراض داشته و خواستار بازگشت به کار دو همکار اخراجی خود، بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران و لغو احکام صادر شده برای اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه و آزادی بدون قیدو شرط آنها هستند.  کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند که در صورتیکه خواستهای اعلام شده آنها پاسخ نگیرد، اعتراضاتشان را همچنان در بیرون کارخانه ادامه داده و در مقابل فرمانداری شوش تجمع خواهند کرد.

 کارگران نیشکر هفت تپه متحدانه به اعتراضاتشان ادامه میدهند. نیشکر هفت تپه یک سنگر مهم مبارزات کارگری است. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت از مبارزات و خواستهای این کارگران بر همبستگی و اتحاد بخش های مختلف کارگران در این کارخانه و حمایت مردم شوش و دیگر مراکز کارگری در خوزستان و در سطح سراسری تاکید میکند. حزب همه خانواده های کارگری را به شرکت فعال در اعتراضات فرا میخواند.  

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٢  آبان  ٩٨،  ١٣ نوامبر  ٢٠١٩

 اطلاعیه خبری

ادامه اعتصاب کارگران پالایشگاه بید بلند ٢ و سه  خبر اعتراضی دیگر

- روز ٢٢ آبان کارگران شرکت "استیم" در پالایشگاه بید بلند ٢ واقع در شهرستان بهبهان در استان خوزستان دست به اعتصاب زدند. اعتراضات این کارگران از روز یکشنبه ۱٩ آبان ماه در اعتراض  به سطح پایین دستمزدها و محرومیت از همان بیمه نازل تامین اجتماعی آغاز شد. در مخالفت با خواستهای کارگران،  کارفرما اعلام کرده است که پرداخت طلبهای کارگران، گذاشتن سرویس ایاب و ذهاب و بیمه کردن آنها برایش ممکن نیست و هر کس که تمایل ادامه کار در این شرکت را ندارد، میتواند تسویه حساب کند. در برابر این قلدری کارگران متحدانه ایستاده اند و پیگیر خواستهایشان هستند. 

- روز ٢٢ آبان کارگران متروی اهواز در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و نوع قراردادهای برده وار کاری و تعویق پرداخت دستمزدهایشان مقابل استانداری در اهواز تجمع کردند.

- روز سه شنبه ۲۱آبان کارگران خدمات موتوری شهرداری شوشترکه به صورت پیمانکاری مشغول کارند در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت شغلی واستخدامی خود  مقابل ساختمان شورای اسلامی شهر تجمع کردند.

- روز ٢٢ آبان بازنشستگان مترو تهران و مخابرات استان یزد  در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود همرمان در مقابل شورای اسلامی شهر تجمع کردند.

پیش بسوی شوراها

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٢ آبان  ٩٨،  ١٣ نوامبر  ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت